CATALAN, català – Actua per la Llibertat de Llavors i d’Aliments: 2-16 octubre 2013

CATALAN, català – Actua per la Llibertat de Llavors i d’Aliments: 2-16 octubre 2013

Per actuivar els subtitols, clica, si et plau, sobre “captions”, a la part dreta de la barra de comtrol del video

All translations kindly provided by Pep Puig I Boix

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – More translated texts to be added shortly

 1. Carta de Vandana Shiva
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/
 6. Declaració sobre la Llibertat de Llavors

___________________________________________________________________________________________________

1. Carta de Vandana Shiva
 http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Actua per la llibertat de llavors i aliments – Del 2 d’octubre al 16 d’octubre 2013

Benvolguts amants de la diversitat de la vida i de la llibertat,

És el moment d’organitzar i concentrar les nostres energies per alliberar les nostres llavors i el nostre menjar de les urpes tòxiques, cobdicioses i letals de les corporacions globals com Monsanto. A partir de les lleis que les corporacions estan escrivint, ens estan robant les nostres democràcies per robar les nostres llavors i els nostres aliments, la nostra salut i els nostres mitjans de vida, la nostra cultura i les nostres vides. Hem de trencar amb el sentiment d’impotència que les corporacions volen que experimentem per fer-nos creure que són totpoderoses i que no tenim poder per canviar la situació. Però ho fem. Només hem de combinar les nostres energies col·lectives. Hem de ser el canvi que volem veure.

Els convido a donar curs a les vostres energies creatives en la Quinzena d’Acció per Llibertat de llavors i aliments – 2 d’octubre a 16 d’octubre.

El 2 d’octubre és l’aniversari del naixement de Gandhi. Gandhi ens va deixar el llegat de “Swaraj” – la llibertat d’auto-organització i “Satyagraha” – la força de la veritat. Anem a dedicar-nos a la celebració del 2 d’octubre com el dia mundial “Satyagraha de les llavors”. Un dia en el que defensem la llibertat de llavors i d’aliments, identificant totes les lleis regionals escrites per les corporacions per soscavar aquestes llibertats tot criminalitzant la diversitat, la conservació de les llavors i l’intercanvi de llavors, les innovacions dels agricultors i els drets dels agricultors, mentre estableixen monopolis de llavors a través de patents il·legítimes i privilegiant la uniformitat i els monocultius.

Després d’haver identificat les lleis de l’esclavitud de llavors, anem a comprometre’ns a no obeir les lleis contràries a l’ètica i imposades per la força bruta que amenacen la vida a la Terra, incloent les nostres vides i les vides dels nostres fills. Gandhi ens va recordar fa 100 anys, que “Mentre duri la creença de que les lleis injustes han de ser obeïdes, anirà  existint l’esclavitud”. Tenim un somni i el nostre somni és que cada llavor, cada abella, cada papallona, cada cuc de terra, cada persona, cada nen sigui lliure de manipulació i control, lliure de fam i malalties; que evolucionin i co-evolucionin en llibertat, benestar i salut. No hem de permetre que se’ns sotmeti a la creença que les lleis de Monsanto han de ser obeïdes. Pel bé de les lleis de Gaia, de la renovació de la vida en llibertat i les lleis de la justícia, és el nostre deure ecològic i ètic desobeir les lleis de Monsanto. I mentre resistim i no cooperarem amb les destructives lleis de la dictadura de les llavors, celebrem Llavors i Llibertat alimentària mitjançant l’adopció de la Llibertat de Llavors i Aliments mitjançant l’adopció de la Llei de la Llavor i la creació de Jardins d’Esperança – santuaris de llavors – i Zones lliures d’OGM, Zones lliures de llavors patentades.

El 12 d’octubre anem a auto-organitzar manifestacions contra Monsanto a tot el món, tal com ho vam fer el 25 de maig.

El 16 d’octubre és el Dia Mundial de l’Alimentació. Monsanto i altres gegants de la biotecnologia han prou arrogants i bojos com per atorgar-se a si mateixos el Premi Mundial de l’Alimentació, a la Diada que ells mateixos patrocinen. Donem Premis Reals d’Aliments als Herois Reals dels Aliments en les nostres comunitats, que ens porten menjar de veritat i saludable. D’acord amb l’Organització per a l’Agricultura i l’Alimentació, el 72% dels aliments que la gent menja prové de petits pagesos i horticultura a petita escala. Podem passar del 72% al 100% salvant Llavors de Llibertat i plantant Horts d’Esperança per tot arreu. L’agricultura industrial impulsada per les corporacions ha destruït el 75% de la biodiversitat del planeta, el que resulta en fam i malalties. 1.000 milions de persones passen gana i 2 mil milions més pateixen malalties relacionades amb els aliments. Això no és un sistema d’alimentació que ens porta vida i salut. Es tracta d’un sistema de producció de mercaderies, basat en la cobdícia i amb fins de lucre, que ha desencadenat mort i destrucció. Hem d’aturar aquesta destrucció. No hi ha lloc per als verins i l’esclavatge corporatiu en el sistema alimentari. Som el que mengem.

Les nostres llavors i els aliments són vitals per a la vida. No podem donar-nos el luxe de permetre que la destrucció del planeta i de la nostra salut continuï. No podem permetre que continuï l’esclavitud de llavors i la dictadura d’aliments. Hem de recuperar les nostres llavors, el nostre aliment, la nostra llibertat.

Amb l’amor i la força de tots i cada un de vosaltres per  evolucionar els  vostres poders més elevats i donar curs a les vostres més altes energies creatives i de col·laboració, perquè tots junts donem forma a un sistema d’alimentació que protegeixi la vida a la terra, als nostres petits agricultors, la nostra salut i el nostre futur.

Vandana Shiva

—-

Dies claus d’acció / Idees per a l’acció

Organitzeu arreu del món Accions per la Llibertat de Llavors i Llibertat d’Aliments entre el 2 i el 16 d’octubre. Afegeix-los al Mapa de Llibertat de Llavors i nosaltres ho compartirem a les xarxes socials: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map

2 octubre: Satyagraha de les llavors

–      Identifiqueu lleis en els vostres països i regions que posin en perill la nostra biodiversitat, els drets dels pagesos, la Llibertat de Llavors i la Llibertat d’Aliments i ens ho envies a nosaltres: info[@]seedfreedon.in

–      Organitzaeu actes de desobediència civil, a tot el món, en l’esperit de Gandhi, contra les lleis injustes de llavors

12 d’octubre: Manifestació Mundial contra Monsanto – www.march-contra-monsanto.com

16 d’octubre: Dia Mundial de Celebració de l’Alimentació i d’Honorar els Herois Reals dels Aliments

Identifiqueu i honoreu, a la vostra comunitat i a tot el món, els Herois Reals de l’Alimetació i  afegiu-los al Mapa de la Llibertat de Llavors: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

02-16 octubre: Accions per a la Llibertat de Llavors

Inicieu Bancs de Llavors i Zones Lliures d’OGM-/Zones de Llavors Lliures, creeu Horts de l’Esperança; organitzeu Intercanvis de Llavors i accions Bombes de Llavors

Per a més detalls sobre com participar visiteu: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Afegiu-vos online a Llibertat de Llavors:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupythesee.com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

___________________________________________________________________________________________________

6. Declaració sobre la Llibertat de Llavors

Llegir: http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2013/09/catalan.html

Posar la signatura: http://seedfreedom.in/declaration/

.

Advertisements
INDONESIAN, Indonesia – Aksi untuk Kemerdekaan Benih & Pangan: 2-16 Oktober 2013

INDONESIAN, Indonesia – Aksi untuk Kemerdekaan Benih & Pangan: 2-16 Oktober 2013

Untuk alih bahasa tekan kotak di sebelah kanan bar kontrol video

All translations kindly provided by Hayu Dyah

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1. Surat dari Vandana Shiva
 2. Dua Minggu Tindakan – Bagaimana Berpartisipasi
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Grafik untuk Kebebasan Benih dan Pangan: English
 6. Contoh Aksi untuk Kemerdekaan Benih
 7. Deklarasi untuk Kemerdekaan Benih

___________________________________________________________________________________________________

1. Surat dari Vandana Shiva
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

AKSI DWI MINGGU UNTUK KEMERDEKAAN BENIH DAN KEMERDEKAAN PANGAN: 2 Oktober – 16 Oktober 2013

Teman-teman pecinta keberagaman hidup dan pecinta kebebasan,

Ini adalah waktunya untuk menyiapkan dan mengonsentrasikan energi kita untuk membebaskan benih dan pangan kita dari kuku-kuku perusahaan global yang beracun, rakus dan mematikan seperti Monsanto; dari hukum yang diatur oleh perusahaan, yang telah mencuri demokrasi kita sehingga mereka bisa mencuri benih dan pangan kita, kesehatan dan penghidupan kita serta kebudayaan dan kehidupan kita. Kita harus bebas dari rasa ketidakberdayaan yang ingin diciptakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membuat kita percaya bahwa mereka sangat kuat dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Namun kita bisa. Kita harus menyatukan energi kolektif kita. Kita harus menjadi perubahan yang kita ingin saksikan.

Saya mengundang Anda semua untuk membebaskan energi kreatifmu selama Aksi Dwiminggu untuk Kemerdekaan Benih dan Kemerdekaan Pangan – 2 – 16 Oktober.

2 Oktober adalah peringatan hari lahir Gandhi. Gandhi meninggalkan kita sebuah warisan, “Swaraj” – yaitu kebebasan untuk mengorganisir diri dan “Satyagraha” – kekuatan kebenaran. Mari kita dedikasikan diri kita untuk memperingati 2 Oktober sebagai hari internasional “Satyagraha Benih”. Hari dimana kita membela Kemerdekaan Benih dan Kemerdekaan Pangan dengan mengidentifikasi setiap hukum regional yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan untuk merusak kemerdekaan dengan mengkriminalkan keberagaman, penyimpanan dan pertukaran benih, inovasi dan hak petani; sementara mereka membangun monopoli benih melalui paten dan mengedepankan keseragaman dan monokultur.

Setelah mengidentifikasi hukum-hukum yang berhubungan dengan perbudakan benih, mari kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tidak mematuhi hukum-hukum yang tidak etis dan brutal ini, yang mengancam kehidupan di muka bumi, termasuk kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita. Gandhi telah mengingatkan kita 100 tahun yang lalu, bahwa “Selama takhayul bahwa hukum yang tidak adil harus dipatuhi masih ada, maka selama itu pula perbudakan akan terus berlangsung”. Kita memiliki sebuah mimpi, dan mimpi kita adalah setiap benih, setiap lebah, setiap kupu-kupu, setiap cacing, setiap orang dan setiap anak bebas dari manipulasi dan kontrol serta kelaparan dan penyakit; bahwa mereka akan selalu berkembang dan berevolusi secara bebas, sejahtera dan sehat. Kita seharusnya tidak membiarkan diri kita untuk mempercayai takhayul bahwa Hukum Monsanto harus dipatuhi. Demi hukum Gaia, demi pembaharuan hidup yang bebas dan hukum yang adil, bahwa tugas kitalah secara ekologis dan etika untuk tidak mematuhi hukum Monsanto. Dan selama kita  menolak dan tidak bekerja sama dengan hukum yang merusak, mari kita rayakan Kemerdekaan benih dan Kemerdekaan Pangan dengan mengadopsi Hukum Benih dan menciptakan Kebun Harapan – dimana di dalamnya terdapat kebun benih – serta bebas dari GMO, bebas dari paten, dan sepenuhnya merupakan Zona Kemerdekaan Benih.

Pada 12 Oktober kita akan mengorganisir diri kita untuk berbaris melawan Monsanto di seluruh dunia, seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya pada tanggal 25 Mei.

16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia. Monsanto dan perusahaan bioteknologi raksasa lainnya telah dengan begitu bodoh dan sombongnya memberi penghargaan kepada diri mereka sendiri, yaitu The World Food Prize, yang notabene juga mereka sponsori. Mari kita berikan Penghargaan Pangan yang sebenarnya kepada pahlawan pangan di komunitas kita, yang telah menyediakan kita makanan yang sebenarnya dan sehat. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), 72% makanan yang kita makan dihasilkan dari lahan pertanian kecil dan kebun Kita bisa membuat 72% menjadi 100% dengan menyimpan benih dan membuat kebun dimanapun. Pertanian industri yang digerakkan oleh perusahaan telah merusak 75% keragaman hayati planet kita dan menyebabkan kelaparan dan penyakit. 1 milyar orang kelaparan, 2 milyar orang menderita penyakit yang berhubungan dengan makanan. Bukanlah sistem pangan yang menentukan kehidupan dan kesehatan kita. Namun keserakahan dan sistem yang mengedepankan keuntunganlah yang menyebabkan kerusakan dan kematian. Kita harus menghentikan kerusakan ini. Tidak ada tempat untuk racun dan perbudakan oleh perusahaan dalam sistem pangan kita. Kita adalah yang kita makan.

Benih kita dan pangan kita adalah hal yang vital bagi kehidupan. Kita tidak bisa membiarkan perusakan planet dan perusakan kesehatan terus berlangsung. Kita tidak bisa membiarkan perbudakan benih dan kediktatoran pangan terus berlangsung. Kita harus mengambil benih kita, pangan kita, kebebasan kita.

Dengan kasih sayang dan kekuatan yang kalian semua berikan mari kita bebaskan energi kreatif kita dan berkolaborasi, sehingga bersama-sama kita akan membentuk sistem pangan yang melindungi kehidupan di bumi, petani-petani kecil kita, kesehatan kita dan masa depan kita.

Vandana Shiva

—-

Tanggal penting aksi/Ide untuk aksi

2 Oktober: Satyagraha benih – Pembangkangan sipil di seluruh dunia menentang hukum benih tak adil dalam semangat Gandhi.

12 Oktober: Perayaan Hari Pangan Sedunia dan Penghargaan kepada pahlawan pangan sebenarnya – Mengidentifikasi dan menghormati Pahlawan Pangan di komunitas kita dan di dunia.

2-16 Oktober: Aksi Kemerdekaan Benih – Memulai bank benih dan zona bebas GMO; membuat Kebun Harapan; mengorganisir pertukaran benih dan aksi bom benih.

Bergabung dengan Seed Freedom di dunia maya:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

____________________________________________________________________________________________________

2. Dua Minggu Tindakan – Bagaimana Berpartisipasi
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Vandana Shiva Mengundangmu Untuk Beraksi Di Aksi Kemerdekaan Benih Dan Aksi Untuk Kemerdekaan Pangan: 2 – 16 Oktober 2013 – Tempat: Dimana Saja

Seruan Vandana Shiva untuk Aksi untuk Kemerdekaan Benih dan Kemerdekaan Pangan – pesan video: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Baca surat dari Dr. Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Tanda tangani Deklarasi Kemerdekaan Pangan: http://seedfreedom.in/declaration/

Mengenai Aksi Kemerdekaan Benih 2013 dalam bahasa lain: https://occupytheseed.wordpress.com

Bantu kami menerjemahkan poster, teks dan video untuk Aksi untuk Kemerdekaan Benih dan Kemerdekaan Pangan 2013: http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Hari-hari penting untuk mengadakan aksi & beberapa ide untuk aksi

Mengorganisir secara serentak Aksi untuk Kemerdekaan Benih dan Kemerdekaan Pangan antara 2-16 Oktober. Tambahkan aksimu pada Seed Freedom Map dan kami akan menyeberkannya melalui media sosial. Untuk ide-ide aksi, silakan lihat Ideas for Actions dan Fortnight of Action 2012.

Unduh surat Vandana Shiva, gambar dan bahan-bahan lain di: :http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2 Oktober: Satyagraha Benih

–   Identifikasi undang-undang di negara atau daerahmu yang mengancam keanekaragaman hayati kita, hak-hak petani, kemerdekaan benih dan kemerdekaan pangan kita dan kirimkan kepada kami ke surel: info[@]seedfreedom.in

–   Ikut serta dengan gerakan di seluruh dunia dengan mengorganisir aksi pembangkangan rakyat melawan hukum benih yang tidak adil dengan membawa semangat Gandhi. Undang-undang yang harus diidentifikasi di negara atau daerahmu:

 1. Perjanjian perdagangan bebas.
 2. Undang-undang pematenan benih.
 3. UPOV – International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Perlindungan Terhadap Varietas Baru): http://www.upov.int
 4. Pendaftaran wajib yang menyebabkan keberagaman benih sebagai sesuatu yang ilegal.
 5. Undang-undang keamanan pangan, termasuk diantaranya undang-undang tentang sanitasi dan sanitasi tanaman, yang mempengaruhi kesehatan dan keamanan pangan.

12 Oktober: Parade Melawan Monsanto

Membuat protes, parade dan pertemuan di kantor-kantor perusahaan benih multinasional dan bergabung dengan jutaan parade di seluruh dunia melawan Monsanto yang telah merusak sistem pangan: www.march-against-monsanto.com dan March Against Monsanto Facebook.

16 Oktober: Perayaan Hari Pangan Sedunia & Menghargai Pahlawan Pangan sebenarnya

1.   Perayaan Hari Pangan Sedunia

Merayakan Kemerdekaan Benih dan Pangan dimanapun, dengan teman, keluarga dan komunitas di sekitarmu. Bagikan idemu untuk Hari Pangan Sedunia dengan kami!

2.   Penghargaan Pangan Sedunia – menghargai Pahlawan Pangan Sebenarnya

–   Carilah orang-orang di sekitarmu atau di tingkat dunia yang telah membuat kontribusi yang menakjubkan dalam mempromosikan kemerdekaan benih dan pangan.

–   Rayakan Hari Pangan Dunia untuk menghormati mereka.

–   Tambahkan profil mereka ke dalam peta Seed Freedom: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

–   Unduh sertifikat Pahlawan Pangan Dunia dan serahkan ke mereka pada Hari Pangan Dunia: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

2-16 Oktober: Mulai membuat zona Bebas GMO dan Kebun Harapan

 1. Deklarasikan zona Kemerdekaan Benih di rumahmu, kantormu, desa atau daerahmu, yang tidak mengenali apa itu pematenan benih.
 2. Buatlah Kebun Harapan dan buatlah setiap kebun menjadi tempat perlindungan benih.
 3. Gunakan Undang-undang Benih sebagai alat advokasi di tingkat lokal, regional atau nasional untuk mendukung disahkannya undang-undang yang menghargai keanekaragaman hayati dan hak-hak petani dan menarik kembali undang-undang yang melanggar kemerdekaan benih dan pangan. Unduh Undang-undang Benih: Bahasa Inggris http://bit.ly/SEEDLAW; Dalam bahasa Italia http://bit.ly/LEGGESEMI
 4. Mulailah bank benih. Simpanlah benihmu yang tidak mengandung GMO atau yang tidak dipatenkan: http://seedfreedom.in/act/seedbank/
 5. Organisir kegiatan tukar-menukar benih dan aksi Bom Benih dengan menggunakan benih-benih yang bukan GMO ataupun yang sudah dipatenkan.

Jika Anda bukan bagian dari sistem pangan lokal, gunakan Aksi Dwiminggu ini untuk membuat acara sendiri dengan mencari dan menghubungi produsen pangan lokal yang menanam pangan organik non-GMO dan mempromosikan Community Supported Agriculture (Pertanian yang didukung komunitas).

____________________________________________________________________________________________________

5. Grafik untuk Kebebasan Benih dan Pangan – Link

____________________________________________________________________________________________________

6. 7. Contoh Aksi untuk Kemerdekaan Benih / Deklarasi untuk Kemerdekaan Benih

http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2012/09/indonesian.html

AFRIKAANS – Tree op vir Saad en Kos Vryheid: 2-16 Oktober 2013

AFRIKAANS – Tree op vir Saad en Kos Vryheid: 2-16 Oktober 2013

Om onderskrifte te aktiveer kliek op “captions” boks aan die regterkant van die video beheer bar 

Translations kindly provided by Micki Pelser

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – More translated texts to be added shortly

 1. Letter from Vandana Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/
 2. Veertien Dae van Aksie – Hoe om deel te Neem
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Grafiese ontwerp vir die Vryheid van Saad en Food

Please contact us if you can help translate more texts: occupytheseed[@]gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

2. Veertien Dae van Aksie – Hoe om deel te Neem
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Vandana shiva nooi U uit om op te tree vir Saad Vryheid – Om op te tree vir Kos vryheid :

2-16 oktober 2013 – wêreldwyd

Vandana Shiva se oproep om op te tree vir Saad & Kos Vryheid – video boodskap:
http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Lees brief van Dr Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Teken die verklaring op Seed Freedom se bladsy: http://seedfreedom.in/declaration/

Seed Freedom in verskillende tale 2013 :  https://occupytheseed.wordpress.com

Help ons plakkate, tekste en video’s vir “Tree op vir Saad & Kos vryheid 2013” te vertaal : http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Belangrike Datums / Idees vir Aksie

Organiseer wêreldwyd aksies vir Saad en Kos Vryheid tussen 02-16 Oktober. Laai dit op die “Seed Freedom Map” en ons sal dit deur sosiale media deel. Vir idees, sien Idees vir aksies en Veertien Dae vir Aksie 2012.

Laai Vandana Shiva se brief, beelde en ander hulpbronne van die internet af:

http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2de Oktober: “Seed Satyagraha”

 • Identifiseer wette in jou lande en streek wat ons biodiversiteit, boere se regte, Saad Vryheid en Kos Vryheid dreig, en stuur dit vir ons: info@ seedfreedom.in
 • Organiseer ‘n wêreldwye burgerlike ongehoorsaamheid teen onregverdige saad wette in die gees van Gandhi

Wees op the uitkyk vir wette in jou land en streek

 1. Vrye handelsooreenkomste
 2. Patente op saad wette
 3. UPOV – International Union for the Protection of New Varieties of Plants: http://www.upov.int
 4. Verpligte registrasie wat diverse saad onwettige maak
 5. Voedselveiligheid wette – Gesondheids en Plantgesondheidskode wette – wat pseudo veiligheid in die naam van gesondheid en veiligheid lê

12de Oktober: Optog Teen Monsanto

Organiseer betogings, optogte, en byeenkomste by die kantore van die saad multinasionale en sluit aan by miljoene marsjeer regoor die wêreld teen Monsanto se kaping van die voedsel stelsel:  www.march-against-monsanto.comMarch Against Monsanto Facebook

16de Oktober: Wêreld Voedsel Dag Viering en Herdenking van “Real Food Heroes”

Vieringe vir Wêreld Voedsel Dag

Vier Saad en Kos Vryheid oral, met vriende, familie en in jou gemeenskap. Deel asseblief jou idees vir Wêreld Voedsel Dag saam met ons.

“The Real World Food Prize” – Herdenking van “Real Food Heroes

 • Identifiseer individue in jou gemeenskap, of in die wêreld, wat uitstaande bydrae in die verdediging en bevordering van Saad Vryheid en Kos Vryheid gemaak het.
 • Reël ‘n viering op Wêreld Voedsel Dag, 16 Oktober tot hul eer.
 • Voeg hulle profiele op die “Seed Freedom Map”.
 • Kry ‘n “Real World Food Heroes” sertifikaat om vir hulle aan te bied op Wêreld Voedsel Dag: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

2 – 16 Oktober: Begin GMO-vry – Saad Vryheid Sones en Tuine van Hoop

 • Verklaar ‘n Saad Vryheid Sone in jou huis, instelling, dorp of munisipaliteit, wat nie patente op saad erken nie.
 • Skep Tuine van Hoop – maak elke tuin ‘n saad heiligdom.
 • Gebruik die “Law of The Seed” as ‘n instrument vir voorspraak op plaaslike, streek-en nasionale vlakke om wette te slaag vat biodiversiteit en boere regte opstig, en wette wat in stryd is met ons Saad Vryheid en Kos Vryheid ongedaan te maak.
 • Organiseer Saad ruilings van GMO-vry en ongepatenteerde saad

As jy nie deel van ‘n plaaslike voedsel – stelsel is nie, gebruik hierdie Veertien Dae van Aksie om plaaslike produsente, markte en boere wat GMO-vry organiese kos groei uit te soek. Bevorder en ondersteun die Community Supported Agriculture (CSA).

Sluit by Seed Freedom aanlyn aan:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

___________________________________________________________________________________________________

3. Real Food Heroes
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

Vier en Vereer “Real Food Heroes” op Wêreld Voedsel Dag – 16 Oktober 2013

Vandana Shiva se oproep om op te tree vir “Seed & Food Freedom” – video boodskap: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Lees brief van Dr Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • Identifiseer individue in jou gemeenskap, of in die wêreld, wat uitstaande bydrae gemaak het in die verdediging en bevordering van Saad Vryheid en Kos Vryheid.
 • Reël ‘n viering  op Wêreld Voedsel Dag, 16 Oktober tot hul eer.
 • Vertel ons wie jy gekies het om te vereer en hoekom. Gebruik een van die volgende metodes:

– Laai ‘n “Real Food Hero” Sertifikaat (sien onder) of ‘n foto met die beskrywing op ons Seed Freedom Map

– Pos ‘n sertifikaat of ‘n foto met ‘n opskrif op ons Facebook Page

– E-pos jou sertifikaat of foto’s met ‘n opskrif na: indo[@]seedfreedom.in

Ons sal jou helde deur sosiale media deel en dit by ons “Real Food Heroes Gallery and Report” voeg. Pos asseblief ook die foto’s, video’s en verslae van jou “Real Food Heroes” vieringe op ons Facebook Page sodat ons dit kan deel.

Hoe om die “Real Food Heroes” sertifikaat te gebruik

Laai ‘n “Real Food Heroes” sertifikaat af  en stoor dit op jou rekenaar (of maak jou eie) om aan jou held op die Wêreld Voedsel Dag te bied:

Real Food Heroes Sertifikaat_HI RES ( vir oorspronklike gebruik)

Real Food Heroes Sertifikaat_LOW RES (e-weergawe vir “Seed Freedom Map” en sosiale media)

Om jou sertifikaat elektronies te voltooi en te deel:

 • Gaan na PDFescape http://www.pdfescape.com, vir ‘n gratis aanlyn PDF redakteur
 • Laai die lae-resolusie “Real Food Hero” lêer af wanneer gevra.
 • Laai foto van jou Held (maksimum grootte 500KB) deur op “Insert” en “Image” op die linker “menu” te kliek. Sodra gelaai, kliek op sertifikaat vir die foto om te verskyn en te verklein.
 • Kliek op die ‘Text’ blad om teks by te voeg op dieselfde wyse.
 • Stoor en laai jou voltooide sertifikaat af deur op die groen knoppie in die linker “menu” te kliek.
 • Die sertifikaat is nou gereed om gedruk, gedeel en gelaai te word op ons  “Seed Freedom Map“. Ons sal al die sertifikate wat deur sosiale media opgelaai is,  deel en dit sal ook in ons “Real Food Heroes Gallery” verskyn. Jy kan ook vir ons jou sertifikate per e-pos stuur.

___________________________________________________________________________________________________

5. Grafiese ontwerp vir die Vryheid van Saad en Food – Link

.

BULGARIAN, български – Действие за Свобода на Семето и Храната: 2-16 октомври 2013 г.

BULGARIAN, български – Действие за Свобода на Семето и Храната: 2-16 октомври 2013 г.

За да активирате субтитрите, моля кликнете върху полето “captions” (“надписи”) отдясно на бара за видео-контрол.

Video translation kindly provided by Tezcan Mert

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly – Повече преведени текстове ще бъдат добавени скоро

 1. Писмо от Вандана Шива
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: English

___________________________________________________________________________________________________
1. Писмо от Вандана Шива
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva

Две седмици за действие за свободата на семената и храните, 2 Октомври- 16 Октомври

Драги любители на свободата и алтернативния живот,

Време е да съберем и концентрираме енергията си и да освободим семената и храната си от отровните, ненаситни и погубващи лапи на глобалните корпорации като Монсанто. Със законите, които пишат те ограбват правото ни на демокрация, семената и храната ни, здравето и поминака ни, културата и живота ни. Трябва да се избавим от чувството на безсилие, което се стремят да ни внушат и да спрем да вярваме, че те са мощни, а ние слаби, за да променим нещата. Ние можем да ги променим, стига само да обединим силата и енергията си. Ние трябва да станем промяната, която искаме да видим.

Приканвам ви да дадете воля на вашите творчески енергии по време на Двете седмици за действие за Свободата на Семената и Храните, 2 Октомври- 16 Октомври.

2 Октомври е рождената дата на Ганди. Ганди ни остави наследството на „Swaraj”- самостоятелно организирана свобода и „Satyagraha”- силата на истината. Нека да честваме 2 Октомври като световния ден на „Seed Satygraha”. Нека защитим свободата на семената и храната ни, като разобличим всеки регионален закон, написан от корпорациите с цел подкопаване на тази свобода чрез осъждане на разнообразието, запазването и обмена на семена, иновативните идеи и правата на производителите, създавайки нелегитимни монополи за семена чрез патенти и привилигироване на еднообразието и монокултурите.

Веднъж запознали се с неетичните и брутални закони за поробване на семената, нека спрем да им се подчиняваме! Те застрашават живота на Земята, нашия живот и живота на нашите деца. Ганди ни напомняше преди 100 години, че „Робството ще съществува до тогава, до когато суеверието ни кара да се подчиняваме на несправедливи закони”. Нашата мечта е всяко семе, всяка пчела, всяка пеперуда, всеки червей, всеки човек и всяко дете свободно да  живеят в здраве и благосъстояние, като се развиват индивидуално и съвместно, неподвластни на манипулация и контрол, глад и болести. Ние не трябва да си позволяваме да бъдем подвластни на внушението, че законите на Монсанто трябва да бъдат спазвани. В името на Земните закони, на свободното развитие, в името на закона за справедливостта, наше екологично и етично задължение е да въстанем срещу законите на Монсанто. И докато устояваме да не сътрудничим с разрушителните закони на диктаторите на семената, нека да празнуваме Свободата на Семената и  Храната, като следваме Закона на Семето. Нека създадем Градини на Надеждата- храмове на зърното и нови зони за посев, освободени от патенти и ГМО.

На 12 Октомври ще направим самоорганизиран масов поход против Монсанто в целия свят, както направихме на 25 Май.

16 Октомври е световният ден на храната. Монсанто и други биотехнологични гиганти бяха достатъчно глупави и арогантни да си самовръчат наградата The World Food Prize, която спонсорират през този ден. Но нека вместо това да наградим с реално заслужени награди тези герои от нашите общности, които ни снабдяват с реална и здравословна храна. Според Организацията по прехрана и земеделие, 72% от храната, която хората ядат идва от малките стопанства и градини. Ние можем да превърнем тези 72% в 100%, като спасим Семената на Свободата и посеем навсякъде Градини на Надеждата. Индустриалното земеделие, прилагано от корпорациите е разрушило 75% от биоразнообразието на планетата, довеждайки до глад и болести. 1 млрд. са гладни, 2 млрд. страдат от заболявания, свързани с храните. Това не е хранителна система, която ни носи живот и здраве. Това е удобна система, движена от алчността и желанието за бърза печалба, която ни донесе смърт и унищожение. Ние трябва да спрем това унищожение. Няма място за отрови и корпоративно робство в хранителната система. Ние сме това, което ядем.  Нашите семена и храни са жизнено важни за живота. Не можем да позволим да продължи разрушението на планетата и нашето здраве. Не можем да допуснем робството над семената и диктатурата над храната да продължат. Ние трябва да си върнем семената, храната и свабодата.

С любов силно пожелавам на всеки един от вас да развие най-висшите си способности и отключи най-високите си творчески енергии, за да можем заедно да сътворим една хранителна система, която да защитава живота на земята, нашите дребни производитили, нашето здраве и нашето бъдеще.

Вандана Шива

Присъединете се към Seed Freedom (Свобода на Семето) онлайн:

Уебсайт: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Facebook – Страница на събитието ‘Действие за Свобода на Семето и Свобода на Храната’: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Карта на Свобода на Семето: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Irena Yordanova

CHINESE, 中國語言 – 種子自主與食物自主行動雙週 – 2013年10月2日 至 10月16日

CHINESE, 中國語言 – 種子自主與食物自主行動雙週 – 2013年10月2日 至 10月16日

請按右下字幕按鈕觀看中文翻譯。請參加種子自主及食物自主行動雙週 – 二O一三年十月二日至十六­日。請以電郵將行動計劃詳情傳給我們,讓我們將之加入行事曆。

All translations kindly provided by Society for Indigenous Learning, Hong Kong (鄉土學社)

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below

  1. 來自范達娜・席娃的信 
  2. 怎樣參與
  3. 真糧食英雄
  4. 種子自主地圖 
  5. 平面設計的自由種子和食品
  6. Ideas of Actions: http://seedfreedom.in/act/ideas-for-action/
  7. Declaration on Seed Freedom: http://seedfreedom.in/declaration/

___________________________________________________________________________________________________

1. 來自范達娜・席娃的信
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

2013年種子自主與食物自主行動雙週 來自范達娜・席娃的信

種子自主與食物自主行動雙週 – 2013年10月2日 至 10月16日

給熱愛自由、熱愛生命多樣性的人們:

現在是時候組織起來,並集中我們的能量,從孟山都等貪婪、惡毒及危害眾多生命的全球企業組成的集團手中解放我們的種子和食物;從那些竊取民主的企業所寫成的法律中,取回我們被剝奪的種子與食物自主、健康與生活、文化與生命。這些大企業試圖令我們相信,他們強大得讓我們無法改變現狀,但我們必須打破這份無力感,而我們定能做到!只要我們能夠聚合到集體的力量,我們自身必能成為我們期待中的改變!

我誠邀各位參與是次由十月二日至十月十六日舉行的活動:種子自主與食物自主行動雙週,釋放你們的創意動能。

十月二日是聖雄甘地的生辰,他遺留給世界有關獨立自治與自由的傳奇,與及堅持真理的非暴力抗爭精神,讓我們將這天定為全球“種子公義”日,守護種子與食物自由的一天。我們要揭露各地企業的劣行,他們透過專利惡法建立壟斷的種子企業,推動不公義的單一種植,破壞作物多元性,妨礙農民留種及換種,並剝奪農民創新的成果及各種權利。

當我們認清那些奴役種子的法律,我們當向這些危害地球上 – 包我們與我們下一代的 – 眾多生命的不道德及殘酷的法律條文說不。聖雄甘地一百年提醒我們:「只要我們一天還迷信必須遵守不合情理的法律,奴役就會存活多一天

」。我們有一個夢,而這夢就是:每顆種子、每隻蜜蜂、每隻蝴蝶、每條蚯蚓、每個人、每個孩子都免受役使及操控、飢饉與疾病,讓他們可以自由、美滿、健康地共同演進。我們不能容讓自己服膺於必須遵守孟生都惡法的迷信想法。我們當依從相信生命可自由自主地更新的蓋亞法則、依從真正的公義之律,這是我們生態上及道義上的責任,不再去服從這些孟山都惡法。在抵抗這個破壞性的種子獨裁及不與之合作的同時,讓我們依從種子的法則,並創立希望的園圃及沒有基改作物和種子專利權的種子自主區。

就如今年五月二十五日的活動,我們會於十月十二日再次自發組織一場全球的反孟山都遊行。

十月十六日是世界糧食日。很諷刺地,孟山都及其他生化科技巨獸居然愚昧自大得將自己所贊助的“世界糧食獎”頒發給自己。相反,我們應對社區中那些為我們帶真正的、健康的食物的英雄作出表揚。根據世界農糧組織的數據,全球有七成二的食物來自小農及,我們可以將七成二變作百分之百,只要我們去拯救自由的種子及處處建立希望園圃。由企業推動的工業化農業已經毀滅了全球七成半的物種,並帶來飢荒與疾病。全球十億人正處於飢餓當中,二十億人彌患與飢餓有關的疾病。這不是一個能帶來生命與健康的糧食系統,這只是一個由貪欲與利潤所推動、純然生產商品的系統,一個帶來災難與破壞的系統。我們必須制止這些破壞,我們的糧食系統已經不能再存有毒物與企業的奴役,謹記:我們就是我們所吃的。

種子與食物是生命的基本,我們不能容讓這些對地球與我們健康的破壞延續下去,我們不能座視對種子的勞役及食物的壟斷延續下去,我們必須取回我們的種子、我們的食物、我們的自由。

原愛與力量與諸位同在,使大家能演化出更大的能量,並釋放出最高的創意與合作精神,讓我們共同塑造出一個保障全球眾生、各地小農及你我的健康與未來的糧食系統。

范達娜席娃

主要日期及相關行動

10月2日:種子公義運動

在世界各地以甘地精神舉辦對種子不公義法例的公民抗命行動

10月12日:反孟山都遊行www.march-against-monsanto.com

10月16日:世界糧食日 - 表彰真正的糧食英雄

啟動種子銀行及非基因改造種子自主區

創造希望花園;舉辦種子交換及種子投放行動

詳情及參與方法,請參考:http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

有關行動構思,請參考2012年種子自主與食物自主行動雙週網站 Ideas for Actions and Fortnight of Action 2012

透過網絡加入種子自主運動:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

___________________________________________________________________________________________________

2.  怎樣參與
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

范達娜・席娃邊請你參與種子自主與食物自主行動雙週 – 2013年10月2日 至 10月16日 – 世界各地

范達娜・席娃呼籲大家參與種子自主與食物自主行動 – 影片信息: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

范達娜・席娃的信: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

簽署種子自主宣言: http://seedfreedom.in/declaration/

種子自主行動2013其他語言版本: https://occupytheseed.wordpress.com

請替我們翻譯2013種子自主與食物自主行動雙週的宣傳海報、文案及影片: http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

主要日期及相關行動

請於10月2日 至 16日期間,一同組織全球性的種子自主與食物自主行動,並將活動內容加到我們種子自主地圖上,我們會以社交媒體分享你的信息。

有關行動構思,請參考2012年種子自主與食物自主行動雙週網站。

請到以下連結下載范達娜・席娃的信及其他宣傳圖片及資料: http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

10月2日:種子公義運動

找出你身處的國家及地區中威脅生物多樣性、農夫權益及種子與食物自主的法例,並將資料電郵給我們: info@seedfreedom.in

在世界各地以甘地精神舉辦反對不公義種子法例的公民抗命行動

請從以下幾項去檢視你身處的國家及地區中法例:

1. 自由貿易協定

2. 種子專利權法例

3. UPOV – 國際保護新物種聯盟: http://www.upov.int

4. 讓多元種子變成不合法的強制註冊制度

5. 食物安全法例 – 世貿的衛生及檢疫規定 – 以健康及安全為名的假安全法規

10月12日:反孟山都遊行

在世界各地跨國種子企業的辦事處組織示威、遊行及集會,並加入反對孟山都劫持糧食系統的全球百萬人大遊行: www.march-against-monsanto.com, March against Monsanto Facebook.

10月16日:世界糧食日及表彰真糧食英雄

共慶世界糧食日

與你的家人及朋友在社區中共慶種子自主及食物自主,請與我們分享你會如何慶祝世界糧食日!

真正的世界糧食獎 – 表彰真糧食英雄

找出全球或你的社區中對守護及宣揚種子及食物自主有極大貢獻的個人

組織世界糧食日慶祝活動,表彰社區真糧食英雄

將她們的個人資料加到種子自主地圖:http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

下載真糧食英雄證書,並在世界糧食日頒贈給她們:http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

10月2至16日:開展無基改世界 – 種子自主區及希望花園

啟動種子銀行及非基因改造種子自主區;

創造希望花園;舉辦種子交換及種子彈投擲行動

在你家中、機構、村落乃至城市成立種子自主區,宣佈不再承認種子專利權

建立希望花園,讓每個園圃都成為種子的聖地

以「種子法」作為工具,在地區及至國家層面,推動通過尊重生命多樣性及農民權利的法律,並取締侵害種子及食物自主的惡法。請到以下網站下載「種子法」*: 英文版本: http://bit.ly/SEEDLAW , 意大利文版本: http://bit.ly/LEGGESEMI  (*「種子法」由Working Group on the Law of the Seed of Navdanya International and the International Commission on the Future of Seed and Food所撰寫)

建立種子銀行 – 貯存自家的非基改及非專利種子:http://seedfreedom.in/act/seedbank/

組織交換非基改及非專利種子及種子彈投擲行動

如果你未有生產本土食物,請在雙週活動期間,主動尋在社區中種植非基改有機食品的在地生產者,並宣揚社區支持農業(CSA)

___________________________________________________________________________________________________

3. 真糧食英雄
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

2013年10月16日 – 慶祝世界糧食日並表揚真糧食英雄

范達娜・席娃呼籲大家參與種子自主與食物自主行動 – 影片信息: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

范達娜・席娃的信 http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • 找出全球或你的社區中對守護及宣揚種子及食物自主有極大貢獻的個人
 • 以她們的名義組織世界糧食日的慶祝活動
 • 透過以下方法,告訴我們妳想表揚的英雄及其事蹟:
 • 將真糧食英雄證書(見下方)或相片及簡介上載到我們的種子自主地圖 Seed Freedom Map
 •  將配以標題的真糧食英雄證書或相片張貼到我們的Facebook專頁
 •  將配以標題的真糧食英雄證書或相片發至此電郵:info[@]seedfreedom.in

我們會透過社交媒體及我們的真糧食英雄專頁去向世人分享她們的貢獻!亦請將你們的真糧食英雄的相片及影片張貼到我們的Facebook專頁

如何使用真糧食英雄證書

下載並儲存一份真糧食英雄證書(當然你也可以自製一張),並在世界糧食日頒贈給你們提名的真糧食英雄

Real Food Heroes Certificate_HI RES     (高解版本 – 印刷用版本)

Real Food Heroes Certificate_LOW RES  (低解版本 – 種子自主地圖及社交網絡用電子版本)

填寫及分享證書

 • 到PDFescape (http://www.pdfescape.com )下載免費PDF工具
 • 完成後上載低解版本
 • 按左方選單中的‘Insert’(插入)及‘Image’(影像)按鈕,以上載你提名的英雄的相片(不能超於500KM),上載完畢後,請按顯示出來的證書去修改圖片大細
 • 按‘Text’(文字)版面以填寫所需文字
 • 按左方選單中的綠色按鈕,下載並儲存完成的證書
 • 將PDF檔轉為JPEG檔,如有需要可到以下網址:http://pdf2jpg.net
 • 以英雄的姓名作檔號名稱,例如:Will Allen – Real Food Hero

現在你可以列印及分享證書,請同時上載至種子自主地圖。我們會透過社交媒體及我們的真糧食英雄專頁去向世人分享她們的貢獻!你亦可以透過電郵將證書送交給我們。

___________________________________________________________________________________________________

4. 種子自主地圖 
http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

種子和食物自主行動與真糧食英雄

將你所組織的種子和食物自主行動及你社區中的真糧食英雄的資料加進我們的種子自主地圖,詳情請參閱「怎樣參與」頁面。

下載並填妥真糧食英雄證書,在世界糧食日表揚真糧食英雄!填妥後,請將證書(或圖片)與及你提名的英雄的相關資料上載到我們的種子自主地圖,我們會透過社交媒體及我們的真糧食英雄專頁去向世人分享她們的貢獻!

如何在地圖中添加行動及糧食英雄資料:

1. 在地圖的左上方點擊‘Add’ 按鈕

2. 在‘Location’ (地點)版面中輸入行動及糧食英雄的資料

選擇標示類別: Action for Seed & Food Freedom (種子及食物自主行動)或Real Food Hero (真糧食英雄)

4. 在框架上方按‘Details’轉至(詳細資料)版面

5. 填寫有關你的行動或英雄的詳細資料,包括日期(如適用)及你的聯絡方法

6. 在框架上方按‘Media’轉至(媒體)版面,以上載影片及圖片(只限jpeg及png檔)或真糧食英雄證書

7. 按‘Submit’輸入,如資料正確請再按‘OK’,然後按‘Close’,當管理員核准後,相關資料將在地圖上出現。

如遇任何問題,又或你不太確定該如何輸入,請填寫下方的表格,我們稍後會將活動加進地圖中:

活動名稱

活動日期

活動時間

地址

聯絡電話/電郵

網址及附加資料

___________________________________________________________________________________________________

5. 平面設計的自由種子和食品 – Link

___________________________________________________________________________________________________

SERBIAN, српски – Делујте за слободу семена и слободу хране: 2-16.10.2013

SERBIAN, српски – Делујте за слободу семена и слободу хране: 2-16.10.2013

Да активирате титлове, кликните на  “captions” са десне стране, за контролу видеа

All translations kindly provided by Biljana Barrett

____________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1. ПИСМО ВАНДАНЕ ШИВЕ
 2.  ЕВО КАКО ДА УЧЕСТВУЈЕТЕ 
 3. ПРАВИ  ХЕРОЈИ  У ОДБРАНИ  ХРАНЕ
 4. МАПА ЗА СЛОБОДУ СЕМЕНА 
 5. Графички дизајн за слободу семена и хране
 6. Ideas of Actions: http://seedfreedom.in/act/ideas-for-action/
 7. Declaration on Seed Freedom: http://seedfreedom.in/declaration/
 8. Више информација

____________________________________________________________________________________________________

1. ПИСМО ВАНДАНЕ ШИВЕ
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Две недеље акције за слободу семена и слободу хране: 02.10-16.10.2013

Драги сви ви који волите разноликост живота и ви који волите слободу,

Време је да се организујемо и да концентришемо нашу енергију да ослободимо наша семена и храну из токсичних, похлепних и смртоносних канџи глобалних корпорација као Монсанто; од закона које пишу корпорације и краду нашу демократију да би украли наша семена и нашу храну, наше здравље и нашу егзистенцију, нашу културу и наше животе. Потребно нам је да се ослободимо осећања беспомоћности а које корпорације желе да ми имамо, да би нас обманули да верујемо да су они ти који су моћни а да ми немамо никакву моћ да нешто променимо на боље. Али, ми имамо моћ. Само треба да удружимо нашу колективну енергију. Ми морамо и сами да постанемо та промена на боље коју желимо да видимо.

Позивам вас да ослободите ту своју креативну енергију за време две недеље акције за слободу семена и слободу хране – од 02.10-16.10.2013.

02.10. је годишњица Гандијевог рођендана. Ганди нам је оставио у наслеђе идеју о самоорганизовању за слободу и идеју о снази истине. Хајде да посветимо своје активности прослави 02.10. као дану светског ненасилног отпора за слободу семена. Нека то буде дан када ћемо одбранити слободу семена и слободу хране тако да идентификујемо сваки наш закон који су написале корпорације да подрију ове слободе тиме што су разноликост, чување и размену семена, права сељака и изуме сељака прогласили криминалом у исто време успостављајући свој нелегалан монопол над семенима путем патента на семе и привилегијама монокултура.

Након што се идентификују ови закони за ропство семена, хајде да будемо одлучни у томе да не прихватимо ове неетичке и бруталне законе који угрожавају живот на Земљи, укључујући и наш живот и животе наше деце. Ганди нас је пре 100 година подсетио да „Све док постоји веровање да се неправедни закони морају поштовати-дотле ће и да постоји ропство“. Ми имамо сан, тај наш сан је да свако семе, свака пчела, сваки лептир, свака кишна глиста, сваки одрастао човек, свако дете буду слободни и да се са њима не манипулише, да се не контролишу, да нема глади ни болести, да се сви развијају самостално и удружено у слободи, добром стању и добром здрављу. Ми не смемо дозволити себи да верујемо како Монсантови закони морају да се поштују. У име закона  обнављања живота у слободи и у име праведних закона, наша је еколошка и етичка дужност да не поштујемо Монсантове законе. И све док ми пружамо отпор и не сарађујемо са деструктивним законима диктаторства према семену, славићемо слободу семена и слободу хране кроз прихватање праведног закона за семе и креирање башти наде-безбедних зона за семена, без ГМО, слободне зоне без патента на семе.

12.10. ћемо се самоорганизовати да марширамо против Монсанта по целом свету, као што смо то и 25.05. Светски дан хране је 16.10. Монсанто и други биотехнолошки џинови били су довољно арогантни да сами себи дају Светску награду за храну коју сами и спонзоришу. Хајде ми да дамо праве награде правим херојима у нашим комунама, који нам дају здраву и праву храну. ФАО каже да 72% хране коју једемо долази са малих породичних газдинстава и из сеоских башти. Ми можемо 72% да претворимо у 100% тако што сачувамо семена слободе и засадимо баште наде свугде. Индустријска пољопривреда у рукама корпорација уништила је 75% биолошке разноликости планете Земље доводећи до глади и болести. 1 милијарда је данас гладна, 2 милијарде пате од релевантних болести. То није систем хране који нам доноси живот и добро здравље. То је похлепа и профит, систем који производи комодитет, систем који шири деструкцију и смрт. Нема места отровним материјама и робовању корпорацијама у систему хране. Ми смо оно што једемо.

Наша семена и храна су витални за живот. Ми не можемо дозволити да се деструкција планете и нашег здравља наставља. Не можемо дозволити да се наставља ово  ропство семена и диктаторство над храном. Ми морамо ослободити и узети назад наша семена, нашу храну, нашу слободу.

Шаљем свима вама љубав и снагу да се свако од вас уздигне до своје највеће моћи и ослободи своју креативну енергију и енергију сарадње да сви заједно створимо систем хране који ће заштитити живот на Земљи, наше мале пољопривредне произвођаче, наше здравље и нашу будућност.

Вандана Шива.

Кључни дани за акцију/Идеје за акцију

2 Oct: Seed Satyagraha – Worldwide civil disobedience against unjust seed laws in the spirit of Gandhi

02.10. Ненасилни отпор у одбрану семена – грађанска непослушност у целом свету у духу Гандија против неправедних закона за семе.

12.10. Глобални марш против Монсантаwww.march-against-monsanto.com

16.10. Прослава Светског дана хране и признања правим херојима хране-идентификујте и уручите признање Правим херојима хране у вашој комуни и у свету

02.10. Акција за слободу семена – Почните банке семена и Зоне без ГМО/Зоне за слободу семена; креирајте баште наде; организујте сакупљање семена и бацање кугли од умешане глине и семена

За више детаља како учествовати погледајте: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

За идеје за акцију погледајте Идеје за акцију и Две недеље акције 2012

Придружите се слободи за семе на интернету:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

____________________________________________________________________________________________________

2. ЕВО КАКО ДА УЧЕСТВУЈЕТЕ 
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Прочитајте писмо Вандане Шиве: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Потпишите Декларацију Слободе за семе http://seedfreedom.in/declaration/

Помозите нам да преведемо постере, текстове и видео за Делуј за слободу семена и хране 2013 http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Битни дани за акцију/ Идеје за акцију

Организујте Акцију за Слободу Семена и Слободу хране између 2-16.10.2013. Додајте их Мапи Слободе Семена и ми ћемо то поделити преко друштвених медија. За идеје за акцију погледајте Идеје за акцију и Две недеље Акције 2012.

Преузмите писмо Вандане Шиве, графику и друга средства: http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2.10.2013: Инсистирање на истини о важности семена

 •  Идентификујте Законе у вашој земљи и региону који угрожавају биодиверзитет, права пољопривредних произвођача, Слободу за семе и Слободу за храну и пошаљите нам на : info@seedfreedom.in
 • Организујте ненасилну грађанску непослушност по целом свету против неправедних закона у духу Гандија

Законе од којих се треба чувати:

 1. Споразуми о слободној трговини ( Светска Трговинска Организација)
 2. Патенти на семе и закони о њима
 3. УПОВ Унија за заштиту нових варијетета биљака http://www.upov.int
 4. Обавезна регистрација којом диверзитет семена постаје илегалан
 5. Закони о безбедности хране-санитарни и фитосанитарни закони-који намећу псеудо сигурност у име здравља и безбедности

12.10.2013: Марш против Монсанта

Организујте протест, маршеве и окупљања на службеним местима мултинационалних компанија и придружите се милионима људи који марширају против Монсантове отимачине система хране: : www.march-against-monsanto.com, March Against Monsanto Facebook

16.10.2013: Прославе светског дана хране и признања за истинске хероје одбране хране

Прославе светског дана хране

Прославите Слободу за семе и Слободу за храну свугде, са пријатељима, породицом и у својој комуни. Молимо вас да поделите ваше идеје за Светски дан хране са нама!

Истинска светска награда за храну-у част истинских хероја (Real Food Heroes )

 • Пронађите особе у вашој комуни или у свету, које су оствариле изузетан допринос одбрани и промоцији за Слободу семена и Слободу хране
 • Организујте прославу Светског дана хране у њихову част
 • Додајте њихов профил мапи слободе за семе http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 • Преузмите сертификат за Истинске хероје светске хране да их прикажете на Светски дан хране: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

2-16.10.2013: Започните – Зоне за слободу семена и Баште наде-слободне од ГМО

 • Прогласите Зоне за слободу семена у вашој кући, институцији, селу, области, зону која не признаје патент на семе.
 • Креирајте Баште наде-направите сваку башту свето место за семе
 • Употребите Закон о семену на локалном, регионалном и националном нивоу да би се усвојили закони који поштују биодиверзитет и права пољопривредних произвођача и поништите законе који угрожавају Слободу семена и Слободу хране.Преузмите Закон о семену: : English http://bit.ly/SEEDLAW; Italiano http://bit.ly/LEGGESEMI
 • Почните банку семена-сачувајте ваша сопствена семена која нису ни ГМО ни патент http://seedfreedom.in/act/seedbank/
 • Организујте сакупљање старог семена и активности као бацање кугли умешаних од глине и семена која нису ни ГМО ни патент

____________________________________________________________________________________________________

3. ПРАВИ  ХЕРОЈИ  У ОДБРАНИ  ХРАНЕ
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

Позив Вандане Шиве за Акцију за Слободу семена и Слободу хране-видео http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Прочитајте писмо од др Шиве: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • Пронађите особе у вашој комуни или у свету која је остварила изузетан допринос у одбрани и промоцији слободе за семе и слободе за храну
 • Организујте прославу на Светски дан хране, 16.10.2013 у њихову част
 • Јавите нам кога сте изабрали да му укажете признање и зашто.

-Можете преузети сертификат за Правог хероја у одбрани хране или поставити слику на Мапа слободе за семе

-Окачите сертификат или фотографију са описом на нашу фејсбук страницу Facebook Page

-Пошаљите нам мејлом сертификат или фотографије са описом на: info@seedfreedom.in

Ми ћемо онда да поделимо информацију о вашим херојима преко социјалних мрежа и додаћемо их у нашу галерију и извештај. Молимо вас да окачите фотографије, видео снимке и извештаје са ваших свечаности у име правих хероја у одбрани хране на нашу фејсбук страницу Facebook Page да би смо ми могли то а поделимо са осталима.

Употреба сертификата Прави херој у одбрани хране

Преузмите и сачувајте сертификат (или направите своју верзију) и предајте заслужној особи на Светски дан хране:

Real Food Heroes Certificate_HI RES   ( hard copy )

Real Food Heroes Certificate_LOW RES   (електронска верзија за мапу слободе за семе и за социјалне мреже)

Да би сте комплетирали и поделили сертификат електронски:

 • Идите на PDFescape http://www.pdfescape.com, бесплатан интернет PDF editor
 • Преузмите малу резолуцију фајла Real Food Hero
 • Аплодирајте слику вашег хероја (највише 500KB) путем клика на ‘Insert’ затим ‘Image’ на левој страни менија. Када се аплодира, кликнути на сертификат да би се слика подесила и појавила у одговарајућој величини
 • Кликните на „Текст“ да би сте додали текст
 • Сачувајте и преузмите ваш комплетан сертификат тако што кликнете на зелено дугме на левој страни
 • Сертификат је сада спреман да се штампа, подели и аплоудује на нашој Мапи за слободу семена Seed Freedom Map. Ми ћемо поделити све аплоудоване сертификате путем социјалних медија и у нашој галерији а можете нам послати и мејлом ваше сертификате.

____________________________________________________________________________________________________

4. МАПА ЗА СЛОБОДУ СЕМЕНА
http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Активности за Слободу семена и хране и Праве хероје хране

Организујте и додајте Активности за Слободу семена и хране и опис ваших Правих хероја хране на

нашу мапу испод. За више детаља погледајте Како да учествујемо

Преузмите и испуните сертификат Прави хероји хране и уручите их изабранима

на Светски дан хране. Преузмите сертификат (или слику) уз више детаља о

херојима на нашој мапи. Ми ћемо поделити ваш допринос путем социјалних медија и

на нашој галерији Правих хероја хране, путем извештаја.

Да додате акцију на мапу Прави хероји хране:

 • Кликните на „Додај“ дугме на горњем десном углу мапе, изнад
 • У „Локација“ простору додајте име ваше акције или хероја и остале детаље
 • Изаберите Акција за слободу семена и хране или Прави херој хране
 • Пребаците се на „Детаљи“ дугме на врху
 • Додајте детаље о вашој Акцији или Хероју, укључујући ДАТУМ и ваш контакт
 • Пребаците се на „Медија“ ознаку да преузмете видео, слику или Сертификат за Праве хероје хране
 • Кликлните „Пошаљи“ и онда „у реду“ на уоквиреном простору који се појави. Онда кликните „Затвори“. Ваш догађај ће се појавити након одобрења администратора.

Ако имате проблема или нисте сигурни како то да урадите, испуните формулар испод, са свим детаљима догађаја и ми ћемо додати догађај за вас.

Назив догађаја:
Датум догађаја:
Време догађаја:
Адреса:
Контакт тел/мејл
Сајт и додатни детаљи:
 ____________________________________________________________________________________________________

5. Графички дизајн за слободу семена и хране – Link

 ____________________________________________________________________________________________________

8. Више информација

ШТА ЈЕ ТО СЕМЕ?

TURKISH, Türk – Tohum ve Gıda Özgürlüğü için Eylem Günleri: 2-16 Ekim 2013

TURKISH, Türk – Tohum ve Gıda Özgürlüğü için Eylem Günleri: 2-16 Ekim 2013


Farklı dillerde altyazılar mevcuttur. Altyazıları etkinleştirmek için video kontrol çubuğunun sağındaki “altyazılar” sekmesine tıklayınız (Turkish)

Video translation kindly provided by Ilknur Urkun

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – More translated texts to be added shortly

   1. Vandana Shiva’dan Mektup
   2. İki Haftalık Eylem – Nasıl Katılabilirsiniz
   3. Gerçek gıda Kahramanı
   4. Tohum Özgürlüğü Haritası Kullanım Kılavuzu
   5. Tohum ve Gıda Özgürlük Yasası Grafik
   6. Tohum Özgürlüğü Günleri için Eylem Fikirleri
   7. Tohum Özgürlüğü Deklarasyonu
   8. Diğer Kaynaklar

___________________________________________________________________________________________________

1. Vandana Shiva’dan Mektup
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Yaşamın çeşitliliğine ve özgürlüğe aşık olanlar,

Tohumlarımızı ve gıdamızı, Monsanto gibi küresel şirketlerin zehirli, açgözlü ve ölümcül pençelerinden, şirketler tarafından yazılan ve demokrasimizi gaspederken tohumlarımızı, gıdamızı, sağlığımızı, rızkımızı, kültürümüzü ve yaşamımızı elimizden almaya çalışan kanunlardan kurtarmak için enerjilerimizi birleştirme ve örgütlenme zamanı. Şirketlerin tek mutlak güç olduğuna ve bizim değişim için hiç bir gücümüz olmadığına inanmamız için içinden çıkmamızı istemedikleri güçsüzlük hissini yıkıp geçmemiz gerekiyor. Çünkü güçlüyüz! Tek yapmamız gereken girişimlerimizin enerjilerini birleştirmek. Görmek istediğimiz değişim olmamız şart!

Sizleri 2-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Tohum ve Gıda Özgürlüğü İçin Eylem Günleri’nde yaratıcı enerjilerinizi ortaya koymaya davet ediyorum .

2 Ekim Gandhi’nin doğumgünü. Gandhi bize Swaraj’ı – içimizden gelen özgürlüğü – ve Satyagraha’yı – doğrunun gücünü – miras bıraktı. Gelin 2 Ekim’i “Tohum Satyagraha’sı” olarak kutlamak için birlik olalım. O gün tohum ve gıda özgürlüğümüzü, şirketler tarafından yazdırılan, tekdüzeliğe ve monokültüre ayrıcalıklar tanıyan ve patentler üzerinden yasadışı tohum tekelleri kurarken, çeşitliliği, tohum saklamayı ve tohum takasını, çiftçilerin buluşlarını suç haline getiren ve çiftçilerin haklarını hiçe sayan kanunları her ülkede tespit ederek savunalım.     

Bu kölelik kanunlarını belirledikten sonra, kendimizi etik olmayan, vahşi, bizim ve çocuklarımızın hayatı tehdit eden bu kanunlara uymamaya adayalım. Gandhi bize 100 yıl önce hatırlatmıştı: “Adil olmayan yasalara uyma zorunluluğuna olan inanç devam ettikçe, kölelik de devam edecektir”. Bizim bir rüyamız var ve rüyamızda her tohum, her arı, her kelebek, her solucan, her insan, her çocuk zorla yönlendirilmeden, kontrolden, açlıktan ve hastalıktan uzak; özgürce, mutlulukla ve sağlıkla evrilebilsinler ve gelişebilsinler diye. Monsanto kanunlarına uymamız gerektiği inancına düşmemize izin vermemeliyiz. Gaia’nın kanunları adına, hayatın özgürce yenilenmesi ve adaletin kanunları adına Monsanto’nun kanunlarına başkaldırmak bizim ekolojik ve etik görevimizdir. Bir yandan tohum diktatörlüğünün kanunlarına direnirken, bir yandan da tohum ve gıda özgürlüğünü, tohumun kanununu uygulamaya sokarak, umut bahçeleri kurarak ve GDO’suz, patentsiz tohum özgürlüğü bölgeleri kurarak kutlayalım

12 Ekim tarihinde tüm dünyada aynı anda Monsanto’ya karşı bir yürüyüş düzenleyeceğiz, 25 Mayıs’ta yapmış olduğumuz gibi.

16 Ekim ise Dünya Gıda Günü. Monsanto ve diğer biyoteknoloji devleri o gün kendilerine sponsor oldukları Dünya Gıda Ödülü’nü verecek kadar ahmak ve kibirli olabildiler. Gelin biz de o gün hakiki gıda ödüllerini bize gerçek ve sağlıklı gıdayı ulaştıran gerçek gıda kahramanlarına verelim. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre dünyanın gıdasının %72’si küçük bahçe ve çiftliklerden geliyor. Biz özgürlük tohunlarını koruyarak ve her yerde umut bahçeleri kurarak bu %72’yi %100 yapabiliriz. Şirketler tarafından yönlendirilen endüstriyel tarım, biyoçeşitliliğin %75’ini yokederek açlık ve hastalık getirdi. 1 milyar insane aç, 2 milyar insan da beslenmeyle bağlantılı hastalıklardan muzdarip. Bu bize yaşam ve sağlık getiren bir gıda sistemi değil. Bu aç gözlülük ve kar hırsıyla yönetilen, ölüm ve yıkım getirmiş bir emtia üretim sistemi.  Bu talanı durdurmamız gerekli. Gıda sisteminde zehirlerin ve şirket köleliğinin yeri yok. Ne yiyorsak oyuz.

Tohumlarımız ve gıdamız yaşam için hayati önem taşıyor. Gezegenin ve sağlığımızın yıkımının devam etmesine izin veremeyiz. Tohum köleliğinin ve gıda diktatörlüğünün sürmesine göz yumamayız. Tohumlarımızı, gıdamızı ve özgürlüğümüzü geri almalıyız.

Bu dünyadaki hayatı, küçük çiftçileri, sağlığımızı ve geleceğimizi koruyacak gıda sistemini beraber kuracağımız, içlerindeki gücü, yaratıcı enerjilerini yayacak olan her birinize sevgilerimle.

Vandana Shiva

Translation kindly provided by Bora Kabatepe

___________________________________________________________________________________________________

2. İki Haftalık Eylem – Nasıl Katılabilirsiniz
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Vandana Shiva sizleri Tohum Özgürlüğü İçin Harekete davet ediyor – Tohum Özgürlüğü İçin Hareket: 2-16 Ekim 2013, Heryerde

Vandana Shiva’nın Tohum ve Gıda Özgürlüğü İçin Hareket’e çagrısı – video mesajı: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Dr. Shiva’nın mektubunu okuyunuz: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva

Tohum Özgürlüğü Deklarasyonu’nu imzalayın: http://seedfreedom.in/declaration/

Başka dillerde Tohum Özgürlüğü 2013: https://occupytheseed.wordpress.com

Tohum ve Gıda Özgürlüğü İçin Eylem 2013 poster, metin ve videolarını tercüme etmemize yardım edin: http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Eylem İçin Kilit Günler/ Eylem İçin Fikirler

Tohum Özgürlüğü ve Gıda Özgürlüğü için 2-16 Ekim tarihleri arasında Eylemler organize edin. Bunları Tohum Özgürlüğü Haritası’na ekleyin ve biz bunları sosyal medya aracılığıyla paylaşalım. Eylem için fikirler konusunda, Eylemler İçin Fikirler ve İki Haftalık Eylem 2012’ye bakınız.

Vandana Shiva’nın mektubunu, grafikleri ve diğer kaynakları buradan inidirebilirsiniz:  http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

Vandana Shiva’nın mektubunu, grafikleri ve diğer kaynakları buradan inidirebilirsiniz: http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2 Ekim: Tohum ‘Satyagraha’ (Gerçeğin Gücü)

Ülkenizde ve bölgenizde biyolojik çeşitliliğini, çiftçilerin haklarını, Tohum Özgürlüğü’nü ve Gıda Özgürlüğü’nü tehdit eden yasaları tespit edin ve onları bize gönderin: info[@]seedfreedom.in

Adil olmayan tohum yasalarına karşı, dünya çapında Gandhi’nin ruhunda sivil itaatsizlik organize edin.

 1. Serbest Ticaret Anlaşmaları
 2. Tohum yasaları üzerine patentler
 3. Yeni Tür Bitkilerin Korunması İçin Uluslararası Birlik (UPOV) http://www.upov.int
 4. Tohum çeşitliliğini yasa-dışı kılan zorunlu kayıt
 5. Gıda güvenliği yasaları – sağlık ve güvenlik adına sözde güvenliği uygulamaya koyan Sağlık ve Bitkisel Sağlık yasaları

12 Ekim: Monsanto’ya Karşı Yürüyüş

Çok-uluslu tohum şirketlerinin ofislerinde gösteriler, yürüyüşler ve toplanmalar organize edin ve Monsanto’nun gıda sistemini ele geçirmesine karşı tüm dünyada yürüyecek olanlara katılın:  www.march-against-monsanto.com, March Against Monsanto Facebook

16 Ekim: Dünya Gıda Günü Kutlamaları & Gerçek Gıda Kahramanlarının Onurlandırılması

Dünya Gıda Günü Kutlamaları

Tohum ve Gıda Özgürlüğünü her yerde, arkadaşlarla, ailenizle ve mahallenizde kutlayın. Lütfen Dünya Gıda Günü konusunda fikirlerinizi bizimle paylaşın!

Gerçek Dünya Gıda Ödülü – Gerçek Gıda Kahramanlarının Onurlandırması

 • Mahallenizde veya dünyada, Tohum Özgürlüğü ve Gıda Özgürlüğü’nün savunması ve tanıtımı için önemli katkıda bulunanları belirleyin
 • Onların onuruna Dünya Gıda Günü kutlaması organize edin
 • Onların profilini Tohum Özgürlüğü Haritasına ekleyin: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 • Gerçek Dünya Gıda Kahramanları sertifikasını onlara Dünya Gıda Günü’nde sunmak üzere buradan indirin: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

2-16 Ekim: GDO-suz Tohum Özgürlüğü Bölgeleri ve Umut Bahçeleri başlatın

 • Evinizde, kurumunuzda, köyünüzde veya belediyenizde, tohum patentini tanımayan Tohum Özgürlüğü Bölgesi ilan edin
 • Umut Bahçeleri kurun – her bahçeyi tohum koruma alanı yapın
 • Tohum Yasası’nı, biyolojik çeşitliliği ve çiftçi haklarını koruyan yasaları geçirmek için ve Tohum Özgürlüğü ile Gıda Özgürlüğümüzü ihlal eden yasaları ortadan kaldırmak için yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir savunma aracı olarak kullanın. Tohum Yasası’nı İndirin: İngilizce http://bit.ly/SEEDLAW; İtalyanca http://bit.ly/LEGGESEMI
 • Tohum bankası başlatın – kendi GDO-suz/ patentsiz tohumlarınızı saklayın:
  http://seedfreedom.in/act/seedbank/
 • GDO-suz ve patentsiz Tohum Takas ve Tohum Bombası eylemleri organize edin

Eğer yerel bir gıda sisteminin parçası değilseniz, bu İki-Haftalık Eylemi, GDO-suz organik gıda üreten yerel üreticilerinizi araştırarak ve Toplum Destekli Tarım’ı tanıtarak kendi Gıda Özgürlüğü’nüzü yaratmak için kullanın.

Tohum Özgürlüğü’ne internet üzerinden katılım:

Web: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed & Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed.com
Tohum Özgürlüğü Haritası: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Tezcan Mert Cakal

___________________________________________________________________________________________________

3. Gerçek gıda Kahramanı
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

16 Ekim 2013 Dünya Gıda Günü’nde Gerçek Gıda Kahramanlarını Kutlayın ve Onurlandırın

Vandana Shiva’nın Tohum ve Gıda Özgürlüğü İçin Hareket Çağrısı – video mesajı: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Dr. Shiva’nın mektubunu okuyun: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • Mahallenizde veya dünyada, Tohum Özgürlüğü ve Gıda Özgürlüğü’nün savunması ve tanıtımı için önemli katkıda bulunanları belirleyin
 • Onların onuruna, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde kutlama organize edin
 • Onurlandırmak için kimi ve neden seçtiğinizi söyleyin. Bunu yapmak için:

–          Gerçek Gıda Kahramanı Sertifikası  (bkz.aşağıda) veya Tohum Özgürlüğü Harita’mıza fotoğraf ve açıklama yükleyin

–          Facebook Sayfamıza sertifika veya açıklamalı fotoğraf gönderin

–          Sertfifika veya fotoğraf ve açıklamanızı info[@]seedfreedom.in e-posta adresine gönderin

Bunun üzerine biz de sizin Kahramanlarınızı sosyal medya aracılığıyla paylaşacağız ve Gerçek Gıda Kahramanları Galerisine ve Raporumuza ekleyeceğiz. Bununla birlikte, lütfen Gerçek Gıda Kahramanı kutlamalarınızdan fotoğraf, video ve raporları, paylaşılmak üzere bizim Facebook Sayfamıza gönderin.

Gerçek Gıda Kahramanları Sertifikasını Kullanmak

Khramanınıza Dünya Gıda Günü’nde vermek üzere Gerçek Gıda Kahramanları sertifikasını indirin ve kaydedin (veya kendinizinkini yapın):

Gerçek Gıda Kahramanları Sertikası YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK (hard copy kullanımı için)

Gerçek Gıda Kahramanları Sertikası DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜK (Tohum Özgürlüğü Haritası ve sosyal medya için e-versiyon)

Sertifikanızı elektronik olarak tamamlayıp paylaşmak için:

 • Ücretsiz PDF editörü olan PDF escape’e gidin http://www.pdfescape.com
 • Yönlendirildiğinde, düşük çözünürlükteki Geçek Gıda Kahramanı dosyasını yükleyin
 • Sol taraftaki menüden ‘Insert’ (Ekle) ve ‘Image’ (Resim) üzerine tıklayarak Kahramanınızın fotoğrafını yükleyin (max 500 KB). Yüklendikten sonra, fotoğrafın görünebilmesi ve boyutlandırılması için sertifikanın üzerine tıklayın.
 • Aynı yoldan metin eklemek için ‘Text’ (Metin) sekmesine tıklayın
 • Kaydedin ve sol menüdeki yeşil düğmeye tıklayarak, tamamlanan sertifikanızı indirin.
 • PDF dosyasını http://pdf2jpg.net kullanarak JPEG dosyasına çevirin. Resmi JPEG olarak (ZIP olarak değil) bilgisayarınıza kaydedin.
 • Dosyayı Kahramanınızın adına kaydedin, örn. Will Allen – Ge.ek Gıda Kahramanı

Böylece sertifikanız yazdırılmak, paylaşılmak ve bizim Tohum Özgürlüğü Haritamıza yüklenmek üzere hazır. Tüm yüklenen sertifikaları, sosyal medya aracılığıyla ve bizim Gerçek Gıda Kahramanları Galerimizde paylaşacağız

Translation kindly provided by Tezcan Mert Cakal

___________________________________________________________________________________________________

4. Tohum Özgürlüğü Haritası Kullanım Kılavuzu

http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Küresel Tohum Özgürlüğü İttifakına Katılın: Tohum ve Gıda Özgürlüğü Eyleminizi, Tohum Bağımsızlığı Girişimizinizi ya da Gerçek Gıda Kahramanızı Haritaya Ekleyin

Tohum Özgürlüğü Eylemleri 2-16 Ekim 2013: Düzenlediğiniz tohum ve gıda özgürlüğü eylemlerini, Gerçek Gıda Kahramanlarını aşağıdaki haritamıza ekleyin. Daha fazla bilgi için “Nasıl Katılabilirsiniz?” linkine tıklayınız. Katkılarınızı sosyal medya üzerinden, etkinlik raporlarından ve Gerçek Gıda Kahramanları galerimizden paylaşacağız.

Devam Ediyor: Tohum Bağımsızlığı Girişiminizi ve eylemlerinizi ekleyerek Küresel Tohum Özgürlüğü İttifakına katılın!

Haritaya bir eylem, “Gerçek Gıda Kahramanı” profili ya da “Tohum Bağımsızlığı Girişimi” eklemek için:

1)      Yukarıdaki haritanın sağ üst köşesinde bulunan “Add” butonuna tıklayınız

2)      “Location” sekmesinde eyleminizin, kahramanınızı ya da girişimin adını ve diğer detaylarını doldurunuz.

3)      Action, Real Food Hero or Seed Initiative seçeneğinin yanında eğer haritaya eklemek istediğiniz şey bir eylem ise “Action for Seed & Food Freedom”, eğer bir gerçek gıda kahramanı ise “Real Food Hero” ya da bir tohum girişimi ise “Global Alliance for Seed Freedom” seçeneğini seçiniz.

4)      Kutunun üstündeki sekmelerden “Details”a tıklayınız

5)      Eylem, kahraman ya da girişiminiz hakkındaki detayları doldurunuz. Etkinliğin tarihini ve iletişim bilgilerinizi giriniz.

6)      Eğer bir fotoğraf, video ya da Gerçek Kahraman Sertifikası eklemek istiyorsanız “Media” sekmesine tıklayınız

7)      “Submit” butonuna tıklayınız. Bu butona ilk kez tıkladığınızda ZeeMaps size etkinliğin gerçekleşeceği yer ile ilgili öneriler sunacak. Size en uygun olan seçeneği seçiniz ya da “Show me more” a tıklayarak daha fazla seçenek isteyiniz. Bir yer seçtikten sonra ZeeMaps sizin için yer detaylarını dolduracak.

8)      Bilgileri kontrol ederek tekrar “Submit” butonuna basınız. Açılacak pencerede “OK” butonuna tıklayınız.

9)      Son olarak “Close”a tıklayarak pencereyi kapatınız. Etkinliğiniz onay için site yöneticisine gönderilmiş olacaktır.

10)   Birden fazla etkinlik girecekseniz, bir sonraki etkinliğe geçmeden önce lütfen sayfanızı yenileyiniz.

Eğer bir sorun yaşıyorsanız veya ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz, etkinlikle ilgili kısa bilgileri içeren aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Biz etkinliği sizin için haritaya gireceğiz.

Etkinliğin Adı: *
Etkinliğin Günü: *
Etkinliğin Saati: *
Adres: *
İletişim için Telefon / Email: *
Websitesi ya da diğer detaylar:

Translation kindly provided by Bora Kabatepe

___________________________________________________________________________________________________

5. Tohum ve Gıda Özgürlük Yasası Grafik – Link

___________________________________________________________________________________________________

6. 7. Tohum Özgürlüğü Günleri için Eylem Fikirleri / Tohum Özgürlüğü Deklarasyonu

http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2012/09/turkish.html

___________________________________________________________________________________________________

8. Diğer Kaynaklar

http://www.yesilgazete.org/blog/2013/09/25/tohum-ve-gida-ozgurlugu-icin-eylem-gunleri-yaklasiyor/