DUTCH, Nederlands – Actie voor Zaad en Voedsel Vrijheid: 2-16 Oktober 2013

Meertalige ondertitels beschikbaar. Om de ondertitels te activeren klikt u op het op het vakje “bijschriften’’ aan de rechterkant van de video-knoppenbalk (Dutch).

Video translation kindly provided by Linda Pride

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below

 1. Brief van Vandana Shiva 
 2. Hoe U deel kan nemen
 3. Echte Voedselhelden
 4. Seed Freedom Map – Zaad Vrijheid Kaart instructies
 5. Nederlandse Teksten voor Graphics
 6. Voorbeelden van Acties
 7. Verklaring van Zaadvrijheid

____________________________________________________________________________________________________

1.  Brief van Vandana Shiva
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Twee weken Actie voor de Vrijheid van Zaadgoed en de Vrijheid van Voedsel: 2-16 Oktober 2013

Hoe kan ik meedoen:http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Beste liefhebbers van diversiteit van het leven en beste liefhebbers van van vrijheid,

De tijd is gekomen om onze krachten te organiseren en te verzamelen om ons zaadgoed en ons voedsel van de giftige, gretige en dodelijke grip van multinationale corporaties als Monsanto te verlossen; van de wetten die corporaties opstellen om onze democratie weg te nemen en onze zelfbevoegdheid over ons zadgoed en ons voedsel, onze gezondheid en ons levensonderhoud, onze culturen en onze levens. De behoefte is sterk om van het gevoel van machteloosheid los te komen, dat gevoel dat de corporaties in ons willen kweken zodat wij geloven dat zij allemachtig zijn en dat wij de kracht niet hebben voor verandering. Maar die hebben wij wél. We moeten alleen onze collectieve krachten verzamelen. We moeten de verandering die we willen zien zelf worden.

U bent uitgenodigd om uw creatieve krachten los te laten tijdens de Twee Weken Actie voor de Vrijheid van Zaadgoed en de Vrijheid van Voedsel – 2 Oktober tot 16 Oktober.

2 Oktober is Gandhi’s verjaardag. Gandhi heeft on „Swaraj“ nagelaten – zelf-vormgegeven vrijheid en „Satyagraha“ – de kracht van waarheid. Laten wij ons er toe wijden om op de 2e Oktober te vieren in de naam van een wereldwijde „Zaadgoed Sayagraha“. Een dag waarop we Vrijheid van Zaadgoed en Vrijheid van Voedsel verdedigen door middels de identificatie van elke regionale wet die door corporaties is opgesteld met het doel deze vrijheden te ondermijnen door middel van de criminalisering van diversiteit, van het opsparen van zaadgoed uitwisselen van zaadgoed, van innovaties door boeren en van de rechten van boeren; tegelijkertijd onwettige zaadgoedpatenten creerend door middel van patenten en het voortrekken van uniformiteit en monoculturen.

Nadat we hebben vastgesteld welke wetten zaadgoed tot slaaf maken, laten wij ons ertoe verbinden zulke onethische en brute wetten juist niet te gehoorzamen omdat zij het leven op aarde bedreigen, inclusief onze eigen levens en de levens van onze kinderen. Gandhi herinnerde ons er 100 jaar geleden aan, dat “zolang het bijgeloof bestaat, dat wetten die onrecht doen gehoorzaamd moeten worden, zal slavernij bestaan.” Wij hebben een droom, en onze droom is dat elk zaad, elke bij, elke vlinder, elke aardworm, elke persoon, elk kind vrij wordt van manipulatie en controlle, honger en ziekte; dat zij zich samen ontwikkelen en evolutie zo in vrijheid en op een gezonde wijze plaatsvindt. We mogen het ons niet veroorloven ons aan het bijgeloof te voegen dat zegt dat Monsanto-Wet gehoorzaamd met worden. Ten goede van de wetten van Gaia, het vrije hernieuwen van leven en en ten goede van de wetten van rechtvaardigheid, is het onze plicht om Monsanto’s wetten te breken. En terwijl we niet meewerken met destructieve wetten van dictatorschap van het zaadgoed, laten wij Vrijheid van Zaadgoed en Vrijheid van Voedsel vieren door middel van de adoptie van De Wet van het Zaadgoed en door middel van het creëren van Tuinen van Hoop – vrijplaatsen voor zaadgoed en GMO-vrije, patent-vrije Zones van Zaadgoedvrijheid.

Op 12 Oktober zijn er rondom de wereld zelf-georganiseerde Optochten tegen Monsanto, net als afgelopen 25 Mei.

16 Oktober is Wereldvoedseldag. Monsanto en andere Biotech-reuzen zijn zi dwaas en arrogant geweest zichzelf De Wereldvoeselprijs uit te handigen die zij op die dag sponsoren. Laten wij in plaats daarvan een Echte Voedselprijs aan Echte Voedselhelden in onze gemeenschappen geven, aan hen die ons gezond voedsel brengen. Volgens de Voedsel-en Landbouworganisatie, 72% van het voedsel dat mensen eten komt van kleine boerderijen en tuinen. Wij kunnen die 72% een 100% laten worden door overal Zaden van Vrijheid en Tuinen van Hoop te planten. Industriele landbouw zoals Corporaties het doen heeft 75% van de biodiversiteit deze planeet vernietigd, en dit heeft honger en ziekte veroorzaakt. 1 Miljard hongeren, 2 miljard lijden onder voedselgerelateerde ziektes. Dit voedselsysteem brengt ons geen leven en gezondheid. Het is een door hebzucht en profiet gedreven, handelswaren producerend systeem dat dood en destructie heeft losgelaten. We moeten deze destructie stoppen. Er is geen plaats voor gifstoffen en corporate slavernij in het voedselsysteem. We zijn wat we eten.

Ons zaadgoed en voedsel zijn vitaal voor leven. We kunnen het ons niet veroorloven door te gaan met deze destructie van de planeet en onze gehondheid. We kunnen het niet toestaan zaadgoedslavernij en voedseldictatorschap door te laten gaan.

Met liefde en kracht aan elk en iedereen van U opdat U de hoogste krachten ontwikkelt en Uw hoogste creatieve en samenwerkende energieën verlost, zodat wij samen een voeselsysteem vormgeven die het leven op aarde beschermt, en onze kleinschalige boeren, onze gezondheid en onze toekomst.

Vandana Shiva

Belangrijke Actiedagen / Ideeën voor Acties

2 Okt: Zaadgoed Satyagraha – Wereldwijde burgerlijke ongehoorzaamheid tegen onrechtvaardige wetten omtrend zaadgoed in de geest van Gandhi

12 Okt: Wereldwijde Optocht tegen Monsanto – www.march-tegen-monsanto.com

16 Okt: Wereldvoedseldag viering & huldiging van Echte Voedselhelden – Identificeer en huldig Echte Voedeldhelden in jouw gemeenschap en rondom de wereld.

2-16 Okt: Acties voor de Vrijheid van Zaadgoed – Begin Zaadbanken en GMO-vrije/ Zaadgoed Vrijheid Zones; creëer Tuinen van Hoop; organiseer Zaadruilingen en Zaadbom acties.

Voor meer details over hoe je kan meedoen: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Voor ideeën voor Acties, ga naar Ideas for Actions (Ideeën voor Acties) en Fortnight of Action 2012 (Twee Weken Actie 2012)

Join Zaad Vrijheid online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed & Food Facebook event page: https://www.facebook.com/events/512401492126208/
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed.com
Seed Freedom Kaart:  http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Laura Killian

____________________________________________________________________________________________________

2. Hoe U deel kan nemen
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Vandana Shiva nodigt u uit om te handelen voor Zaad Vrijheid – Actie voor Voedsel Vrijheid : 02-16 oktober -2013 – Overal

Vandana Shiva’s oproep om te handelen voor Seed & Food Freedom – video-boodschap: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Lees de brief van Dr Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Onderteken de verklaring over Seed Freedom: http://seedfreedom.in/declaration/

Help ons  met het vertalen  van affiches, teksten en video’s voor In Actie Komen voor Seed & Food Freedom 2013: http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Belangrijke Actie Dagen / Ideeën voor actie

Organiseer wereldwijd Acties voor Zaad Vrijheid en Voedsel Vrijheid tussen 02-16 oktober .

Voeg ze toe aan de Seed Freedom Kaart en we zullen ze delen via social media . Voor ideeën voor acties , zie Ideeën voor acties en de actie van Veertiendaagse 2012 .

Download Vandana Shiva’s brief, grafieken en andere hulpmiddelen :http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2 oktober : Zaad Satyagraha

Identificeer wetten in uw landen en regio die onze biodiversiteit bedreigen , de rechten van boeren , Zaad Vrijheid en Voedsel Vrijheid en stuur ze naar ons: info [ @ ]seedfreedom.in

Organiseer een wereldwijde burgerlijk e ongehoorzaamheid tegen onrechtvaardig zaad wetten in de geest van Gandhi

Wetten om  naar uit te kijken in uw land en regio

1 . Vrije Handelsovereenkomsten

2 . Patenten op zaden wetten

3 . UPOV – Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten: http://www.upov.int

4 . Verplichte registratie dat maakt diverse zaad illegaal

5 . Voedselveiligheid wet – sanitaire en fytosanitaire wetgeving – die pseudo-veiligheid opleggen in de naam van veiligheid en gezondheid

12 oktober: Mars tegen Monsanto

Organiseer protesten, marsen en bijeenkomsten in de kantoren van het zaad multinationals, sluit je aan bij de miljoenen die gaan marcheren over de hele wereld tegen Monsanto’s kaping van het voedselsysteem: www.march-against-monsanto.com, March against Monsanto Facebook.

16 oktober: Wereld Voedsel Dag Festiviteiten & Het Celebreren van Echte Voedsel Helden

Vieringen voor de World Food Day

Vier Zaad en Voedsel Vrijheid overal, met vrienden, familie en in uw gemeenschap . Deel a.u.b. uw ideeën over Wereldvoedseldag met ons!

De Echte Voedsel Helden – eren van Real Food Heroes

Het identificeren van personen in uw omgeving of in de wereld die een opmerkelijke bijdrage in de verdediging en bevordering van de Zaad Vrijheid and Voedsel Vrijheid

Organiseer een Wereld Voedsel Dag viering in hun eer

Hun profiel toe te voegen aan de Seed Freedom Kaart: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Download een Echte Wereld Voedsel Held certificaat te presenteren op Wereldvoedseldag: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

02-16 oktober: Start GMO – vrij – Zaad Vrijheid Zones en Tuinen van Hoop

Verklaren een Zaad Vrijheidszone binnen uw huis, instelling, dorp of gemeente, die patenten op zaden niet erkenen.

Maak Tuinen van Hoop – maak elke tuin een zaad heiligdom

Gebruik de wet van The Seed als instrument voor belangenbehartiging op lokaal , regionaal of nationaal niveau om wetten aan te nemen die betrekking biodiversiteit en boeren rechten en ongedaan te maken wetten die onze Zaad Vrijheid en Eten Vrijheid schenden . Download Wet van The Seed: Engelshttp://bit.ly/SEEDLAW ; Italianohttp://bit.ly/LEGGESEMI

Begin een zaadbank – spaar uw eigen non-GMO/patented zaden: http://seedfreedom.in/act/seedbank/

Organiseer Zaad ruilbeursen and Zaad Bom acties met niet – GGO- , non gepatenteerde zaden

Als u geen deel uitmaakt van een lokaal voedselsysteem , gebruik deze Veertiendaagse actie om uw Eten Vrijheid creëren door het zoeken van uw lokale producenten die groeien GMO – vrij biologisch voedsel en het bevorderen van Community Supported Agriculture ( CSA ) .

Translation kindly provided by Linda Pride

___________________________________________________________________________________________________

3. Echte Voedselhelden
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

Vier en Huldig Echte Voedselhelden op Wereldvoedseldag – 16 Oktober 2013

Meer dan 70% van het voedsel in de wereld komt van kleine boerderijen en tuinen. Het huldigen van Echte Voedselhelden met een Echte-Voedsel-Prijs erkent de realiteit van de echte fundering voor voedselzekerheid. Het is een toezegging voor, en het bevordert deze fundering: een voedselsysteem zonder controle van corporaties, GMO’s, giftige chemicalien en gepatenteerd zaadgoed.

Vandana Shiva’s oproep tot Actie voor Zaadgoed- en Voedselvrijheid videobericht: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Lees hier de brief van Dr Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • Vind de personen in jouw gemeenschap of ergens anders in de wereld die een     uitstekende bijdrage leveren voor de verdediging en bevordering van Zaadgoedvrijheid en Voedselvrijheid.
 • Organiseer en vier Wereldvoedseldag op de 16e Oktober ter ere van hen.
 • Laat ons weten wie je hebt gekozen en voor welke reden(en):

– Upload een Echte Voedselheld Certificaat (zie beneden) of een foto met beschrijving naar onze Zaadgoedvrijheid Kaart.

– Voeg     een certificaat of foto met onderschrift toe aan onze Facebook pagina.

– E-mail je certificaten of foto’s met onderschrift aan: info[@]seedfreedom.in

Wij zullen jullie helden dan via sociale media delen en hun aan onze Echte Voedselhelden Gallerij (Real Food Gallery) en aan ons Rapport toevoegen. Foto’s, video’s en repportages van jouw Echte Voedselheldenfeesten kunnen ook naar onze Facebook Pagina gestuurd worden zodat wij die kunnen delen.

Gebruikmaking van het Echte Voedselhelden Certificaat

Download een Echt-Voedsel-Certificaat (of maak er zelf een) om op Wereldvoedseldag aan jouw Held naar keuze uit te reiken:

Echt-Voedsel-Certificaat_HOGE RES(voor op papier): Real Food Heroes Certificate_HI RES  

Echt-Voedsel-Certificaat_LAGE RES (electronische versie voor de Zaadgoedvrijheid Kaart en sociale media) : Real Food Heroes Certificate_LOW RES

Zo kan het certificaat electronisch voltooid worden:

 • Ga naar PDFescape http://www.pdfescape.com, een gratis online PDF editor.
 • Upload het lage-res Echte-Voedselhelden-Certificaat (Real Food Heroes Certificate_LOW RES) wanneer gevraagd.
 • Upload een foto van jouw Held (formaat max 500 kb) door in het linker menu op ‘Insert’ en dan ‘Image’ te klikken. Wanneer het het uploaden klaar is, klik op het certificaat zodat de foto tevoorschijn komt en de grootte aangepast kan worden
 • Klik op ‘Text’ om op de zelfde manier tekst toe te voegen.
 • Sla je voltooide certificaat op en download het door op de groene knop in het linker menu te klikken.
 • Zet het bestand om van PDF naar JPEG met http://pdf2jpg.net . Download de afbeelding als ‘JPEG picture’ (niet als ZIP) naar jouw computer.
 • Sla het bestand op met de naam van jouw Held in de bestandsnaam, bvb: Will Allen – Echte Voedselheld
 • Het certificaat kan nu afgedrukt worden. Deel het en upload het naar onze Zaadgoedvrijheid Kaart. Wij zullen alle geuploade helden via sociale media delen in onze Echte Voedselhelden Gallerij (Real Food Gallery). Je kunt je certificaten ook aan ons e-mailen.

Translation kindly provided by Laura Killian

___________________________________________________________________________________________________

4. Seed Freedom Map – Zaad Vrijheid Kaart instructies

http://seedfreedom.in/seed-freedom-map

Sluit je aan bij het Wereldwijde Verbond voor de Vrijheid van Zaadgoed: Voeg jouw Acties voor Zaadgoed- & Voedselvrijheid, initiatieven voor de Soevereiniteit van Zaadgoed en Echte-Zaadgoed-Helden toe.

Organiseer Acties voor Zaadgoed- en Voedselvrijheid en voeg de acties en jouw Echte Voedselhelden toe aan de kaart hier onder. Voor meer details, kijk op How to Participate. Wij zullen jouw contributies via sociale media en in onze Echte Voeselhelden Gallerij en Rapport publiceren.

Aanhoudend: Voeg jouw Initiatieven en Acties voor Zaadgoedsoevereiniteit toe om lid te worden van het groeiende Wereldwijde Bondgenootschap voor de Vrijheid van Zaadgoed (Global Alliance for Seed Freedom).

Om een Actie, profiel van een Echte Voedselheld of Initiatief voor Zaadgoedsoevereiniteit aan de kaart toe te voegen:

1. Klik op de ‘Add’ (Voeg toe) knop boven links in de hoek van de kaart hierboven.

2. In de ‘Location’ (Locatie) tab, vul de naam in en andere details van jouw Actie, Held of Initiatief

3. Selecteer één van Acties voor Zaadgoed- en Voedselvrijheid, Echte Voedselhelden of Wereldwijde Bondgenootschap voor de Vrijheid van Zaadgoed (voor Initiatieven) als markering.

4. Wissel naar de ‘Details’ (Details) tab boven aan het vak

5.Voeg details toe over jouw Actie, Held of Initiatief inclusief DATUM waar van toepassing en jouw contactgegevens

6. Wissel naar ‘Media tab om een video of plaatje, foto of een Echte Voedselhelden Certificaat (max grootte 1MB, alleen jpeg of png bestanden toegestaan)

7. Klik op ‘Submit’ (Toevoegen). De eerste keer dat je dit doet zal ZeeMaps je een keuze geven voor locaties. Selecteer wat het beste bij jouw zoekopdracht past, of selecteer ‘Show me more’ (meer) Zodra je jouw keuze hebt geselecteerd uit het zoekmenu zal ZeeMaps de locatiegegevens invullen.

8. Verifieer dat dit klopt en klik nog eens op ‘Submit’. Klik dan op ‘OK’ in de pop-up. Als er problemen opduiken of als je niet goed weet hoehet gaat, vul het onderstaande formulier en met de gegevens van jouw evenement, dan zullen wij het voor je toevoegen.

9. Tot slot, klik op ‘Close’ (sluiten). Jouw evenement zal verschijnen na goedgeuring van de administratie

10. Nabij: wanneer je meerdere Acties/Helden/Initiatieven toevoegt, hernieuw ajb de website tussen tussen de verschillende toevoegingen.

Als u problemen ondervindt of als u niet zeker weet wat te doen, kunt u onderstaand formulier invullen met alle event gegevens  en we zullen het evenement voor u toevoegen.

Naam van Evenement: *

Datum Evenement: *

Tijd van Evenement: *

Adres: *

Contactgegevens/email: *

Website en aanvullende gegevens: *

Verzenden

Translation kindly provided by Laura Killian

___________________________________________________________________________________________________

5. Nederlandse Teksten voor Graphics – Link

___________________________________________________________________________________________________

6. 7. Voorbeelden van Acties / Verklaring van Zaadvrijheid:

 http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2012/09/dutch.html

___________________________________________________________________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s