CZECH, čeština: Dvoutýdenní Akce 2013 – Otevřený List od Vandany Shivy

Dvoutýdenní Akce 2013 – Otevřený List od Vandany Shivy
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

1234739_427460127366436_1901775584_n

Dva týdny aktivit za Potravinovou Svobodu a Svobodu Osiva. 2.-16. tého Října 2013

Drazí přátelé rozmanitosti životních forem a svobody,

Nastal čas se organizovat a zaměřit veškerou energii na vysvobození osiva a našich potravin z jedovatých, nenasytných pařátů globálních korporací typu Monsanto, vyprostit naše potraviny z okleštění zákony, jenž jsou diktovány těmi samými organizacemi. Tyhle korporace zneužívají naši demokracii, kradou naše semena a naše jídlo, naše zdraví a živobytí, naši kulturu a náš život. Nejdřív se však musíme sami vysvobodit z pocitu bezmoci, jenž v nás tyhle organizace cíleně živí, z manipulace jenž nám namlouvá, že korporace jsou všemocné a my nemáme žádnou sílu věci změnit. Jenže my máme. My sami jsme nástrojem změny. Musíme pouze dát hlavy dohromady a zacílit společnou energii. Musíme se stát tou změnou, jenž chceme vidět.

Zvu Vás tedy všechny, rozpoutejte své tvurčí energie počas Dvou Týdnu Akce za Svobodu Osiva a Potravinovou svobodu, 2-16týho Října.

Druhého Října slavíme výročí Ghandhího narození. Zanechal nám myšlenkové dědictví “Swaraj”- což se dá přeložit jako sebe-organizující svoboda a “Satyagraha”- neboli síla pravdy. Věnujme proto 2 Říjen oslavě síly pravdy ukryté v semínku. Postavme se za Svobodu Osiva a Svobodu Potravin tím, že identifikujeme každý zákon napsán korporacemi s cílem podkopat tyhle svobody.  Tyhle zákony, jenž kriminalizují diverzitu, produkci a svobodnou výměnu semen ohrožují farmáře a jejich práva a zároveň budují nelegální prostor pro monopolizaci produce semen prostřednictvím patentu a privilegovaním uniformity a monokultur.

Následně, když už jsme identifikovali legislativu zotročující osivo, přikročme k občanské neposlušnosti vuči těmhle neetickým a bezohledným zákonům, jenž ohrožují život na Zemi, včetně toho našeho a našich dětí. Jak nám připoměl Gandhí před sto lety:”Dokavaď žije pověra, že nespravedlivé zákony je nutno dodržovat, do tý doby bude existovat otroctví.” My máme sen. V našem snu každé semínko, každá včela, motýl nebo žížala, každý člověk a každé dítě je osvobozené od manipulace a kontroly, hladu a nemoci. Všichni se spolu vyvíjí ve svobode, spokojenosti a zdraví.  Nesmíme dopustit abychom žili pověrou, že zákony diktovány Monsantem musíme poslouchat. V zájmu zákonu Gaie, zákonu svobodné obnovy života a spravodlivých zákonu je naší ekologickou a etickou povinností neuposlechnout zákony Monsanta. Počas resistence a úmyslné nespolupráce s destruktivními zákony semenářské diktatury, zároveň  ale slavme Svobodu Semen a Svobodu Potravin přijetím Zákona Zrnka. Zakládejme Zahrady Naděje – Zóny Svobodných Semen, útočiska geneticky nemodifikovaných, nepatentovaných semen.

12 tého Října budeme opět organizovat globalní pochod proti Monsantu, podobně jak tomu bylo 25ého Května.

16 tého Října slavíme Světový Den Výživy. Monsanto a jemu podobné biotechnologické společnosti si arogantne přivlastnovali Cenu za Výživu, kterouž také sponzorují. Na protest, udělme skutečnou Cenu za Výživu skutečným hrdinům v centru našich komunit, kteří pro nás pěstují skutečné a zdravé jídlo. 72% potravin, které máme denně na stole pochází z malých farem a zahrad. Toto číslo můžeme zvýšit na 100 procent, stačí uchovávat své vlastní semena, Zrnka Svobody, a zakládat Zahrady Naděje všude, kde to jde.

Průmyslové zemědělství hnáno korporacemi zničilo 75 procent druhové diverzity, což vyústilo v hladomor a nemoci. Miliarda lidí hladoví, 2 miliardy trpí nemocemi způsobenými takto produkovaným jídlem. Tohle není potravinový systém udržující život a zdraví.  Je to jenom chamtivostí a touhou po zisku hnána mašinerie, jenž nám přinesla jenom skázu. Tohle musíme zastavit. V našem potravním systému nesmí být místo pro jedy a korporátní otroctví. Jsme tím, co jíme.

Naše semena a naše potraviny jsou naprostá nezbytnost pro život. Nemůžeme si dovolit další destrukci planety ani našeho zdraví. Nesmíme dopustit další zotročování semen a poračování potravinové diktatury. Musíme vzít svoje osivo, jídlo a naši svobodu zpátky do vlastních rukou.

Přeji všem lásku a sílu, ať rozvinete svoje nejlepší schopnosti a rozpoutáte svoji nejvyšší tvurčí a  spolupracující energii. Ať společně vytvoříme potravinový systém, jenž bude ochraňovat život na Zemi, drobné farmáře, naše zdraví a naši budoucnost.

Vandana Shiva

Klíčové dny akce /nápady na akci

2 Října: Satyagraha Zrnka – Celosvětový akt občanské neposlušnosti vůči nespravedlivým zákonům o osivu v duchu Gandhího

12 Října: Globální Pochod proti Monsantu – www.march-against-monsanto.com

16 Října: Oslavy Světového Dne Výživy & ocenění skutečných hrdinu v našich komunitách  i celosvětově

2-16 Října: Akce za Svobodu Osiva – Zakládejme semenné banky, organizujme výměny geneticky nemodifikovaných semen, zakládejme Zahrady Naděje a podobně.

Pro víc informací a nápady jak sa zapojit, klikněte zde : http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Join Seed Freedom online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Linda Sackman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s