SLOVAK, Slovenský: Dvojtýždňová Akcia 2013 – Otvorený List od Vandany Shivy

Dva týždne aktivít za Potravinovú Slobodu a Slobodu Osiva. 2.- 16 teho Októbra 2013
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

1234739_427460127366436_1901775584_n

Drahí milovníci rôznorodých foriem života a slobody,

Nastal čas sa organizovať a oslobodiť osivo z ktorého pochádza naše jedlo z jedovatých, nenásytných pazúrov globálnych korporácií ako Monsanto. Oslobodiť osivo zo spodručia zákonov diktovaných korporáciami, ktoré zneužívajú našu demokraciu, kradnú naše semená a tým aj naše jedlo, naše zdravie a živobytie, našu kultúru a naše životy. Musíme sa však najskôr sami zobudiť z domnelej bezmocnosti, ktorú v nás tieto spoločnosti cieľavedome pestujú, z manipulácie ktorá nám nahovára, že korporácie sú všemocné a my sme neschopní čokoľvek zmeniť. Práve MY sme nástrojom zmeny. Ak dáme hlavy dohromady a spojíme sily, nič nieje nemožné. Musíme sa len zjednotiť a zamerať všetku našu energiu na cieľ. Musíme sa sami stať tou zmenou, ktorú tak veľmi túžime vidieť.

Pozývam Vás všetkých: rozpútajte svoju tvorivú energiu počas Dvoch Týždňov Aktivít za Potravinovú Slobodu a Slobodu Osiva. Od 2 do 16teho Októbra.

Druhého Októbra oslavujeme Ghandhího výročie narodenia. Ghanghí nám zanechal myšlienkové dedičstvo “Swaraj” (seba-organizovaná sloboda) a “Satyagraha”(sila pravdy). Venujme teda druhý Október oslave sily pravdy ukrytej v zrnku, postavme za Slobodu Osiva a Potravinovú Slobodu. V tento deň identifikujme všetky miestne zákony diktované korporátnou lobby, ktoré podkopávajú tieto slobody. Zákony, ktoré kriminalizují biologickú rozmanitosť, slobodnú produkciu a výmenu osiva, ohrozujú farmárov a ich práva a zároveň vytvárajú nelegálny  priestor pre monopolizáciu semenárskej produkcie prostredníctvom patentov a  privilegovaním uniformity a monokultúr.

Keď sa nám podarí identifikovať legislatívu zotročujúcu osivo, prikročme k občianskej neposlušnosti voči týmto neetickým a bezohľadným zákonom, ktoré ohrozujú všetok život na Zemi, vrátane našeho a našich detí. Gandhí nám pred 100 rokmi propomenul: “Pokiaľ prežíva povera, že nespravodlivé zákony musia byť rešpektované, dovtedy bude existovat otroctvo.” My máme sen. V našom sne každé semienko, každá včela, motýľ, či dážďovka, každý človek, každé dieťa je oslobodené od manipulácie a kontroly, od hladu a choroby. Všetci majú príležitosť sa spoločne vyvíjať v slobode, pohode a zdraví. Nesmieme sa podrobiť povere, že zakony Monsanta je nutné rešpektovat. Naopak, v záujme zákonov Gaie, slobodnej sebaobnovy života, a v záujme spravodlivých zákonov je našou ekologickou a etickou povinnosťou bojkotovať zákony Monsanta. A pokým cielene prejavujeme nespoluprácu s deštruktívnymi zákonmi a semenárskou diktatúrou, nezabudnime zároveň oslavovať Slobodu Osiva a Potravinovú Slobodu. Príjmime Zákon Zrnka a zakladajme Záhrady Nádeje – slobodné zóny kde  geneticky nemodifikované, nepatentované semená nájdu útočisko.

12teho Októbra sa zorganizujme na celosvetový pochod proti Monsantu, podobne ako sme sa aktivizovali 25teho Mája .

16teho Októbra je Svetový Deň Výživy. Monsanto a jemu podobné biotechnologické spoločnosti si arogantne odovzdávali Cenu za Výživu, ktorú zároveň sponzorovali. Na protest, oceňme skutočných hrdinov výživy v centrách našich komunít, ktorí nám denne prinášajú skutočné a zdravé jedlo. 72 percent všetkých potravín na našich stoloch pochádza z malých fariem a záhrad. Toto číslo môže byť sto percent, stačí začať uchovávať svoje vlastné semená, Zrnká Slobody a zakladať Záhrady Nádeje všade, kde je to len možné. Priemyselné poľnohospodárstvo riadené korporáciami zničilo 75 percent celkovej biodiverzity, čo vyústilo v hladomor a choroby. Miliarda ľudí hladuje a dve miliardy trpia chorobami spôsobenými takto produkovaným jedlom. Toto nieje systém udržujúci zdravie a život. Je to len vidinou zisku a chamtivosťou poháňaná mašinéria, ktorá nám nepriniesla nič iné ako skazu. Toto musíme zastaviť. V produkcii našich potravín nieje miesto pre jedy a korporátne otroctvo. Sme tým, čo jeme.

Naše osivo a potraviny, ktoré z neho vyrastajú sú nevyhnutné pre život. Nemôžeme si dovoliť ďalšiu deštrukciu nášho zdravia a našej planéty. Nesmieme dopustit aby boli naše cenné semená takto zotročované a aby pokračovala potravinová diktatúra. Musíme svoje osivo, jedlo a svoju slobodu vziať späť do vlastných rúk.

Posielam vsetkým lásku a silu, nech sa v každom z Vás rozvinie Váš najväčší potenciál, nech rozpútate všetku svoju tvorivú a spolupracujúcu energiu. Nech spoločne vytvoríme potravinový systém, ktorý bude slúžit a ochranovať život na Zemi, našich drobných farmárov, naše zdravie a našu budúcnosť.

Vandana Shiva

Kľúčové dni akcie / nápady na akciu

2 Októbra : Satyagraha Zrnka – Celosvetový akt občianskej neposlušnosti voči nespravodlivým zákonom o osive v duchu Gandhího odkazu

12 Októbra: Globálny pochod proti Monsantu– www.march-against-monsanto.com

16 Októbra: Oslavy Svetového Dňa Výživy a oceňovanie Skutočných Hrdinov Výživy v centre našich komunít a celosvetovo

2-16 Októbra : Akcie za Slobodu Zrnka – Zakladajme semenné banky, slobodné zóny pre geneticky nemodifikované a nepatentované semená, zakladajme Zahrady Slobody, organizujme susedské výmeny osiva atd.

Pre viac informácií a pre ďalšie nápady ako sa zapojiť, kliknite na: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Join Seed Freedom online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Linda Sackman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s