BULGARIAN, български – Действие за Свобода на Семето и Храната: 2-16 октомври 2013 г.

BULGARIAN, български – Действие за Свобода на Семето и Храната: 2-16 октомври 2013 г.

За да активирате субтитрите, моля кликнете върху полето “captions” (“надписи”) отдясно на бара за видео-контрол.

Video translation kindly provided by Tezcan Mert

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly – Повече преведени текстове ще бъдат добавени скоро

 1. Писмо от Вандана Шива
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: English

___________________________________________________________________________________________________
1. Писмо от Вандана Шива
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva

Две седмици за действие за свободата на семената и храните, 2 Октомври- 16 Октомври

Драги любители на свободата и алтернативния живот,

Време е да съберем и концентрираме енергията си и да освободим семената и храната си от отровните, ненаситни и погубващи лапи на глобалните корпорации като Монсанто. Със законите, които пишат те ограбват правото ни на демокрация, семената и храната ни, здравето и поминака ни, културата и живота ни. Трябва да се избавим от чувството на безсилие, което се стремят да ни внушат и да спрем да вярваме, че те са мощни, а ние слаби, за да променим нещата. Ние можем да ги променим, стига само да обединим силата и енергията си. Ние трябва да станем промяната, която искаме да видим.

Приканвам ви да дадете воля на вашите творчески енергии по време на Двете седмици за действие за Свободата на Семената и Храните, 2 Октомври- 16 Октомври.

2 Октомври е рождената дата на Ганди. Ганди ни остави наследството на „Swaraj”- самостоятелно организирана свобода и „Satyagraha”- силата на истината. Нека да честваме 2 Октомври като световния ден на „Seed Satygraha”. Нека защитим свободата на семената и храната ни, като разобличим всеки регионален закон, написан от корпорациите с цел подкопаване на тази свобода чрез осъждане на разнообразието, запазването и обмена на семена, иновативните идеи и правата на производителите, създавайки нелегитимни монополи за семена чрез патенти и привилигироване на еднообразието и монокултурите.

Веднъж запознали се с неетичните и брутални закони за поробване на семената, нека спрем да им се подчиняваме! Те застрашават живота на Земята, нашия живот и живота на нашите деца. Ганди ни напомняше преди 100 години, че „Робството ще съществува до тогава, до когато суеверието ни кара да се подчиняваме на несправедливи закони”. Нашата мечта е всяко семе, всяка пчела, всяка пеперуда, всеки червей, всеки човек и всяко дете свободно да  живеят в здраве и благосъстояние, като се развиват индивидуално и съвместно, неподвластни на манипулация и контрол, глад и болести. Ние не трябва да си позволяваме да бъдем подвластни на внушението, че законите на Монсанто трябва да бъдат спазвани. В името на Земните закони, на свободното развитие, в името на закона за справедливостта, наше екологично и етично задължение е да въстанем срещу законите на Монсанто. И докато устояваме да не сътрудничим с разрушителните закони на диктаторите на семената, нека да празнуваме Свободата на Семената и  Храната, като следваме Закона на Семето. Нека създадем Градини на Надеждата- храмове на зърното и нови зони за посев, освободени от патенти и ГМО.

На 12 Октомври ще направим самоорганизиран масов поход против Монсанто в целия свят, както направихме на 25 Май.

16 Октомври е световният ден на храната. Монсанто и други биотехнологични гиганти бяха достатъчно глупави и арогантни да си самовръчат наградата The World Food Prize, която спонсорират през този ден. Но нека вместо това да наградим с реално заслужени награди тези герои от нашите общности, които ни снабдяват с реална и здравословна храна. Според Организацията по прехрана и земеделие, 72% от храната, която хората ядат идва от малките стопанства и градини. Ние можем да превърнем тези 72% в 100%, като спасим Семената на Свободата и посеем навсякъде Градини на Надеждата. Индустриалното земеделие, прилагано от корпорациите е разрушило 75% от биоразнообразието на планетата, довеждайки до глад и болести. 1 млрд. са гладни, 2 млрд. страдат от заболявания, свързани с храните. Това не е хранителна система, която ни носи живот и здраве. Това е удобна система, движена от алчността и желанието за бърза печалба, която ни донесе смърт и унищожение. Ние трябва да спрем това унищожение. Няма място за отрови и корпоративно робство в хранителната система. Ние сме това, което ядем.  Нашите семена и храни са жизнено важни за живота. Не можем да позволим да продължи разрушението на планетата и нашето здраве. Не можем да допуснем робството над семената и диктатурата над храната да продължат. Ние трябва да си върнем семената, храната и свабодата.

С любов силно пожелавам на всеки един от вас да развие най-висшите си способности и отключи най-високите си творчески енергии, за да можем заедно да сътворим една хранителна система, която да защитава живота на земята, нашите дребни производитили, нашето здраве и нашето бъдеще.

Вандана Шива

Присъединете се към Seed Freedom (Свобода на Семето) онлайн:

Уебсайт: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Facebook – Страница на събитието ‘Действие за Свобода на Семето и Свобода на Храната’: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Карта на Свобода на Семето: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Irena Yordanova

CHINESE, 中國語言 – 種子自主與食物自主行動雙週 – 2013年10月2日 至 10月16日

CHINESE, 中國語言 – 種子自主與食物自主行動雙週 – 2013年10月2日 至 10月16日

請按右下字幕按鈕觀看中文翻譯。請參加種子自主及食物自主行動雙週 – 二O一三年十月二日至十六­日。請以電郵將行動計劃詳情傳給我們,讓我們將之加入行事曆。

All translations kindly provided by Society for Indigenous Learning, Hong Kong (鄉土學社)

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below

  1. 來自范達娜・席娃的信 
  2. 怎樣參與
  3. 真糧食英雄
  4. 種子自主地圖 
  5. 平面設計的自由種子和食品
  6. Ideas of Actions: http://seedfreedom.in/act/ideas-for-action/
  7. Declaration on Seed Freedom: http://seedfreedom.in/declaration/

___________________________________________________________________________________________________

1. 來自范達娜・席娃的信
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

2013年種子自主與食物自主行動雙週 來自范達娜・席娃的信

種子自主與食物自主行動雙週 – 2013年10月2日 至 10月16日

給熱愛自由、熱愛生命多樣性的人們:

現在是時候組織起來,並集中我們的能量,從孟山都等貪婪、惡毒及危害眾多生命的全球企業組成的集團手中解放我們的種子和食物;從那些竊取民主的企業所寫成的法律中,取回我們被剝奪的種子與食物自主、健康與生活、文化與生命。這些大企業試圖令我們相信,他們強大得讓我們無法改變現狀,但我們必須打破這份無力感,而我們定能做到!只要我們能夠聚合到集體的力量,我們自身必能成為我們期待中的改變!

我誠邀各位參與是次由十月二日至十月十六日舉行的活動:種子自主與食物自主行動雙週,釋放你們的創意動能。

十月二日是聖雄甘地的生辰,他遺留給世界有關獨立自治與自由的傳奇,與及堅持真理的非暴力抗爭精神,讓我們將這天定為全球“種子公義”日,守護種子與食物自由的一天。我們要揭露各地企業的劣行,他們透過專利惡法建立壟斷的種子企業,推動不公義的單一種植,破壞作物多元性,妨礙農民留種及換種,並剝奪農民創新的成果及各種權利。

當我們認清那些奴役種子的法律,我們當向這些危害地球上 – 包我們與我們下一代的 – 眾多生命的不道德及殘酷的法律條文說不。聖雄甘地一百年提醒我們:「只要我們一天還迷信必須遵守不合情理的法律,奴役就會存活多一天

」。我們有一個夢,而這夢就是:每顆種子、每隻蜜蜂、每隻蝴蝶、每條蚯蚓、每個人、每個孩子都免受役使及操控、飢饉與疾病,讓他們可以自由、美滿、健康地共同演進。我們不能容讓自己服膺於必須遵守孟生都惡法的迷信想法。我們當依從相信生命可自由自主地更新的蓋亞法則、依從真正的公義之律,這是我們生態上及道義上的責任,不再去服從這些孟山都惡法。在抵抗這個破壞性的種子獨裁及不與之合作的同時,讓我們依從種子的法則,並創立希望的園圃及沒有基改作物和種子專利權的種子自主區。

就如今年五月二十五日的活動,我們會於十月十二日再次自發組織一場全球的反孟山都遊行。

十月十六日是世界糧食日。很諷刺地,孟山都及其他生化科技巨獸居然愚昧自大得將自己所贊助的“世界糧食獎”頒發給自己。相反,我們應對社區中那些為我們帶真正的、健康的食物的英雄作出表揚。根據世界農糧組織的數據,全球有七成二的食物來自小農及,我們可以將七成二變作百分之百,只要我們去拯救自由的種子及處處建立希望園圃。由企業推動的工業化農業已經毀滅了全球七成半的物種,並帶來飢荒與疾病。全球十億人正處於飢餓當中,二十億人彌患與飢餓有關的疾病。這不是一個能帶來生命與健康的糧食系統,這只是一個由貪欲與利潤所推動、純然生產商品的系統,一個帶來災難與破壞的系統。我們必須制止這些破壞,我們的糧食系統已經不能再存有毒物與企業的奴役,謹記:我們就是我們所吃的。

種子與食物是生命的基本,我們不能容讓這些對地球與我們健康的破壞延續下去,我們不能座視對種子的勞役及食物的壟斷延續下去,我們必須取回我們的種子、我們的食物、我們的自由。

原愛與力量與諸位同在,使大家能演化出更大的能量,並釋放出最高的創意與合作精神,讓我們共同塑造出一個保障全球眾生、各地小農及你我的健康與未來的糧食系統。

范達娜席娃

主要日期及相關行動

10月2日:種子公義運動

在世界各地以甘地精神舉辦對種子不公義法例的公民抗命行動

10月12日:反孟山都遊行www.march-against-monsanto.com

10月16日:世界糧食日 - 表彰真正的糧食英雄

啟動種子銀行及非基因改造種子自主區

創造希望花園;舉辦種子交換及種子投放行動

詳情及參與方法,請參考:http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

有關行動構思,請參考2012年種子自主與食物自主行動雙週網站 Ideas for Actions and Fortnight of Action 2012

透過網絡加入種子自主運動:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

___________________________________________________________________________________________________

2.  怎樣參與
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

范達娜・席娃邊請你參與種子自主與食物自主行動雙週 – 2013年10月2日 至 10月16日 – 世界各地

范達娜・席娃呼籲大家參與種子自主與食物自主行動 – 影片信息: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

范達娜・席娃的信: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

簽署種子自主宣言: http://seedfreedom.in/declaration/

種子自主行動2013其他語言版本: https://occupytheseed.wordpress.com

請替我們翻譯2013種子自主與食物自主行動雙週的宣傳海報、文案及影片: http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

主要日期及相關行動

請於10月2日 至 16日期間,一同組織全球性的種子自主與食物自主行動,並將活動內容加到我們種子自主地圖上,我們會以社交媒體分享你的信息。

有關行動構思,請參考2012年種子自主與食物自主行動雙週網站。

請到以下連結下載范達娜・席娃的信及其他宣傳圖片及資料: http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

10月2日:種子公義運動

找出你身處的國家及地區中威脅生物多樣性、農夫權益及種子與食物自主的法例,並將資料電郵給我們: info@seedfreedom.in

在世界各地以甘地精神舉辦反對不公義種子法例的公民抗命行動

請從以下幾項去檢視你身處的國家及地區中法例:

1. 自由貿易協定

2. 種子專利權法例

3. UPOV – 國際保護新物種聯盟: http://www.upov.int

4. 讓多元種子變成不合法的強制註冊制度

5. 食物安全法例 – 世貿的衛生及檢疫規定 – 以健康及安全為名的假安全法規

10月12日:反孟山都遊行

在世界各地跨國種子企業的辦事處組織示威、遊行及集會,並加入反對孟山都劫持糧食系統的全球百萬人大遊行: www.march-against-monsanto.com, March against Monsanto Facebook.

10月16日:世界糧食日及表彰真糧食英雄

共慶世界糧食日

與你的家人及朋友在社區中共慶種子自主及食物自主,請與我們分享你會如何慶祝世界糧食日!

真正的世界糧食獎 – 表彰真糧食英雄

找出全球或你的社區中對守護及宣揚種子及食物自主有極大貢獻的個人

組織世界糧食日慶祝活動,表彰社區真糧食英雄

將她們的個人資料加到種子自主地圖:http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

下載真糧食英雄證書,並在世界糧食日頒贈給她們:http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

10月2至16日:開展無基改世界 – 種子自主區及希望花園

啟動種子銀行及非基因改造種子自主區;

創造希望花園;舉辦種子交換及種子彈投擲行動

在你家中、機構、村落乃至城市成立種子自主區,宣佈不再承認種子專利權

建立希望花園,讓每個園圃都成為種子的聖地

以「種子法」作為工具,在地區及至國家層面,推動通過尊重生命多樣性及農民權利的法律,並取締侵害種子及食物自主的惡法。請到以下網站下載「種子法」*: 英文版本: http://bit.ly/SEEDLAW , 意大利文版本: http://bit.ly/LEGGESEMI  (*「種子法」由Working Group on the Law of the Seed of Navdanya International and the International Commission on the Future of Seed and Food所撰寫)

建立種子銀行 – 貯存自家的非基改及非專利種子:http://seedfreedom.in/act/seedbank/

組織交換非基改及非專利種子及種子彈投擲行動

如果你未有生產本土食物,請在雙週活動期間,主動尋在社區中種植非基改有機食品的在地生產者,並宣揚社區支持農業(CSA)

___________________________________________________________________________________________________

3. 真糧食英雄
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

2013年10月16日 – 慶祝世界糧食日並表揚真糧食英雄

范達娜・席娃呼籲大家參與種子自主與食物自主行動 – 影片信息: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

范達娜・席娃的信 http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • 找出全球或你的社區中對守護及宣揚種子及食物自主有極大貢獻的個人
 • 以她們的名義組織世界糧食日的慶祝活動
 • 透過以下方法,告訴我們妳想表揚的英雄及其事蹟:
 • 將真糧食英雄證書(見下方)或相片及簡介上載到我們的種子自主地圖 Seed Freedom Map
 •  將配以標題的真糧食英雄證書或相片張貼到我們的Facebook專頁
 •  將配以標題的真糧食英雄證書或相片發至此電郵:info[@]seedfreedom.in

我們會透過社交媒體及我們的真糧食英雄專頁去向世人分享她們的貢獻!亦請將你們的真糧食英雄的相片及影片張貼到我們的Facebook專頁

如何使用真糧食英雄證書

下載並儲存一份真糧食英雄證書(當然你也可以自製一張),並在世界糧食日頒贈給你們提名的真糧食英雄

Real Food Heroes Certificate_HI RES     (高解版本 – 印刷用版本)

Real Food Heroes Certificate_LOW RES  (低解版本 – 種子自主地圖及社交網絡用電子版本)

填寫及分享證書

 • 到PDFescape (http://www.pdfescape.com )下載免費PDF工具
 • 完成後上載低解版本
 • 按左方選單中的‘Insert’(插入)及‘Image’(影像)按鈕,以上載你提名的英雄的相片(不能超於500KM),上載完畢後,請按顯示出來的證書去修改圖片大細
 • 按‘Text’(文字)版面以填寫所需文字
 • 按左方選單中的綠色按鈕,下載並儲存完成的證書
 • 將PDF檔轉為JPEG檔,如有需要可到以下網址:http://pdf2jpg.net
 • 以英雄的姓名作檔號名稱,例如:Will Allen – Real Food Hero

現在你可以列印及分享證書,請同時上載至種子自主地圖。我們會透過社交媒體及我們的真糧食英雄專頁去向世人分享她們的貢獻!你亦可以透過電郵將證書送交給我們。

___________________________________________________________________________________________________

4. 種子自主地圖 
http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

種子和食物自主行動與真糧食英雄

將你所組織的種子和食物自主行動及你社區中的真糧食英雄的資料加進我們的種子自主地圖,詳情請參閱「怎樣參與」頁面。

下載並填妥真糧食英雄證書,在世界糧食日表揚真糧食英雄!填妥後,請將證書(或圖片)與及你提名的英雄的相關資料上載到我們的種子自主地圖,我們會透過社交媒體及我們的真糧食英雄專頁去向世人分享她們的貢獻!

如何在地圖中添加行動及糧食英雄資料:

1. 在地圖的左上方點擊‘Add’ 按鈕

2. 在‘Location’ (地點)版面中輸入行動及糧食英雄的資料

選擇標示類別: Action for Seed & Food Freedom (種子及食物自主行動)或Real Food Hero (真糧食英雄)

4. 在框架上方按‘Details’轉至(詳細資料)版面

5. 填寫有關你的行動或英雄的詳細資料,包括日期(如適用)及你的聯絡方法

6. 在框架上方按‘Media’轉至(媒體)版面,以上載影片及圖片(只限jpeg及png檔)或真糧食英雄證書

7. 按‘Submit’輸入,如資料正確請再按‘OK’,然後按‘Close’,當管理員核准後,相關資料將在地圖上出現。

如遇任何問題,又或你不太確定該如何輸入,請填寫下方的表格,我們稍後會將活動加進地圖中:

活動名稱

活動日期

活動時間

地址

聯絡電話/電郵

網址及附加資料

___________________________________________________________________________________________________

5. 平面設計的自由種子和食品 – Link

___________________________________________________________________________________________________

SERBIAN, српски – Делујте за слободу семена и слободу хране: 2-16.10.2013

SERBIAN, српски – Делујте за слободу семена и слободу хране: 2-16.10.2013

Да активирате титлове, кликните на  “captions” са десне стране, за контролу видеа

All translations kindly provided by Biljana Barrett

____________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1. ПИСМО ВАНДАНЕ ШИВЕ
 2.  ЕВО КАКО ДА УЧЕСТВУЈЕТЕ 
 3. ПРАВИ  ХЕРОЈИ  У ОДБРАНИ  ХРАНЕ
 4. МАПА ЗА СЛОБОДУ СЕМЕНА 
 5. Графички дизајн за слободу семена и хране
 6. Ideas of Actions: http://seedfreedom.in/act/ideas-for-action/
 7. Declaration on Seed Freedom: http://seedfreedom.in/declaration/
 8. Више информација

____________________________________________________________________________________________________

1. ПИСМО ВАНДАНЕ ШИВЕ
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Две недеље акције за слободу семена и слободу хране: 02.10-16.10.2013

Драги сви ви који волите разноликост живота и ви који волите слободу,

Време је да се организујемо и да концентришемо нашу енергију да ослободимо наша семена и храну из токсичних, похлепних и смртоносних канџи глобалних корпорација као Монсанто; од закона које пишу корпорације и краду нашу демократију да би украли наша семена и нашу храну, наше здравље и нашу егзистенцију, нашу културу и наше животе. Потребно нам је да се ослободимо осећања беспомоћности а које корпорације желе да ми имамо, да би нас обманули да верујемо да су они ти који су моћни а да ми немамо никакву моћ да нешто променимо на боље. Али, ми имамо моћ. Само треба да удружимо нашу колективну енергију. Ми морамо и сами да постанемо та промена на боље коју желимо да видимо.

Позивам вас да ослободите ту своју креативну енергију за време две недеље акције за слободу семена и слободу хране – од 02.10-16.10.2013.

02.10. је годишњица Гандијевог рођендана. Ганди нам је оставио у наслеђе идеју о самоорганизовању за слободу и идеју о снази истине. Хајде да посветимо своје активности прослави 02.10. као дану светског ненасилног отпора за слободу семена. Нека то буде дан када ћемо одбранити слободу семена и слободу хране тако да идентификујемо сваки наш закон који су написале корпорације да подрију ове слободе тиме што су разноликост, чување и размену семена, права сељака и изуме сељака прогласили криминалом у исто време успостављајући свој нелегалан монопол над семенима путем патента на семе и привилегијама монокултура.

Након што се идентификују ови закони за ропство семена, хајде да будемо одлучни у томе да не прихватимо ове неетичке и бруталне законе који угрожавају живот на Земљи, укључујући и наш живот и животе наше деце. Ганди нас је пре 100 година подсетио да „Све док постоји веровање да се неправедни закони морају поштовати-дотле ће и да постоји ропство“. Ми имамо сан, тај наш сан је да свако семе, свака пчела, сваки лептир, свака кишна глиста, сваки одрастао човек, свако дете буду слободни и да се са њима не манипулише, да се не контролишу, да нема глади ни болести, да се сви развијају самостално и удружено у слободи, добром стању и добром здрављу. Ми не смемо дозволити себи да верујемо како Монсантови закони морају да се поштују. У име закона  обнављања живота у слободи и у име праведних закона, наша је еколошка и етичка дужност да не поштујемо Монсантове законе. И све док ми пружамо отпор и не сарађујемо са деструктивним законима диктаторства према семену, славићемо слободу семена и слободу хране кроз прихватање праведног закона за семе и креирање башти наде-безбедних зона за семена, без ГМО, слободне зоне без патента на семе.

12.10. ћемо се самоорганизовати да марширамо против Монсанта по целом свету, као што смо то и 25.05. Светски дан хране је 16.10. Монсанто и други биотехнолошки џинови били су довољно арогантни да сами себи дају Светску награду за храну коју сами и спонзоришу. Хајде ми да дамо праве награде правим херојима у нашим комунама, који нам дају здраву и праву храну. ФАО каже да 72% хране коју једемо долази са малих породичних газдинстава и из сеоских башти. Ми можемо 72% да претворимо у 100% тако што сачувамо семена слободе и засадимо баште наде свугде. Индустријска пољопривреда у рукама корпорација уништила је 75% биолошке разноликости планете Земље доводећи до глади и болести. 1 милијарда је данас гладна, 2 милијарде пате од релевантних болести. То није систем хране који нам доноси живот и добро здравље. То је похлепа и профит, систем који производи комодитет, систем који шири деструкцију и смрт. Нема места отровним материјама и робовању корпорацијама у систему хране. Ми смо оно што једемо.

Наша семена и храна су витални за живот. Ми не можемо дозволити да се деструкција планете и нашег здравља наставља. Не можемо дозволити да се наставља ово  ропство семена и диктаторство над храном. Ми морамо ослободити и узети назад наша семена, нашу храну, нашу слободу.

Шаљем свима вама љубав и снагу да се свако од вас уздигне до своје највеће моћи и ослободи своју креативну енергију и енергију сарадње да сви заједно створимо систем хране који ће заштитити живот на Земљи, наше мале пољопривредне произвођаче, наше здравље и нашу будућност.

Вандана Шива.

Кључни дани за акцију/Идеје за акцију

2 Oct: Seed Satyagraha – Worldwide civil disobedience against unjust seed laws in the spirit of Gandhi

02.10. Ненасилни отпор у одбрану семена – грађанска непослушност у целом свету у духу Гандија против неправедних закона за семе.

12.10. Глобални марш против Монсантаwww.march-against-monsanto.com

16.10. Прослава Светског дана хране и признања правим херојима хране-идентификујте и уручите признање Правим херојима хране у вашој комуни и у свету

02.10. Акција за слободу семена – Почните банке семена и Зоне без ГМО/Зоне за слободу семена; креирајте баште наде; организујте сакупљање семена и бацање кугли од умешане глине и семена

За више детаља како учествовати погледајте: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

За идеје за акцију погледајте Идеје за акцију и Две недеље акције 2012

Придружите се слободи за семе на интернету:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

____________________________________________________________________________________________________

2. ЕВО КАКО ДА УЧЕСТВУЈЕТЕ 
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Прочитајте писмо Вандане Шиве: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Потпишите Декларацију Слободе за семе http://seedfreedom.in/declaration/

Помозите нам да преведемо постере, текстове и видео за Делуј за слободу семена и хране 2013 http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Битни дани за акцију/ Идеје за акцију

Организујте Акцију за Слободу Семена и Слободу хране између 2-16.10.2013. Додајте их Мапи Слободе Семена и ми ћемо то поделити преко друштвених медија. За идеје за акцију погледајте Идеје за акцију и Две недеље Акције 2012.

Преузмите писмо Вандане Шиве, графику и друга средства: http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2.10.2013: Инсистирање на истини о важности семена

 •  Идентификујте Законе у вашој земљи и региону који угрожавају биодиверзитет, права пољопривредних произвођача, Слободу за семе и Слободу за храну и пошаљите нам на : info@seedfreedom.in
 • Организујте ненасилну грађанску непослушност по целом свету против неправедних закона у духу Гандија

Законе од којих се треба чувати:

 1. Споразуми о слободној трговини ( Светска Трговинска Организација)
 2. Патенти на семе и закони о њима
 3. УПОВ Унија за заштиту нових варијетета биљака http://www.upov.int
 4. Обавезна регистрација којом диверзитет семена постаје илегалан
 5. Закони о безбедности хране-санитарни и фитосанитарни закони-који намећу псеудо сигурност у име здравља и безбедности

12.10.2013: Марш против Монсанта

Организујте протест, маршеве и окупљања на службеним местима мултинационалних компанија и придружите се милионима људи који марширају против Монсантове отимачине система хране: : www.march-against-monsanto.com, March Against Monsanto Facebook

16.10.2013: Прославе светског дана хране и признања за истинске хероје одбране хране

Прославе светског дана хране

Прославите Слободу за семе и Слободу за храну свугде, са пријатељима, породицом и у својој комуни. Молимо вас да поделите ваше идеје за Светски дан хране са нама!

Истинска светска награда за храну-у част истинских хероја (Real Food Heroes )

 • Пронађите особе у вашој комуни или у свету, које су оствариле изузетан допринос одбрани и промоцији за Слободу семена и Слободу хране
 • Организујте прославу Светског дана хране у њихову част
 • Додајте њихов профил мапи слободе за семе http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 • Преузмите сертификат за Истинске хероје светске хране да их прикажете на Светски дан хране: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

2-16.10.2013: Започните – Зоне за слободу семена и Баште наде-слободне од ГМО

 • Прогласите Зоне за слободу семена у вашој кући, институцији, селу, области, зону која не признаје патент на семе.
 • Креирајте Баште наде-направите сваку башту свето место за семе
 • Употребите Закон о семену на локалном, регионалном и националном нивоу да би се усвојили закони који поштују биодиверзитет и права пољопривредних произвођача и поништите законе који угрожавају Слободу семена и Слободу хране.Преузмите Закон о семену: : English http://bit.ly/SEEDLAW; Italiano http://bit.ly/LEGGESEMI
 • Почните банку семена-сачувајте ваша сопствена семена која нису ни ГМО ни патент http://seedfreedom.in/act/seedbank/
 • Организујте сакупљање старог семена и активности као бацање кугли умешаних од глине и семена која нису ни ГМО ни патент

____________________________________________________________________________________________________

3. ПРАВИ  ХЕРОЈИ  У ОДБРАНИ  ХРАНЕ
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

Позив Вандане Шиве за Акцију за Слободу семена и Слободу хране-видео http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Прочитајте писмо од др Шиве: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • Пронађите особе у вашој комуни или у свету која је остварила изузетан допринос у одбрани и промоцији слободе за семе и слободе за храну
 • Организујте прославу на Светски дан хране, 16.10.2013 у њихову част
 • Јавите нам кога сте изабрали да му укажете признање и зашто.

-Можете преузети сертификат за Правог хероја у одбрани хране или поставити слику на Мапа слободе за семе

-Окачите сертификат или фотографију са описом на нашу фејсбук страницу Facebook Page

-Пошаљите нам мејлом сертификат или фотографије са описом на: info@seedfreedom.in

Ми ћемо онда да поделимо информацију о вашим херојима преко социјалних мрежа и додаћемо их у нашу галерију и извештај. Молимо вас да окачите фотографије, видео снимке и извештаје са ваших свечаности у име правих хероја у одбрани хране на нашу фејсбук страницу Facebook Page да би смо ми могли то а поделимо са осталима.

Употреба сертификата Прави херој у одбрани хране

Преузмите и сачувајте сертификат (или направите своју верзију) и предајте заслужној особи на Светски дан хране:

Real Food Heroes Certificate_HI RES   ( hard copy )

Real Food Heroes Certificate_LOW RES   (електронска верзија за мапу слободе за семе и за социјалне мреже)

Да би сте комплетирали и поделили сертификат електронски:

 • Идите на PDFescape http://www.pdfescape.com, бесплатан интернет PDF editor
 • Преузмите малу резолуцију фајла Real Food Hero
 • Аплодирајте слику вашег хероја (највише 500KB) путем клика на ‘Insert’ затим ‘Image’ на левој страни менија. Када се аплодира, кликнути на сертификат да би се слика подесила и појавила у одговарајућој величини
 • Кликните на „Текст“ да би сте додали текст
 • Сачувајте и преузмите ваш комплетан сертификат тако што кликнете на зелено дугме на левој страни
 • Сертификат је сада спреман да се штампа, подели и аплоудује на нашој Мапи за слободу семена Seed Freedom Map. Ми ћемо поделити све аплоудоване сертификате путем социјалних медија и у нашој галерији а можете нам послати и мејлом ваше сертификате.

____________________________________________________________________________________________________

4. МАПА ЗА СЛОБОДУ СЕМЕНА
http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Активности за Слободу семена и хране и Праве хероје хране

Организујте и додајте Активности за Слободу семена и хране и опис ваших Правих хероја хране на

нашу мапу испод. За више детаља погледајте Како да учествујемо

Преузмите и испуните сертификат Прави хероји хране и уручите их изабранима

на Светски дан хране. Преузмите сертификат (или слику) уз више детаља о

херојима на нашој мапи. Ми ћемо поделити ваш допринос путем социјалних медија и

на нашој галерији Правих хероја хране, путем извештаја.

Да додате акцију на мапу Прави хероји хране:

 • Кликните на „Додај“ дугме на горњем десном углу мапе, изнад
 • У „Локација“ простору додајте име ваше акције или хероја и остале детаље
 • Изаберите Акција за слободу семена и хране или Прави херој хране
 • Пребаците се на „Детаљи“ дугме на врху
 • Додајте детаље о вашој Акцији или Хероју, укључујући ДАТУМ и ваш контакт
 • Пребаците се на „Медија“ ознаку да преузмете видео, слику или Сертификат за Праве хероје хране
 • Кликлните „Пошаљи“ и онда „у реду“ на уоквиреном простору који се појави. Онда кликните „Затвори“. Ваш догађај ће се појавити након одобрења администратора.

Ако имате проблема или нисте сигурни како то да урадите, испуните формулар испод, са свим детаљима догађаја и ми ћемо додати догађај за вас.

Назив догађаја:
Датум догађаја:
Време догађаја:
Адреса:
Контакт тел/мејл
Сајт и додатни детаљи:
 ____________________________________________________________________________________________________

5. Графички дизајн за слободу семена и хране – Link

 ____________________________________________________________________________________________________

8. Више информација

ШТА ЈЕ ТО СЕМЕ?

TURKISH, Türk – Tohum ve Gıda Özgürlüğü için Eylem Günleri: 2-16 Ekim 2013

TURKISH, Türk – Tohum ve Gıda Özgürlüğü için Eylem Günleri: 2-16 Ekim 2013


Farklı dillerde altyazılar mevcuttur. Altyazıları etkinleştirmek için video kontrol çubuğunun sağındaki “altyazılar” sekmesine tıklayınız (Turkish)

Video translation kindly provided by Ilknur Urkun

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – More translated texts to be added shortly

   1. Vandana Shiva’dan Mektup
   2. İki Haftalık Eylem – Nasıl Katılabilirsiniz
   3. Gerçek gıda Kahramanı
   4. Tohum Özgürlüğü Haritası Kullanım Kılavuzu
   5. Tohum ve Gıda Özgürlük Yasası Grafik
   6. Tohum Özgürlüğü Günleri için Eylem Fikirleri
   7. Tohum Özgürlüğü Deklarasyonu
   8. Diğer Kaynaklar

___________________________________________________________________________________________________

1. Vandana Shiva’dan Mektup
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Yaşamın çeşitliliğine ve özgürlüğe aşık olanlar,

Tohumlarımızı ve gıdamızı, Monsanto gibi küresel şirketlerin zehirli, açgözlü ve ölümcül pençelerinden, şirketler tarafından yazılan ve demokrasimizi gaspederken tohumlarımızı, gıdamızı, sağlığımızı, rızkımızı, kültürümüzü ve yaşamımızı elimizden almaya çalışan kanunlardan kurtarmak için enerjilerimizi birleştirme ve örgütlenme zamanı. Şirketlerin tek mutlak güç olduğuna ve bizim değişim için hiç bir gücümüz olmadığına inanmamız için içinden çıkmamızı istemedikleri güçsüzlük hissini yıkıp geçmemiz gerekiyor. Çünkü güçlüyüz! Tek yapmamız gereken girişimlerimizin enerjilerini birleştirmek. Görmek istediğimiz değişim olmamız şart!

Sizleri 2-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Tohum ve Gıda Özgürlüğü İçin Eylem Günleri’nde yaratıcı enerjilerinizi ortaya koymaya davet ediyorum .

2 Ekim Gandhi’nin doğumgünü. Gandhi bize Swaraj’ı – içimizden gelen özgürlüğü – ve Satyagraha’yı – doğrunun gücünü – miras bıraktı. Gelin 2 Ekim’i “Tohum Satyagraha’sı” olarak kutlamak için birlik olalım. O gün tohum ve gıda özgürlüğümüzü, şirketler tarafından yazdırılan, tekdüzeliğe ve monokültüre ayrıcalıklar tanıyan ve patentler üzerinden yasadışı tohum tekelleri kurarken, çeşitliliği, tohum saklamayı ve tohum takasını, çiftçilerin buluşlarını suç haline getiren ve çiftçilerin haklarını hiçe sayan kanunları her ülkede tespit ederek savunalım.     

Bu kölelik kanunlarını belirledikten sonra, kendimizi etik olmayan, vahşi, bizim ve çocuklarımızın hayatı tehdit eden bu kanunlara uymamaya adayalım. Gandhi bize 100 yıl önce hatırlatmıştı: “Adil olmayan yasalara uyma zorunluluğuna olan inanç devam ettikçe, kölelik de devam edecektir”. Bizim bir rüyamız var ve rüyamızda her tohum, her arı, her kelebek, her solucan, her insan, her çocuk zorla yönlendirilmeden, kontrolden, açlıktan ve hastalıktan uzak; özgürce, mutlulukla ve sağlıkla evrilebilsinler ve gelişebilsinler diye. Monsanto kanunlarına uymamız gerektiği inancına düşmemize izin vermemeliyiz. Gaia’nın kanunları adına, hayatın özgürce yenilenmesi ve adaletin kanunları adına Monsanto’nun kanunlarına başkaldırmak bizim ekolojik ve etik görevimizdir. Bir yandan tohum diktatörlüğünün kanunlarına direnirken, bir yandan da tohum ve gıda özgürlüğünü, tohumun kanununu uygulamaya sokarak, umut bahçeleri kurarak ve GDO’suz, patentsiz tohum özgürlüğü bölgeleri kurarak kutlayalım

12 Ekim tarihinde tüm dünyada aynı anda Monsanto’ya karşı bir yürüyüş düzenleyeceğiz, 25 Mayıs’ta yapmış olduğumuz gibi.

16 Ekim ise Dünya Gıda Günü. Monsanto ve diğer biyoteknoloji devleri o gün kendilerine sponsor oldukları Dünya Gıda Ödülü’nü verecek kadar ahmak ve kibirli olabildiler. Gelin biz de o gün hakiki gıda ödüllerini bize gerçek ve sağlıklı gıdayı ulaştıran gerçek gıda kahramanlarına verelim. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre dünyanın gıdasının %72’si küçük bahçe ve çiftliklerden geliyor. Biz özgürlük tohunlarını koruyarak ve her yerde umut bahçeleri kurarak bu %72’yi %100 yapabiliriz. Şirketler tarafından yönlendirilen endüstriyel tarım, biyoçeşitliliğin %75’ini yokederek açlık ve hastalık getirdi. 1 milyar insane aç, 2 milyar insan da beslenmeyle bağlantılı hastalıklardan muzdarip. Bu bize yaşam ve sağlık getiren bir gıda sistemi değil. Bu aç gözlülük ve kar hırsıyla yönetilen, ölüm ve yıkım getirmiş bir emtia üretim sistemi.  Bu talanı durdurmamız gerekli. Gıda sisteminde zehirlerin ve şirket köleliğinin yeri yok. Ne yiyorsak oyuz.

Tohumlarımız ve gıdamız yaşam için hayati önem taşıyor. Gezegenin ve sağlığımızın yıkımının devam etmesine izin veremeyiz. Tohum köleliğinin ve gıda diktatörlüğünün sürmesine göz yumamayız. Tohumlarımızı, gıdamızı ve özgürlüğümüzü geri almalıyız.

Bu dünyadaki hayatı, küçük çiftçileri, sağlığımızı ve geleceğimizi koruyacak gıda sistemini beraber kuracağımız, içlerindeki gücü, yaratıcı enerjilerini yayacak olan her birinize sevgilerimle.

Vandana Shiva

Translation kindly provided by Bora Kabatepe

___________________________________________________________________________________________________

2. İki Haftalık Eylem – Nasıl Katılabilirsiniz
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Vandana Shiva sizleri Tohum Özgürlüğü İçin Harekete davet ediyor – Tohum Özgürlüğü İçin Hareket: 2-16 Ekim 2013, Heryerde

Vandana Shiva’nın Tohum ve Gıda Özgürlüğü İçin Hareket’e çagrısı – video mesajı: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Dr. Shiva’nın mektubunu okuyunuz: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva

Tohum Özgürlüğü Deklarasyonu’nu imzalayın: http://seedfreedom.in/declaration/

Başka dillerde Tohum Özgürlüğü 2013: https://occupytheseed.wordpress.com

Tohum ve Gıda Özgürlüğü İçin Eylem 2013 poster, metin ve videolarını tercüme etmemize yardım edin: http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Eylem İçin Kilit Günler/ Eylem İçin Fikirler

Tohum Özgürlüğü ve Gıda Özgürlüğü için 2-16 Ekim tarihleri arasında Eylemler organize edin. Bunları Tohum Özgürlüğü Haritası’na ekleyin ve biz bunları sosyal medya aracılığıyla paylaşalım. Eylem için fikirler konusunda, Eylemler İçin Fikirler ve İki Haftalık Eylem 2012’ye bakınız.

Vandana Shiva’nın mektubunu, grafikleri ve diğer kaynakları buradan inidirebilirsiniz:  http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

Vandana Shiva’nın mektubunu, grafikleri ve diğer kaynakları buradan inidirebilirsiniz: http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2 Ekim: Tohum ‘Satyagraha’ (Gerçeğin Gücü)

Ülkenizde ve bölgenizde biyolojik çeşitliliğini, çiftçilerin haklarını, Tohum Özgürlüğü’nü ve Gıda Özgürlüğü’nü tehdit eden yasaları tespit edin ve onları bize gönderin: info[@]seedfreedom.in

Adil olmayan tohum yasalarına karşı, dünya çapında Gandhi’nin ruhunda sivil itaatsizlik organize edin.

 1. Serbest Ticaret Anlaşmaları
 2. Tohum yasaları üzerine patentler
 3. Yeni Tür Bitkilerin Korunması İçin Uluslararası Birlik (UPOV) http://www.upov.int
 4. Tohum çeşitliliğini yasa-dışı kılan zorunlu kayıt
 5. Gıda güvenliği yasaları – sağlık ve güvenlik adına sözde güvenliği uygulamaya koyan Sağlık ve Bitkisel Sağlık yasaları

12 Ekim: Monsanto’ya Karşı Yürüyüş

Çok-uluslu tohum şirketlerinin ofislerinde gösteriler, yürüyüşler ve toplanmalar organize edin ve Monsanto’nun gıda sistemini ele geçirmesine karşı tüm dünyada yürüyecek olanlara katılın:  www.march-against-monsanto.com, March Against Monsanto Facebook

16 Ekim: Dünya Gıda Günü Kutlamaları & Gerçek Gıda Kahramanlarının Onurlandırılması

Dünya Gıda Günü Kutlamaları

Tohum ve Gıda Özgürlüğünü her yerde, arkadaşlarla, ailenizle ve mahallenizde kutlayın. Lütfen Dünya Gıda Günü konusunda fikirlerinizi bizimle paylaşın!

Gerçek Dünya Gıda Ödülü – Gerçek Gıda Kahramanlarının Onurlandırması

 • Mahallenizde veya dünyada, Tohum Özgürlüğü ve Gıda Özgürlüğü’nün savunması ve tanıtımı için önemli katkıda bulunanları belirleyin
 • Onların onuruna Dünya Gıda Günü kutlaması organize edin
 • Onların profilini Tohum Özgürlüğü Haritasına ekleyin: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 • Gerçek Dünya Gıda Kahramanları sertifikasını onlara Dünya Gıda Günü’nde sunmak üzere buradan indirin: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

2-16 Ekim: GDO-suz Tohum Özgürlüğü Bölgeleri ve Umut Bahçeleri başlatın

 • Evinizde, kurumunuzda, köyünüzde veya belediyenizde, tohum patentini tanımayan Tohum Özgürlüğü Bölgesi ilan edin
 • Umut Bahçeleri kurun – her bahçeyi tohum koruma alanı yapın
 • Tohum Yasası’nı, biyolojik çeşitliliği ve çiftçi haklarını koruyan yasaları geçirmek için ve Tohum Özgürlüğü ile Gıda Özgürlüğümüzü ihlal eden yasaları ortadan kaldırmak için yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir savunma aracı olarak kullanın. Tohum Yasası’nı İndirin: İngilizce http://bit.ly/SEEDLAW; İtalyanca http://bit.ly/LEGGESEMI
 • Tohum bankası başlatın – kendi GDO-suz/ patentsiz tohumlarınızı saklayın:
  http://seedfreedom.in/act/seedbank/
 • GDO-suz ve patentsiz Tohum Takas ve Tohum Bombası eylemleri organize edin

Eğer yerel bir gıda sisteminin parçası değilseniz, bu İki-Haftalık Eylemi, GDO-suz organik gıda üreten yerel üreticilerinizi araştırarak ve Toplum Destekli Tarım’ı tanıtarak kendi Gıda Özgürlüğü’nüzü yaratmak için kullanın.

Tohum Özgürlüğü’ne internet üzerinden katılım:

Web: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed & Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed.com
Tohum Özgürlüğü Haritası: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Tezcan Mert Cakal

___________________________________________________________________________________________________

3. Gerçek gıda Kahramanı
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

16 Ekim 2013 Dünya Gıda Günü’nde Gerçek Gıda Kahramanlarını Kutlayın ve Onurlandırın

Vandana Shiva’nın Tohum ve Gıda Özgürlüğü İçin Hareket Çağrısı – video mesajı: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Dr. Shiva’nın mektubunu okuyun: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • Mahallenizde veya dünyada, Tohum Özgürlüğü ve Gıda Özgürlüğü’nün savunması ve tanıtımı için önemli katkıda bulunanları belirleyin
 • Onların onuruna, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde kutlama organize edin
 • Onurlandırmak için kimi ve neden seçtiğinizi söyleyin. Bunu yapmak için:

–          Gerçek Gıda Kahramanı Sertifikası  (bkz.aşağıda) veya Tohum Özgürlüğü Harita’mıza fotoğraf ve açıklama yükleyin

–          Facebook Sayfamıza sertifika veya açıklamalı fotoğraf gönderin

–          Sertfifika veya fotoğraf ve açıklamanızı info[@]seedfreedom.in e-posta adresine gönderin

Bunun üzerine biz de sizin Kahramanlarınızı sosyal medya aracılığıyla paylaşacağız ve Gerçek Gıda Kahramanları Galerisine ve Raporumuza ekleyeceğiz. Bununla birlikte, lütfen Gerçek Gıda Kahramanı kutlamalarınızdan fotoğraf, video ve raporları, paylaşılmak üzere bizim Facebook Sayfamıza gönderin.

Gerçek Gıda Kahramanları Sertifikasını Kullanmak

Khramanınıza Dünya Gıda Günü’nde vermek üzere Gerçek Gıda Kahramanları sertifikasını indirin ve kaydedin (veya kendinizinkini yapın):

Gerçek Gıda Kahramanları Sertikası YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK (hard copy kullanımı için)

Gerçek Gıda Kahramanları Sertikası DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜK (Tohum Özgürlüğü Haritası ve sosyal medya için e-versiyon)

Sertifikanızı elektronik olarak tamamlayıp paylaşmak için:

 • Ücretsiz PDF editörü olan PDF escape’e gidin http://www.pdfescape.com
 • Yönlendirildiğinde, düşük çözünürlükteki Geçek Gıda Kahramanı dosyasını yükleyin
 • Sol taraftaki menüden ‘Insert’ (Ekle) ve ‘Image’ (Resim) üzerine tıklayarak Kahramanınızın fotoğrafını yükleyin (max 500 KB). Yüklendikten sonra, fotoğrafın görünebilmesi ve boyutlandırılması için sertifikanın üzerine tıklayın.
 • Aynı yoldan metin eklemek için ‘Text’ (Metin) sekmesine tıklayın
 • Kaydedin ve sol menüdeki yeşil düğmeye tıklayarak, tamamlanan sertifikanızı indirin.
 • PDF dosyasını http://pdf2jpg.net kullanarak JPEG dosyasına çevirin. Resmi JPEG olarak (ZIP olarak değil) bilgisayarınıza kaydedin.
 • Dosyayı Kahramanınızın adına kaydedin, örn. Will Allen – Ge.ek Gıda Kahramanı

Böylece sertifikanız yazdırılmak, paylaşılmak ve bizim Tohum Özgürlüğü Haritamıza yüklenmek üzere hazır. Tüm yüklenen sertifikaları, sosyal medya aracılığıyla ve bizim Gerçek Gıda Kahramanları Galerimizde paylaşacağız

Translation kindly provided by Tezcan Mert Cakal

___________________________________________________________________________________________________

4. Tohum Özgürlüğü Haritası Kullanım Kılavuzu

http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Küresel Tohum Özgürlüğü İttifakına Katılın: Tohum ve Gıda Özgürlüğü Eyleminizi, Tohum Bağımsızlığı Girişimizinizi ya da Gerçek Gıda Kahramanızı Haritaya Ekleyin

Tohum Özgürlüğü Eylemleri 2-16 Ekim 2013: Düzenlediğiniz tohum ve gıda özgürlüğü eylemlerini, Gerçek Gıda Kahramanlarını aşağıdaki haritamıza ekleyin. Daha fazla bilgi için “Nasıl Katılabilirsiniz?” linkine tıklayınız. Katkılarınızı sosyal medya üzerinden, etkinlik raporlarından ve Gerçek Gıda Kahramanları galerimizden paylaşacağız.

Devam Ediyor: Tohum Bağımsızlığı Girişiminizi ve eylemlerinizi ekleyerek Küresel Tohum Özgürlüğü İttifakına katılın!

Haritaya bir eylem, “Gerçek Gıda Kahramanı” profili ya da “Tohum Bağımsızlığı Girişimi” eklemek için:

1)      Yukarıdaki haritanın sağ üst köşesinde bulunan “Add” butonuna tıklayınız

2)      “Location” sekmesinde eyleminizin, kahramanınızı ya da girişimin adını ve diğer detaylarını doldurunuz.

3)      Action, Real Food Hero or Seed Initiative seçeneğinin yanında eğer haritaya eklemek istediğiniz şey bir eylem ise “Action for Seed & Food Freedom”, eğer bir gerçek gıda kahramanı ise “Real Food Hero” ya da bir tohum girişimi ise “Global Alliance for Seed Freedom” seçeneğini seçiniz.

4)      Kutunun üstündeki sekmelerden “Details”a tıklayınız

5)      Eylem, kahraman ya da girişiminiz hakkındaki detayları doldurunuz. Etkinliğin tarihini ve iletişim bilgilerinizi giriniz.

6)      Eğer bir fotoğraf, video ya da Gerçek Kahraman Sertifikası eklemek istiyorsanız “Media” sekmesine tıklayınız

7)      “Submit” butonuna tıklayınız. Bu butona ilk kez tıkladığınızda ZeeMaps size etkinliğin gerçekleşeceği yer ile ilgili öneriler sunacak. Size en uygun olan seçeneği seçiniz ya da “Show me more” a tıklayarak daha fazla seçenek isteyiniz. Bir yer seçtikten sonra ZeeMaps sizin için yer detaylarını dolduracak.

8)      Bilgileri kontrol ederek tekrar “Submit” butonuna basınız. Açılacak pencerede “OK” butonuna tıklayınız.

9)      Son olarak “Close”a tıklayarak pencereyi kapatınız. Etkinliğiniz onay için site yöneticisine gönderilmiş olacaktır.

10)   Birden fazla etkinlik girecekseniz, bir sonraki etkinliğe geçmeden önce lütfen sayfanızı yenileyiniz.

Eğer bir sorun yaşıyorsanız veya ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz, etkinlikle ilgili kısa bilgileri içeren aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Biz etkinliği sizin için haritaya gireceğiz.

Etkinliğin Adı: *
Etkinliğin Günü: *
Etkinliğin Saati: *
Adres: *
İletişim için Telefon / Email: *
Websitesi ya da diğer detaylar:

Translation kindly provided by Bora Kabatepe

___________________________________________________________________________________________________

5. Tohum ve Gıda Özgürlük Yasası Grafik – Link

___________________________________________________________________________________________________

6. 7. Tohum Özgürlüğü Günleri için Eylem Fikirleri / Tohum Özgürlüğü Deklarasyonu

http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2012/09/turkish.html

___________________________________________________________________________________________________

8. Diğer Kaynaklar

http://www.yesilgazete.org/blog/2013/09/25/tohum-ve-gida-ozgurlugu-icin-eylem-gunleri-yaklasiyor/

GREEK, ελληνικά – Δράση για την Ελεύθερη Διακίνηση των Σπόρων και των Τροφίμων: 2-16 Οκτώβρη 2013

GREEK, ελληνικά – Δράση για την Ελεύθερη Διακίνηση των Σπόρων και των Τροφίμων: 2-16 Οκτώβρη 2013

Για την μετάφραση κάντε κλικ στο κουμπί “captions”, κάτω-δεξιά απο το παράθυρο του βίντεο

All translations kindly provided by Christina Kourkoula

___________________________________________________________________________________________________

Κείμενα για την ελευθερία του σπόρου και Τροφίμων – δείτε τα παρακάτω τμήματα

 1. Γραμμα Απο Την VandanaShiva:
 2. Δεκαπενθημεροδρασης – Πωσνασυμμετεχετε
 3. Ήρωες Πραγματικής Τροφής
 4. Χαρτης Ελευθερης Διακινησης Των Σπορων
 5. Γραφικές τέχνες για την ελευθερία του σπόρου και των τροφίμων
 6. Παραδείγματα δράσεων
 7. Διακήρυξη της Ελευθερίας των Σπόρων

____________________________________________________________________________________________________

1. Γραμμα Απο Την Vandana Shiva
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

ΔεκαπενθήμεροΔράσηςγιατηνΕλεύθερηΔιακίνησητων Σπόρων και των Τροφίμων: 2-16 Οκτώβρη2013

Αγαπητοί υποστηρικτές της βιοποικιλότητας και της ελευθερίας,

Είναι καιρός να οργανώσουμε και να επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας στην απελευθέρωση των σπόρων μας και της τροφής μας από τα τοξικά, άπληστα και θανατηφόρα νύχια των πολυεθνικών εταιρειών όπως η Monsanto. Από τους νόμους που φτιάχνουν οι εταιρείες, κλέβοντας τις δημοκρατίες μας, με απώτερο σκοπό να κλέψουν τους σπόρους και την τροφή μας, την υγεία και την επιβίωσή μας, τον πολιτισμό μας και τη ζωή μας. Πρέπει να πάψουμε να αισθανόμαστε αδύναμοι όπως θέλουν οι εταιρείες για να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι είναι παντοδύναμες και δεν έχουμε καμία δυνατότητα αλλαγής. Όμωςέχουμε. Εμείς απλάπρέπει να συνενώσουμε τις συλλογικές προσπάθειές μας. Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε.

Σας καλώ να ξετυλίξετε τις δημιουργικές σας δυνατότητες στη διάρκεια του Δεκαπενθήμερου Δράσης για την Ελεύθερη Διακίνηση των Σπόρων και των Τροφίμων, μεταξύ 2 και 16 Οκτώβρη.

Στις 2 Οκτώβρη εορτάζεται η γέννηση του Γκάντι. Ο Γκάντι μας άφησε κληρονομιά την ιδέατης «αυτο-οργανωμένης ελευθερίας»(Swaraj) καιτης«δύναμης της αλήθειας» (Satyagraha). Ας γιορτάσουμε λοιπόν στις2Οκτώβρη την παγκόσμια ημέρα της Satyagrahaτων Σπόρων. Μια μέρα όπου υπερασπιζόμαστε την ελευθερία του σπόρου και την ελευθερία των τροφίμων, ταυτοποιώντας κάθε νόμο που διαμορφώθηκε από τις μεγάλες πολυεθνικές για να υπονομεύσουν τις ελευθερίες αυτές,να ποινικοποιήσουν την βιοποικιλότητα, τη διάσωση και ανταλλαγή των σπόρων, τις καινοτομίες και τα δικαιώματα των αγροτών, με την ανάπτυξη παράνομων μονοπωλίων σπόρων μέσω των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της υποστήριξηςτης ομοιομορφίας και της μονοκαλλιέργειαςτων ειδών.

Αφού ταυτοποιήσουμετους νόμους που εξυπηρετούν τη δουλεία των σπόρων, ας δεσμευτούμε να μην υπακούουμε αυτούς τους ανήθικους και βάρβαρους νόμους που απειλούν τη ζωή στη γη, μαζί και τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας. Ο Γκάντι μας υπενθύμισε πριν από 100 χρόνια, ότι «Όσο παραμένει η αντίληψη ότι οι άδικοι νόμοι πρέπει να τηρούνται, τόσο θα υπάρχει και η δουλεία». Έχουμε ένα όνειρο, και το όνειρό μας είναι ότι κάθε σπόρος, κάθε μέλισσα, κάθε πεταλούδα, κάθε σκουλήκι, κάθε άτομο, κάθε παιδί θα ζήσειχωρίς χειραγώγηση, έλεγχο, πείνα και ασθένειες, ότι θα εξελίσσονται και θα συν-εξελίσσονται με ελευθερία, ευημερία και υγεία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να υποβάλλεται στην αντίληψη ότι η νόμοι της Monsanto πρέπει να τηρούνται. Στο όνομα των νόμων της Γαίας, της ανανέωσης της ζωής με ελευθερία και της δικαιοσύνης των νόμων, είναι οικολογικό και ηθικό καθήκον μας να παρακούσουμε τους νόμους της Monsanto. Και καθώς αντιστεκόμαστε και δεν υπακούουμεστους καταστροφικούς νόμους της δικτατορίας των σπόρων, ας γιορτάσουμε την Ελεύθερη Διακίνηση των Σπόρων και των Τροφίμων υιοθετώντας τον Νόμο των Σπόρων και φτιάχνοντας Κήπους Ελπίδας(GardensofHope) – ιερά καταφύγια σπόρων – και Ζώνες Ελεύθερης Διακίνησης Σπόρων, χωρίς διπλώματα ευρεσιτεχνίας και γενετικά τροποποιημένα είδη.

Στις 12 Οκτώβρη θα οργανώσουμε παγκόσμια πορεία διαμαρτυρίας κατά της Monsanto, όπως κάναμε στις 25 του Μάη.

Η 16ηΟκτώβρη είναι η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. ΗMonsanto και άλλοι γίγαντες της βιοτεχνολογίας είναι τόσο ανόητοι και αλαζόνες ώστε να απονέμουν στον εαυτό τους το ΔιεθνέςΒραβείο Τροφίμων του οποίου είναι οι χορηγοί εκείνη την ημέρα. Ας δώσουμε τα πραγματικά Βραβεία Τροφίμων σε πραγματικούςΉρωες Τροφίμων στις τοπικές κοινωνίες μας, σ’ αυτούς που μας προσφέρουν πραγματικά υγιεινά τρόφιμα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, το 72% των τροφίμων που τρώνε οι άνθρωποι προέρχεται από μικρά αγροκτήματα και αγρόκηπους.

Μπορούμε να φθάσουμε το 72% στο 100% από την Διάσωσητων Παραδοσιακών Σπόρων και την καλλιέργεια Κήπων της Ελπίδας παντού. Η βιομηχανική γεωργία που καθοδηγείται από τις εταιρείες έχει καταστρέψει το 75% της βιοποικιλότητας του πλανήτη με αποτέλεσμα την πείνα και τις ασθένειες. Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πεινούν, 2 δισεκατομμύρια υποφέρουν από ασθένειες που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Αυτό το σύστημα διατροφής δεν μας εξασφαλίζει ζωή και υγεία. Είναι ένα εμπορευματικό σύστημα που καθοδηγείται από την απληστία και το κέρδος, και έχει εξαπολύσει το θάνατο και την καταστροφή. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή. Δεν υπάρχει χώρος για τα δηλητήρια και την δουλεία των πολυεθνικών στο διατροφικό σύστημα. Είμαστεό, τιτρώμε.

Οι σπόροι μας και η τροφή μας είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να συνεχίζεταιη καταστροφή του πλανήτη και της υγείας μας. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να συνεχίζεται η δουλεία των σπόρων και η δικτατορία των τροφίμων. Πρέπει να πάρουμε πίσω τους σπόρους μας, το φαγητό μας, την ελευθερία μας.

Με αγάπη και δύναμη για κάθε έναν από εσάς, να αξιοποιήσετε τις δυνάμεις σας στο έπακρο και να ξεδιπλώσετε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές σας για δράσεις δημιουργίας και συνεργασίας, ώστε μαζί να διαμορφώσουμε ένα διατροφικό σύστημα που θα προστατεύει τη ζωή στη γη, τη μικρή αγροτική παραγωγή, την υγεία μας και το μέλλον μας.

VandanaShiva

ΒασικέςΗμέρεςΔράσης / ΙδέεςΔράσης

2 Οκτ.: SatyagrahaΣπόρων – ΠαγκόσμιαΑνυπακοήτωνπολιτώνενάντιαστουςάδικους νόμους για τους σπόρους, στο πνεύμα του Γκάντι

12 Οκτ.: ΠαγκόσμιαΠορεία Διαμαρτυρίας κατά της Monsanto www.march-against-monsanto.com

16 Οκτ.: ΠαγκόσμιαΗμέραΔιατροφήςκαιΑναγνώρισηςτωνΗρώωντηςΠραγματικήςΤροφής –Αναζητήστε και τιμήστε τους Ήρωες της Πραγματικής Τροφής – RealFoodHeroes – στην τοπική κοινωνία σας και στον κόσμο.

2-16 Οκτ.: ΔράσειςγιατηνΕλεύθερηΔιακίνησητωνΣπόρων –ΔημιουργήστεΤράπεζεςΣπόρων και Ζώνες παραδοσιακών, μη γενετικά τροποποιημένων Σπόρων -Δημιουργήστε Κήπους Ελπίδας – ΟργανώστεΑνταλλαγέςΣπόρωνκαιδράσειςμεΒόμβεςΣπόρων.

Περισσότερεςπληροφορίεςγια τον τρόπο συμμετοχής δείτε εδώ: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Ιδέεςγια Δράσεις, δείτεεδώ: Ideas for Actions και Fortnight of Action 2012

Γίνετε μέλος του Seed Freedom online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed & Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

_____________________________________________________________________________________________________

2. Δεκαπενθημεροδρασης – Πωσνασυμμετεχετε
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

ΗVandanaShivaσαςκαλείσε Δράση για την Ελεύθερη Διακίνηση των Σπόρων και των Τροφίμων: 2-16 Οκτώβρη 2013 – Σε όλο τον κόσμο

ΗέκκλησητηςVandanaShivaγιαΔράση για την Ελεύθερη Διακίνηση των Σπόρων και των Τροφίμων – βίντεο μηνύματος:http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Διαβάστετογράμμα της Δρ.Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

ΥπογράψτετηΔιακήρυξη για την Ελεύθερη Διακίνηση των Σπόρων:  http://seedfreedom.in/declaration/

ΗΕλεύθερη Διακίνηση των Σπόρωνσε άλλες γλώσσες 2013: https://occupytheseed.wordpress.com

Βοηθήστεμαςστημετάφρασητωναφισών, κειμένωνκαιβίντεογιατηΔράση της Ελεύθερης Διακίνησης των Σπόρων και των Τροφίμων 2013: http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

ΚύριεςΗμέρεςΔράσης / Ιδέες για Δράση

ΟργανώστεδιεθνείςΔράσειςγιατηνΕλεύθερηΔιακίνησητων Σπόρων και των Τροφίμων μετα ξύ 2-16 Οκτώβρη. Προσθέστετιςστον Χάρτη Ελεύθερης Διακίνησης των Σπόρων και θα τις κοινοποιήσουμε στα κοινωνικά δίκτυα. ΓιαιδέεςδράσηςδείτετοΙδέες για Δράσεις και Δεκαπενθήμερο Δράσης 2012.

Κατεβάστετογράμμα της VandanaShiva, γραφικά και άλλες πηγές:http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2 Οκτώβρη: Satyagraha Σπόρων

 • Εντοπίστετουςνόμουςτηςχώραςσαςκαιτηςπεριοχήςσαςπουαπειλούντηνβιοποικιλότητά μας, τα δικαιώματα των αγροτών, την ΕλεύθερηΔιακίνησητων Σπόρων και των Τροφίμωνκαι στείλτε τους σε εμάς: info[@]seedfreedom.in
 • Οργανώστεέναπαγκόσμιοκίνημακοινωνικήςανυπακοήςενάντιαστουςάδικους νόμους για τους σπόρους, στο πνεύμα του Γκάντι.

Νόμοιπουπρέπειναερευνήσετεστηχώρα σας και στην περιοχή σας:

1. Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών
2. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας στους νόμους για τους σπόρους
3. UPOV –:Διεθνής Ένωση για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών http://www.upov.int
4. Υποχρεωτική καταχώρηση που κάνει κάποιες ποικιλίες σπόρων παράνομες
5. ΝόμοιγιατηνΑσφάλειατηςΤροφής – Υγειονομικοί και φυτο-υγειονομικοί νόμοι  που επιβάλλουν ψευδο-ασφάλεια στο όνομα της υγείας και της ασφάλειας.

12 Οκτώβρη: Πορεία κατά της Monsanto

Οργανώστε διαδηλώσεις, πορείες και συγκεντρώσεις στα γραφεία των πολυεθνικών εταιρειών σπόρων και ενωθείτε με τα εκατομμύρια πολιτών σε όλο τον κόσμο που διαμαρτύρονται κατά της πειρατείας του συστήματος των τροφίμων από την Monsanto: www.march-against-monsanto.comMarchAgainstMonsantoFacebook

16 Οκτώβρη: Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Τροφίμων & Αναγνώριση του έργου των Ηρώων της Πραγματικής Τροφής

ΓιορτάστεπαντούτηνελευθερίατωνΣπόρωνκαιτωνΤροφίμων, με τους φίλους, την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Μοιραστείτετιςιδέεςσας γιατηΔιεθνήΗμέρα Τροφίμων μαζί μας!

ΤοΠραγματικόΔιεθνέςΒραβείοΤροφίμων – Τιμώντας τους  Ήρωες της Πραγματικής Τροφής

 • Εντοπίστε άτομα στην τοπική κοινωνία σας ή στον κόσμο που συμβάλλουν εξαιρετικά στην υπεράσπιση και την προώθηση της Ελευθερίας των Σπόρων και  των Τροφίμων
 • ΟργανώστεμιαγιορτήγιατηνΔιεθνήΗμέραΤροφίμωνγια να τους τιμήσετε
 • ΠροσθέστεταπροφίλτουςστονΧάρτη Ελεύθερης Διακίνησης των Σπόρων:  http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 • ΚατεβάστετοπιστοποιητικότουΉρωατηςΠραγματικήςΤροφής για να τους το παραδώσετε κατά τη Διεθνή Ημέρα Τροφίμων:
 • http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

2-16 Οκτώβρη: ΈναρξητωνΖωνώνΕλεύθερηςΔιακίνησης των μη μεταλλαγμένων Σπόρων  και των Κήπων της Ελπίδας

 • Κηρύξτε μια Ζώνη Ελεύθερης Διακίνησης Σπόρων στο σπίτι σας, σε κάποιον οργανισμό, στο χωριό ή τον δήμο σας, όπου δεν αναγνωρίζονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τους σπόρους
 • ΦτιάξτεΚήπουςΕλπίδας – κάνετεκάθε κήπο ιερό καταφύγιο σπόρων
 • Χρησιμοποιήστε τον Νόμο των Σπόρων ως εργαλείο υπεράσπισης σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για να περάσετε νόμους που σέβονται τη βιοποικιλότητα και τα δικαιώματα των αγροτών και να ανατρέψετε τους νόμους που παραβιάζουν την Ελευθερία τωνΣπόρων μας και των Τροφίμων μας. Κατεβάστε τονΝόμο τωνΣπόρων:English http://bit.ly/SEEDLAW; Italiano http://bit.ly/LEGGESEMI
 • Ξεκινήστεμιατράπεζασπόρων –σώστε τους δικούς σας μη-μεταλλαγμένους / μη πατενταρισμένους σπόρους: http://seedfreedom.in/act/seedbank/
 • Οργανώστεδράσεις με ΑνταλλαγέςΣπόρωνκαιΒόμβεςΣπόρωνμη-μεταλλαγμένων, μη πατενταρισμένων σπόρων

Αν δεν συμμετέχετε σε κάποιο τοπικό σύστημα τροφίμων, χρησιμοποιήστε αυτό το Δεκαπενθήμερο Δράσης για να υποστηρίξετε την Ελευθερία των Τροφίμων σας, αναζητώντας τους τοπικούς  παραγωγούς που καλλιεργούν μη-μεταλλαγμένα  βιολογικά τρόφιμα και να προωθήσετε την Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (CommunitySupportedAgriculture- CSA).

____________________________________________________________________________________________________

3. Ήρωες Πραγματικής Τροφής
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

ΓιορτάστεκαιτιμήστετουςΉρωεςτηςΠραγματικήςΤροφήςστηνΔιεθνήΗμέρα Διατροφής – 16 Οκτώβρη 2013

ΠρόσκλησηδράσηςτηςVandanaShivaγιατηνΕλεύθερηΔιακίνηση των Σπόρων & των Τροφίμων – βίντεο:http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Διαβάστετηνεπιστολή της Δρ.Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • Ανακαλύψτε άτομα στην τοπική κοινωνία σας ή στον κόσμο με εξαιρετική συνεισφορά στην προάσπιση και διάδοση της Ελεύθερης Διακίνησης των Σπόρων και των Τροφίμων
 • Οργανώστε μια γιορτή με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Τροφίμων, την 16η Οκτώβρη προς τιμήν του
 • Πείτεμαςποιόνέχετεεπιλέξεινατιμήσετε και για ποιό λόγο.Είτε:

– ΑνεβάστετοΠιστοποιητικόενόςΉρωαΠραγματικήςΤροφής (δείτε παρακάτω) ή φωτογραφία με περιγραφή στο δικό μας Χάρτη SeedFreedomMap

– Αναρτήστεέναπιστοποιητικόήμιαφωτογραφίαμευπότιτλο στη σελίδα μας στο Facebook

– Στείλτεμεe-mailταπιστοποιητικά σας ή τις φωτογραφίες σας και τους υπότιτλους στο: info[@]seedfreedom.in

ΘακοινοποιήσουμετουςΉρωέςσαςμέσωτωνκοινωνικώνδικτύων και θα τους προσθέσουμε στη φωτογραφική Έκθεση και την Αναφορά σχετικά με τους Ήρωες της Πραγματικής Τροφής. Επίσης, παρακαλούμενααναρτήσετεφωτογραφίες, βίντεοκαιαναφορέςαπότηγιορτή σας προς τιμή των Ηρώων της Πραγματικής Τροφής στη σελίδα μας στο Facebook για να τα κοινοποιήσουμε.

ΧρήσητουΠιστοποιητικούτουΉρωα της Πραγματικής Τροφής

Κατεβάστεκαιαποθηκεύστεέναπιστοποιητικό (ήφτιάξτετοδικόσας) γιανατοπαρουσιάσετεστονΉρωατης Πραγματικής Τροφής την Διεθνή Ημέρα Διατροφής:

Real Food Heroes Certificate_HI RES   (γιαεκτύπωσησεσκληρόχαρτί)

RealFoodHeroesCertificate_LOWRES   (ηλεκτρονικήέκδοσηγιατονΧάρτηΕλεύθερηςΔιακίνησηςΣπόρωνκαιτακοινωνικάδίκτυα)

Γιανασυμπληρώσετεκαινακοινοποιήσετε το πιστοποιητικό σας ηλεκτρονικά:ΠηγαίνετεστοPDFescape http://www.pdfescape.com,ένανδωρεάνonlineεπεξεργαστή PDF

 • Ανεβάστε το αρχείο low-resRealFoodHeroόταν σας ζητηθεί
 • Ανεβάστε την φωτογραφία του Ήρωά σας (μέγιστο μέγεθος 500KB) πατώντας στο ‘Insert’ (εισαγωγή) και ‘Image’(εικόνα) στο αριστερό μενού. Όταν ανέβει, πατήστε στο πιστοποιητικό για να εμφανιστεί η φωτογραφία και να αλλάξει μέγεθος
 • Πατήστε στην καρτέλα ‘Text’ (κείμενο) για να προσθέσετε κείμενο με τον ίδιο τρόπο
 • Αποθηκεύστεκαικατεβάστετοσυμπληρωμένοπιστοποιητικό σας πατώντας το πράσινο πλήκτρο στο αριστερό μενού

Το πιστοποιητικό είναι τώρα έτοιμο για εκτύπωση, κοινοποίηση και ανάρτηση στον Χάρτη SeedFreedomMap. Θα κοινοποιήσουμε όλα τα αναρτημένα πιστοποιητικά στα κοινωνικά δίκτυα και στην φωτογραφική μας Έκθεση των Ηρώων της Πραγματικής Τροφής. Μπορείτε να μας στείλετε τα πιστοποιητικά σας και με e-mail:

____________________________________________________________________________________________________

4. Χαρτης Ελευθερης Διακινησης Των Σπορων
http://seedfreedom.in/seed-freedom-map

ΔράσειςγιατηνΕλεύθερηΔιακίνησητωνΣπόρων και των Τροφίμων και Ήρωες Πραγματικής Τροφής

ΟργανώστεκαιπροσθέστεΔράσειςγιατηνΕλεύθερηΔιακίνησητωνΣπόρων και των Τροφίμων και τα προφίλ των δικών σας  Ηρώων της Πραγματικής Τροφής – RealFoodHeroes στον χάρτη μας παρακάτω. Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςδείτε:HowtoParticipate.

Κατεβάστεκαισυμπληρώστεταπιστοποιητικά RealFoodHeroescertificates γιαναταπαρουσιάσετεστουςΉρωέςσαςτηνΔιεθνήΗμέραΔιατροφής. Ανεβάστεστον χάρτη μας τασυμπληρωμέναπιστοποιητικά (ήτιςφωτογραφίες) μεπερισσότερεςπληροφορίεςσχετικάμετουςΉρωές σας. Έπειταεμείςθακοινοποιήσουμετησυμβολήσαςστακοινωνικάδίκτυα και στη φωτογραφική μας Έκθεση των Ηρώων της Πραγματικής Τροφής.

ΓιαναπροσθέσετεμιαΔράσηήτοπροφίλενόςΉρωα στον χάρτη:

 1. Πατήστε στο πλήκτρο ‘Add’ (Προσθήκη) στην άνω δεξιά γωνία του παραπάνω χάρτη
 2. Στηνκαρτέλα‘Location’ (Τοποθεσία) προσθέστετηΔράσησαςή το όνομα του Ήρωα και άλλες λεπτομέρειες
 3. ΕπιλέξτεωςΔείκτηείτε Action for Seed & Food Freedom ή Real Food Hero
 4. Γυρίστεστηκαρτέλα ‘Details’(Λεπτομέρειες) στην κορυφή του πλαισίου
 5. ΠροσθέστελεπτομέρειεςγιατηνΔράσησαςήτονΉρωά,που να περιλαμβάνουν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, όπου χρειάζεται,και στοιχεία επικοινωνίας
 6. Γυρίστεστηνκαρτέλα‘Media’ (Μέσα) γιαναανεβάσετεέναβίντεο, μια φωτογραφία ή το πιστοποιητικό RealFoodHeroesCertificate
 7. Πατήστε ‘Submit’(Υποβολή) και μετά ‘OK’ στο αναδυόμενο πλαίσιο. Έπειταπατήστε‘Close’(Κλείσιμο). Η εκδήλωσή σας θα εμφανιστεί μετά από αποδοχή της διαχείρισης

Εάναντιμετωπίσετεπροβλήματα, ήδενείστεσίγουροιγιαταεπόμεναβήματα, συμπληρώστεμόνοτηνπαρακάτωφόρμαμετιςλεπτομέρειες της εκδήλωσης και θα προσθέσουμε για σας την εκδήλωση.

Όνομα Εκδήλωσης: *

Ημερομηνία Εκδήλωσης: *

Χρόνος Εκδήλωσης: *

Διεύθυνση: *

Αριθμός τηλ. επικοινωνίας/e-mail: *

Ιστότοπος και πρόσθετες πληροφορίες: *

Υποβολή

____________________________________________________________________________________________________

5. Γραφικές τέχνες για την ελευθερία του σπόρου και των τροφίμων Link

____________________________________________________________________________________________________

6. 7. Παραδείγματα δράσεων /Διακήρυξη της Ελευθερίας των Σπόρων

http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2012/09/greek.html

العربية, ARABIC – العربية –  لنعمل من أجل حرية البذور والغذاء: 2- 16 تشرين الأول 2013

العربية, ARABIC – العربية – لنعمل من أجل حرية البذور والغذاء: 2- 16 تشرين الأول 2013

لتفعيل الترجمة يرجى النقر على مربع captions في الجهة اليمنى من شريط التحكم

Video translation kindly provided by Nadia Attar

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1.  رسالة من فاندانا شيفا
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. تصميم الرسوم البيانية لحرية البذور والأغذية
 6. نشاطات مقترحة لأسبوعي العمل من أجل حرية البذور
 7. بيان حول حرية البذور من د.فانادانا شيفا

Please contact us if you can help translate more texts: occupytheseed[@]gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

1. رسالة من فاندانا شيفا

  http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

أعزائي محبي الحرية ومحبي التنوع الحيوي

لقد حان الوقت لكي ننظم ونركز طاقاتنا من أجل تحرير بذورنا وتحرير غذائنا من براثن الشركات الكبرى الجشعة القاتلة أمثال مونسانتو، ومن القوانين التي تضعها هذه الشركات بنفسها لتحرمنا حريتنا وتسرق غذاءنا وبذورنا، وبالتالي صحتنا ومعيشتنا، حضارتنا وحياتنا. علينا أن نتخلص من حالة العجز التي تضعنا فيها هذه الشركات لتوهمنا أنها هي من تملك القوة بينما نحن لا نستطيع التغيير. نحن نستطيع. علينا فقط أن نجمع ونوحد طاقاتنا. علينا أن نجسد في أنفسنا التغيير الذي ننشده.

إنني أدعوكم لأن تطلقوا هذه الطاقات المبدعة خلال أسبوعي العمل من أجل حرية البذور وحرية الغذاء من 2 وحتى 16 تشرين الأول (أكتوبر).

الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) هو عيد ميلاد غاندي، الذي ترك لنا في إرثه الغني فلسفة “سواراج Swaraj” أي الحرية الذاتية التنظيم، و “ساتياغراها Satyagraha” والتي تعني الدفاع عن الحقيقة أو قوة الحقيقة. دعونا نكرس يوم الثاني من تشرين الأول أكتوبر على أنه يوم الدفاع “ساتياغراها” عن البذور. يوم ندافع فيه عن حرية البذور وحرية الغذاء وذلك عن طريق التعرف على أي قانون في بلادنا قامت بوضعه شركات كبرى لتقييد هذه الحرية، هذه القوانين التي تجرم تخزين وتبادل البذور المتنوعة والتي هي حق للفلاحين، في حين تسمح بتأسيس الاحتكارات غير الشرعية للبذور من خلال براءات الاختراع والامتيازات التي تقود إلى فقدان التنوع ونشر الزراعة الأحادية Monoculture.

وبعد أن نحدد القوانين التي تؤدي إلى عبودية البذور، دعونا نتعهد بعدم الالتزام بهذه القوانين غير الأخلاقية والوحشية التي تهدد الحياة على الأرض، بما في ذلك حياتنا وحياة أطفالنا. لقد ذكرنا غاندي قبل مئة عام مضت أنه “طالما يسود الاعتقاد الخاطئ بأن القوانين الظالمة يجب أن تطبق، فإن العبودية سوف تستمر”. حلمنا هو أن تتمكن كل بذرة، كل نحلة، كل فراشة، كل دودة، وكل إنسان من التحرر من الاستغلال والتسلط، من الجوع والمرض، وأن تتطور جميعها وتتعايش بحرية، برخاء وصحة.

يجب ألا نسمح لأنفسنا أن نخضع للاعتقاد بأن قوانين مونسانتو يجب أن تطبق. إن عدم تطبيق قوانين مونسانتو هو واجبنا البيئي والأخلاقي من أجل قوانين الطبيعة، من أجل تجدد الحياة ومن أجل العدالة. وإلى جانب مقاومة ومناهضة القوانين المدمرة التي تفرض الدكتاتورية على البذور، فإننا سنحتفي بحرية البذور وحرية الغذاء من خلال تبني قوانين البذور ومن خلال إنشاء حدائق الأمل، وهي مناطق آمنة للبذور تتمتع فيها بالحرية بعيداً عن التعديل الوراثي وبراءات الاختراع.

في 12 تشرين الأول (أكتوبر) سوف ننظم أنفسنا في مسيرات ضد مونسانتو في جميع أنحاء العالم، كما فعلنا في 25 أيار (مايو).

وفي 16 تشرين الأول (أكتوبر) سيكون يوم الغذاء العالمي. لقد كانت شركة مونسانتو وغيرها من عمالقة الهندسة الحيوية من الغباء والتعجرف بمكان أن منحوا أنفسهم في هذا اليوم جائزة الغذاء العالمية التي كانوا الراعين لها. لكن دعونا نحن نقدم جوائز الغذاء الحقيقية إلى أبطال الغذاء الحقيقيين في مجتمعاتنا، أولئك الذين يقدمون لنا الغذاء الصحي والحقيقي. وفقاً للأرقام الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة فإن 72% من الغذاء الذي يحصل عليه سكان العالم يأتي من مزارع وحدائق صغيرة. نستطيع أن نرفع هذه النسبة إلى 100% من خلال تخزين البذور وزراعة حدائق الأمل في كل مكان. إن الزراعة الصناعية التي تقودها الشركات الكبرى قد دمرت 75% من التنوع الحيوي على كوكبنا مسببة الجوع والأمراض. هناك مليار إنسان جائع، وملياران يعانون من أمراض مرتبطة بالغذاء. هذا النظام لا يمنحنا الحياة والصحة لأنه قائم على الجشع وطلب الربح، نظام مادي نشر الموت والدمار في كل مكان. علينا إيقاف هذا الدمار. لا مكان في نظامنا الغذائي للسموم وعبودية الشركات الكبرى. غذاؤنا يحدد هويتنا.

الغذاء والبذور عنصران أساسيان في الحياة، ونحن لن نسمح باستمرار التدمير لكوكبنا وصحتنا، لن نسمح بفرض الدكتاتورية على الغذاء والعبودية على البذور. علينا أن نستعيد بذورنا، غذاءنا.. وبالتالي حريتنا.

مع تمنياتي بالعافية والمحبة لكل واحد منكم، وبأن يتمكن كل منكم من إطلاق قدراته القصوى وطاقاته الخلاقة لكي نتمكن معاً من إنشاء نظام للغذاء يحمي الحياة على الأرض، يحمي مزارعينا الصغار وصحتنا ومستقبلنا.

فاندانا شيفا

المناسبات الرئيسية/ أفكار للعمل 

2 تشرين الأول (أكتوبر):

الدفاع عن البذور: عصيان مدني على طريقة غاندي في جميع أنحاء العالم ضد القوانين الظالمة المتعلقة بالبذور

12 تشرين الأول (أكتوبر):

مسيرة عالمية ضد مونسانتو www.march-against-monsanto.com

16 تشرين الأول (أكتوبر):

الاحتفال بيوم الغذاء العالمي وتكريم أبطال الغذاء الحقيقيين: تحديد وتكريم أبطال الغذاء الحقيقيين في مجتمعكم وفي كل أنحاء العالم.

2 – 16 تشرين الأول (أكتوبر):

نشاطات حرية البذور: إنشاء بنوك للبذور ومناطق حرة للبذور الخالية من المواد المعدلة وراثياً، إنشاء حدائق الأمل، تنظيم نشاطات لتبادل البذور

لمزيد من التفاصيل حول كيفية المشاركة :

  http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

لمزيد من الأفكار للعمل:

Ideas for Actions و Fortnight of Action 2012

انضموا إلى حركة حرية البذور

Web: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed & Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed.com
Seed Freedom Karte: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

___________________________________________________________________________________________________

5. تصميم الرسوم البيانية لحرية البذور والأغذية: Link

___________________________________________________________________________________________________

6. 7.

نشاطات مقترحة لأسبوعي العمل من أجل حرية البذور

بيان حول حرية البذور من د.فانادانا شيفا

http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2012/09/arabic.html

CROATIAN, hrvatski – Djelujmo za Slobodu Sjemena i Hrane: 2-16 listopada 2013

CROATIAN, hrvatski – Djelujmo za Slobodu Sjemena i Hrane: 2-16 listopada 2013

Kako biste aktivirali titlove molimo kliknite na “captions” dugme u desnom dijelu kontrole videa.  Višejezični  titlovi dostupni.

Video translation kindly provided by Mia Rizner

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1. Pismo Vandana Shiva
 2. Kako sudjelovati
 3. Prave junake hrane
 4. Upute korištenja za kartu za slobodu sjemena i hrane
 5. Grafički dizajn za slobodu sjemena i hrane
 6. Ideas of Actions: http://seedfreedom.in/act/ideas-for-action/
 7. Declaration on Seed Freedom: http://seedfreedom.in/declaration/

___________________________________________________________________________________________________

1. Pismo Vandana Shiva
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Četrnaest dana djelovanja za slobodu sjemena i slobodu prehrane: 2. listopada – 16. listopada 2013.

Dragi ljubitelji raznolikosti života i ljubitelji slobode,

vrijeme je da se organiziramo i usredotočimo svoje napore prema oslobađanju našeg sjemena i naše prehrane od otrovnih, pohlepnih i smrtonosnih pandži svjetskih korporacija kao što je Monsanto; od zakona koje te korporacije stvaraju, i na taj način otimaju našu demokraciju, kako bi nam oteli i naše sjeme i prehranu, naše zdravlje i sredstva za život, naše kulture i živote. Moramo se osloboditi osjećaja bespomoćnosti kojeg nam te korporacije žele nametnuti kako bi nas uvjerile da su one moćne, a mi bez snage za promjene. No mi imamo snagu. Samo moramo udružiti  naše kolektivne snage. Moramo postati promjena koju želimo vidjeti.

Pozivam vas da date maha svojim stvaralačkim sposobnostima tijekom Četrnaest dana djelovanja za slobodu sjemena i slobodu prehrane, od 2. do 16. listopada.

2. listopada je obljetnica Gandhijeva rođenja. Gandhi nam je u nasljeđe ostavio swaraj; samostalno organiziranu slobodu i satyagrahu; snagu istine. Proslavimo 2. listopad kao dan satyagrahe za sjeme širom svijeta. Na taj dan branit ćemo slobodu sjemena i slobodu prehrane prepoznavanjem svakog regionalnog zakona kojeg su stvorile korporacije da bi uništile te slobode kriminalizirajući raznolikost, čuvanje i razmjenu sjemena, inovacije i prava poljoprivrednika, istovremeno stvarajući nezakonite monopole pomoću patenata i privilegiranjem jednoličnosti i monokultura.

Nakon što smo otkrili zakone kojima se porobljuje sjeme, obvežimo se da nećemo poštivati te neetičke i okrutne zakone koji prijete životu na zemlji, kao i našim životima i životima naše djece. Prije 100 godina, Gandhi nas je podsjetio da ‘’dokle god postoji praznovjerje da se nepravedni zakoni moraju poštovati, postojati će i ropstvo.’’ Sanjamo da svako sjeme, svaka pčela, svaki leptir, svaka gujavica, svaka osoba, svako dijete budu oslobođeni manipulacije i kontrole, gladi i bolesti; da se zajedno razvijaju u slobodi, blagostanju i zdravlju. Ne smijemo dozvoliti da budemo podvrgnuti praznovjerju da se zakoni Monstanta moraju poštivati. Naša je ekološka i etička dužnost kršiti zakone Monsanta, radi Gainih zakona, radi slobodnog obnavljanja života, radi zakona pravde. A dok se odupiremo i ne poštujemo razorne zakone koje stvara diktatura nad sjemenom, proslavimo slobodu sjemena i slobodu prehrane usvajanjem Zakona sjemena, stvaranjem Vrtova nade; utočišta sjemena i zona bez GMO-a i bez patenata, Zona slobodnog sjemena.

12. listopada samostalno ćemo organizirati Marš protiv Monsanta širom svijeta, poput onoga 25. svibnja.

16. listopada je Svjetski dan hrane. Monsanto i drugi biotehnološki divovi su bili toliko blesavi i arogantni da si dodjele Svjetsku nagradu za hranu koju sponzoriraju za taj dan. Predlažem da mi dodijelimo Prave nagrade za hranu Pravim junacima hrane u našim zajednicama, koji nam donose pravu i zdravu hranu. Prema Organizaciji za prehranu i poljoprivredu, 72% hrane koju ljudi jedu dolazi s malih farma i iz vrtova. Možemo 72% pretvoriti u 100% spašavanjem Sjemena slobode i sadnjom Vrtova nade posvuda. Industrijska poljoprivreda kojom upravljaju korporacije je uništila 75% Zemljine bioraznolikosti, što je rezultiralo glađu i bolestima. Milijarda ljudi gladuje, dvije milijarde pate od bolesti uzrokovane hranom. To nije sustav prehrane koji nam donosi život i zdravlje. Takav sustav pokreću ga pohlepa i profit, on proizvodi robu i uzrokuje smrt i uništenje. Moramo zaustaviti to uništenje. Otrovima i korporativnom ropstvu nije mjesto u sustavu prehrane. Mi smo ono što jedemo.

Naše sjeme i prehrana su ključni za život. Ne možemo si priuštiti nastavak uništenja planeta i našeg zdravlja. Ne možemo dozvoliti da se ropstvo sjemena i diktatura nad prehranom nastave. Moramo povratiti svoje sjeme, svoju prehranu i svoju slobodu.

S ljubavlju i sa snagom, neka svatko od vas razvije svoje najveće snage i pobudi svoje najuzvišenije stvaralačke i solidarne sposobnosti, tako da zajedno oblikujemo sustav prehrane koji štiti život na zemlji, naše male poljoprivrednike, naše zdravlje i našu budućnost.

Vandana Shiva

Ključni datumi djelovanja / Ideje kako djelovati

2. listopada: Satyagraha za sjeme– Građanska neposlušnost širom svijeta protiv nepravednih zakona o sjemenu, u duhu Gandhija

12. listopada: Globalni marš protiv Monsanta –www.march-against-monsanto.com

16. listopada: Proslava Svjetskog dana hrane i odavanje počasti Pravim junacima hrane – Prepoznavanje i odavanje priznanja Pravim junacima hrane u svojoj zajednici i širom svijeta.

2.-16. listopada: Aktivnosti za slobodu sjemena – pokretanje Banki sjemena i  Zona slobodnog sjemena/bez GMO-a; stvaranje Vrtova nade; organiziranje Razmjena sjemena i bacanje Sjemenih bombi

Više detalja o tome kako sudjelovati:http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Za ideje o aktivnostima, pogledajte Kako sudjelovati iČetrnaest dana djelovanja 2012

Pridruži se Seed Freedom na internetu:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed & Food Freedom event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Petra Ivanc

___________________________________________________________________________________________________

2.  Kako sudjelovati
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Vandana Shiva vas poziva na Djelovanje za slobodu sjemena – Djelovanje za slobodu hrane: od 2. do 16. listopada 2013 – posvuda

Poziv Vandana Shive Djelujte za slobodu sjemena i hrane – video poruka:http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Pročitajte pismo dr. Shive: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Potpišite Deklaraciju za slobodu sjemena: http://seedfreedom.in/declaration/

Pomognite nam prevesti postere, tekstove i videa za Djelovanje za slobodu sjemena i hrane 2013:http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Ključni dani akcije / Ideje za akcije

Organizirajte svjetske akcije za Slobodu sjemena i hrane između 2. i 16. listopada. Dodajte ih na Zemljovid slobode sjemenu a mi ćemo ih podijeliti putem društvenih medija. Za ideje djelovanja pogledajte Ideje djelovanja i Četrnaestodnevna akcija 2012.

Downloadajte pismo Vandana Shive, slikovne i druge materijale:http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2. listopada: Satyagraha za sjeme

 • Pronađite zakone u vašim zemljama i regijama koji prijete biološkoj raznolikosti, pravima uzgajivača, slobodi sjema i slobodi hrane i pošaljite ih nama na: info[@]seedfreedom.in
 • Organizirajte svjetski građanski neposluh u duhu Gandhija protiv nepravednih zakona o sjemenu

Zakoni na koje treba obratiti pozornost u vašoj državi i regiji

1. Dogovori o slobodnoj trgovini

2. Patenti za zakone o sjemenu

3. UPOV – međunarodna Unija za zaštitu novih varijeteta biljaka:http://www.upov.int

4. Obavezna registracija koja čini raznolikost sjemena ilegalnom

5. Zakoni o sigurnosti hrane – sanitarni i fitosanitarni zakoni koji izriču pseudo sigurnost u ime zdravlja i sigurnosti

12. listopada: Marš protiv Monsanta

Organizirajte proteste, marševe i okupljanja ispred ureda multinacionalki i pridružite se milionima koji marširaju diljem svijeta protiv Monsantovog otimanja hranidbenog sustava: www.march-against-monsanto.comMarch Against Monsanto Facebook

16. listopada: Svjetski dan hrane, proslave i štovanje pravih junaka hrane

Proslave povodom Svjetskog dana hrane

Proslavite slobodu sjemena i hrane posvuda, s prijateljima, obitelji i u vašoj zajednici. Podijelite vaše ideje o Svjetskom danu hrane s nama!

Prava Svjetska nagrada za hranu – Štovanje Pravih junaka hrane

 • Pronađite osobe u vašoj zajednici ili u svijetu koji daju izvanredan doprinos obrani i promociji Slobode sjemenu i Slobode hrani
 • Organizirajte proslavu Svjetskog dana hrane u njihovu čast
 • Dodajte njihove profile na Zemljovid slobode sjemenu:  http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 • Downloadajte Pravi junak hrane certifikat koji ćete im uručiti na Svjetski dan hrane: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

2. – 16. listopada: utemeljite zone bez GMO-a – zone Slobodnog sjemenja i Vrtove nade

 • Proglasite Zonu slobodnog sjemenja unutar vašeg doma, institucije, sela ili općine a koji ne priznaju patente na sjemenje
 • Kreirajte Vrtove nade – učinite svaki vrt skloništem za sjeme
 • Iskoristite Zakon sjemena kao alat za zalaganje za proglašavanje zakona koji poštuju biološku raznolikost i prava uzgajivača i ukidaju zakone koji krše našu Slobodu sjemena i Slobodu hrane na lokalnom, regionalnom ili državnom nivou. Downloadajte Zakon Sjemena: Engleski http://bit.ly/SEEDLAW; Talijanski http://bit.ly/LEGGESEMI
 • Utemeljite banku sjemena – čuvajte vlastito ne patentirano / neGMO sjeme: http://seedfreedom.in/act/seedbank/
 • Organizirajte akcije Zamjene sjemena i Sjemenske bombe s nepatentiranim i neGMO sjemenom.

Ukoliko niste dio lokalnof sustava hrane, iskoristite ovu Četrnaestodnevnu akciju kako biste kreirali svoju Slobodu hrane tražeći lokalne proizvođače koji uzgajaju hranu bez GMO-a i promiču Grupe solidarne razmjene (GSR).

Translation kindly provided by Mia Rizner

___________________________________________________________________________________________________

3. Prave junake hrane
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

Slavite i štujte Prave junake hrane na Svjetski dan hrane – 16. listopada 2013

Poziv Vandana Shive Djelujte za slobodu sjemena i hrane – video poruka:http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Pročitajte pismo dr. Shive: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • Pronađite osobe u vašoj zajednici ili u svijetu koji daju izvanredan doprinos obrani i promociji Slobode sjemenu i Slobode hrani
 • Organizirajte proslavu Svjetskog dana hrane, 16. listopada u njihovu čast
 • Recite nam koga ste odabrali štovati i zašto. Ili: uploadajte certifikat Pravi junak hrane (vidi niže) ili fotografiju s opisom na naš Zemljovid slobode sjemenu

– pošaljite certifikat ili fotografiju s natpisom na našu Facebook stranicu

– pošaljite emailom vaše certifikate ili fotografije i natpise na: info[@]seedfreedom.in

Mi ćemo nakon toga na društvenim mrežama podijeliti vaše Junake i dodati ih u našu galeriju  i izvještaj Pravi junak hrane. Isto tako, pošaljite našoj Facebook stranici fotografije, filmiće i izvještaje s vaših proslava Pravi junak hrane kako bismo ih mi mogli dijeliti dalje.

Kako koristiti certifikate Prave junak hrane

Downloadajte i sačuvajte certifikate Pravi junak hrane (ili napravite svoj certifikat) kako biste predstavili svojeg junaka na Svjetskom danu hrane:

Real Food Heroes Certificate_HI RES   (inačica za tiskani certifikat)

Real Food Heroes Certificate_LOW RES   (elektronska verzija certifikata za Zemljovid slobode sjemenu i društvene medije)

Za ispuniti i podijeliti vaše certifikate elektronski:

 • Idite na PDFescape http://www.pdfescape.com, besplatni online urednik PDF dokumenata
 • Uploadajte Pravi junak hrane dokument niske rezolucije nakon što vas zatraži
 • Uploadajte fotografiju vašeg Junaka (maksimalna veličina 500KB) kliknuvši na ‘Insert’ i ‘Image’ u izborniku na lijevoj strani. Jednom kad je uploadana kliknite na certifikat kako bi se fotografija pojavila i namjestila u potrebnu veličinu
 • Kliknite na ‘Text’ kako biste na isti način dodali tekst
 • Sačuvajte i downloadajte ispunjeni certifikat kliknuvši na zeleno dugme u izborniku lijevo
 • Certifikat je sada spreman za tiskanje, dijeljenje i uploadanje na naš Zemljovid slobode sjemena. Mi ćemo sve uploadane certifikate podijeliti na društvenim medijima i u našoj Galeriji Pravih junaka hrane. Također nam možete poslati svoje certifikate elektronskom poštom.

Translation kindly provided by Mia Rizner

___________________________________________________________________________________________________

4. Upute korištenja za kartu za slobodu sjemena i hrane
http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Akivnosti za slobodu sjemena i prehrane i za Prave junake hrane

Organizirajte i dodajete Aktivnosti za slobodu sjemena i hrane, te profile vaših Pravih junaka hrane na našu kartu. Za više detalja, pogledajte Kako sudjelovati.

Preuzmite i popunite Certifikate za Prave junake hrane kojeg ćete uručiti vašem Pravom junaku hrane na Svjetski dan hrane. Dodajte na našu kartu  ispunjene certifikate (ili fotografije) zajedno s ostalim detaljima o vašem junaku. Vaše priloge ćemo objaviti na društvenim medijima te u našoj galeriji i izvještaju o Pravim junacima hrane.

Da biste dodali aktivnost ili profil Pravog junaka hrane na kartu:

1. Kliknite ‘’Add/Dodaj’’ u gornjem desnom kutu karte.

2. Unesite svoju aktivnost ili ime junaka i druge detalje u karticu ‘’Location/Mjesto’’

3. Odaberite ili Aktivnost za slobodu sjemena i hrane ili Pravog junaka hrane kao oznaku.

4. Prijeđite na karticu ‘’Details/Detalji’’ na vrhu prozorčića

5. Unesite detalje o vašoj aktivnosti ili junaku, uključujući i DATUM, gdje je potrebno, zajedno s vašim kontaktom.

6. Prijeđite karticu ‘’Media/Mediji’’ da biste dodali video, fotografiju ili Certifikat za Pravog junaka hrane

7. Kliknite ”Submit/Predaj”, a potom ”OK” na prozorčiću koji će se pojaviti. Onda kliknite ”Close/Zatvori”. Vaš događaj će se pojaviti nakon što ga administrator odobri.

Ako naiđete na poteškoće ili niste sigurni što trebate napraviti, popunite obrazac koji se nalazi ispod ovog teksta navodeći sve detalje, i mi ćemo dodati događaj za vas.

Translation kindly provided by Petra Ivanc

___________________________________________________________________________________________________

5. Grafički dizajn za slobodu sjemena i hrane – Link

___________________________________________________________________________________________________

 

MACEDONIAN, македонски: Акција за Слобода на Семе & Храна: 2-16 Октомври 2013

За да го активирате преводот, ве молиме притиснете на копчето “captions”, десно на контролната табла од видеото. На располагање е повеќејазичен превод.

All translations kindly provided by Elena Peshevska

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – More translated texts to be added shortly

 1. Писмо од Вандана Шива
 2. Двонеделна Акција – Како Да Учествувате 
 3. Хероите на Вистинска Храна 
 4. Инструкции за користење на мапа на семе слобода 
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: English

____________________________________________________________________________________________________

1. Писмо од Вандана Шива 
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva

Двонеделна Акција за Слобода на Семето и Слобода на Храната: 2ри Октомври – 16ти Октомври 2013

За да се вклучите, прочитајте: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Драги љубители на слободата и на разновидноста на животот,

Време е да се организираме и да ги сконцентрираме нашите енергии да ги ослободиме нашите семиња и нашата храна од токсичните, алчни и смртоносни канџи на глобалните корпорации како Монсанто; од законите кои корпорациите ги пишуваат, крадејќи ја нашата демократија со цел да ги украдат нашите семиња и храна, нашето здравје и живеачка, нашата култура и нашиот живот. Мора да се оттргнеме од нашето чувство на немоќност кое корпорациите сакаат да го задржиме за да веруваме дека тие се семоќни и дека ние самите немаме моќ за промени. Но ние имаме моќ. Едноставно треба да ги соединиме нашите колективни енергии. Мора да станеме промената која сакаме да ја видиме.

Ве поканувам да ги ослободите своите креативни енергии за време на Двонеделната акција за слобода на Семето и Слобода на Храната – 2ри Октомври до 16 Октомври.

2ри Октомври е годишнина од роденденто на Ганди. Ганди ни ги остави во наследство „Swaraj“ – само-организирана слобода и „Satyagraha“ – силата на вистината. Ајде да го прославиме 2ри Октомври како ден са Светска „Сатјаграха за Семето“. Ден кога ја браниме Слободата на Семето и Слободата на Храната, идентификувајчи го секој регионален закон напишан од корпорациите кој има за цел да ги минира овие слободи преку криминализација на разновидноста, чувањето семиња и размена на семиња, иновациите и правата на земјоделците, додека истовремено воспоставуваат нелегални монополи врз семето, преку патенти и фаворизирање на еднообразност и монокултури.

По идентификување на законите за ропство на семињата, да се посветиме на тоа да не ги почитуваме овие неетични и брутални закони кои се закануваат на животот на земјата, нажите животи и животите на нашите деца. Ганди не потсети пред 100 години, дека „ Сė додека постои суеверието дека мора да ги почитуваме неправедните закони, дотогаш ќе постои и ропството“. Ние имаме сон, и нашиот сон е дека секое семе, секоја пчела, секоја пеперутка, секој црв, секое лице, секое дете е ослободено од манипулација и контрола, глад и болест; дека се развиваат и ко-развиваат во слобода, добросостојба и здравје. Не смееме да си дозволиме да бидеме подложени на суеверието дека законите на Монсанто мора да се почитуваат. Во името на законите на Гаја (Gaia), на обновување на животот во слобода и на законите на правдата, наша еколошка и етичка обврска е да не ги почитуваме законите на Монсанто. И додека се опираме и несоработуваме со деструктивните закони на диктаторството над семето, ајде да ја прославиме Слободата на Семето и Слободата на Храната преку присвојување на Законот на Семето и преку создавање Градини на Надеж – засолништа за семиња – и без-ГМО, без-патент Слободни зони на Семиња.

На 12ти Октомври ќе се само-организираме на Марш против Монсанто ширум светот, како што направивме на 25ти Мај.

16ти Октомври е Светски Ден на Храната. Монсанто и други Биотех гиганти биднаа доволно луди и арогантни за сами себе да си ја доделат Светската награда за Храна, кои сами ја спонзорираат тој ден. Ајде да им доделиме Награди заВистинска Храна на Хероите на Вистинска храна во нашите заедници, кои ни даваат вистинска и здрава храна. Според Организацијата за Храна и Земјоделство, 72% од храната која ја јадат луѓето доаѓа од малите фарми и градини. Ние можеме тие 72% да ги претвориме во 100% преку зачувување на Слободата на Семето и садење на  Градини на Надеж насекаде. Индустриското земјоделство водено од корпорациите, има уништено 75% од биоразновидноста на планетата, резултирајќи во глад и болест. Еден билион луѓе се гладни, 2 билиони страдаат од болести поврзани со исхрана. Ова не е системот на храна кој ни дава живот и здравје. Тој е систем на производство артикли, воден од алчност и профит, кој што носи смрт и деструкција. Ние мора да ја спречиме оваа деструкција. Не постои простор за отрови и корпоративно ропство во системот на храна. Ние сме тоа што јадеме.

Нашите семиња и храна се витални за животот. Не можеме да допуштиме да продолжи уништувањето на планетата и нашето здравје. Не можеме да дозволиме да продолжат ропството на семето и диктаторството над храната. Мора да си ги земеме назад нашите семиња, нашата храна, нашата слобода.

Ви праќам љубов и сила на секој од вас да ги развиете вашата најголема моќ и да ги ослободите вашите најголеми креативни и кооперативни енергии, за заедно да оформиме систем на храна кој ќе го брани животот на земјата, нашите мали земјоделци, нашето здравје и нашата иднина.

Вандана Шива

Клучни денови за Акција / Идеи за Акција 

2 Окт: Сатјаграха за Семето – Глобална граѓанска непослушност во духот на Ганди,  против неправедните закони на семето

12 Окт: Марш Против Монсанто – http://www.march-against-monsanto.com/

16 Окт: Светски Ден на Храната, Прослава и оддавање почит на Хероите на Вистинска Храна – Идентификувајте ги и оддадете им почит на Хероите на Вистинска Храна во вашата заедница и ширум светот

 2-16 Окт: Акции за Слобода на Семе – Започнете Банка на семиња и без-ГМО/ Слободни Зони за семиња; Создадете Градини на Надеж; организирајте размена на Семиња и Акции за Бомби од Семиња

 За повеќе детали за тоа како да учествувате, погледнете: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/ 

За идеи за Акции, погледнете Идеи за Акција и Двонеделна Акција 2012.

Приклучете се онлајн на Слобода на Семе:

Веб страница: http://www.seedfreedom.in
Твитер: https://twitter.com/occupytheseed
Фејсбук: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed & Food Freedom event page: Фејсбук настан: http://on.fb.me/1bhqVyT
Јутјуб: http://www.youtube.com/user/occupytheseed.com
Карта на Слобода на Семе: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

____________________________________________________________________________________________________

2. Двонеделна Акција – Како Да Учествувате http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Вандана Шива ве повикува на Акција за Слобода на Семе –

Акција за Слобода на Храна: 2-16 Октомври 2013 – Насекаде http://bit.ly/ACT2-16Oct13

Повик на Акција од Вандана Шива, за Слобода на Семето & Храната – видео порака: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Прочитајте го писмото од Др Шива: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva

Потпишете ја Декларацијата за Слобода на Семето: http://seedfreedom.in/declaration/

Помогнете ни во преводот на постери, текстови и видеа за Акција за Слобода на Семето & Храната 2013: http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Клучни денови за Акција / Идеи за Акција 

Организирајте ширум светот Акции за Слобода на Семето и Слобода на Храната помеѓу 2-16 Октомври. Додадете ги истите на Картата Слобода на Семе и ние ќе ги споделиме преку социјалните медиуми. За Идеи за Акција, погледнете Идеи за Акција и Двонеделна Акција 2012.

Симнете го писмото од Др. Шива, графиците и другите ресурси:

http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2ри Октомври: Сатјаграха за Семето

 • Идентификувајте ги законите во вашата земја и регион, кои се закана за биоразновидноста, правата на земјоделците, Слободата на Семето и Слободата на Храната, и испратете ни ги: info[@]seedfreedom.in
 • Организирајте Светска граѓанска непослушност, во духот на Ганди, против неправедните закони за семе

Закони на кои треба да обратите внимание во вашата земја и регион:

 1. Спогодби за Слободна Трговија
 2. Закони за патенти на семиња
 3. UPOV – Интернационална Унија за Заштита на Нови Сорти на Растенија:

http://www.upov.int/

 1. Задолжително регистрирање кое го криминализира разноликото семе.
 2. Закони за Сегурност на Храна – Санитарни и Фито-санитарни закони – кои наметнуваат лажна безбедност во името на здравјето и сегурноста

12ти Октомври: Марш Против Монсанто

Организирајте протести, маршови и собири пред канцелариите за семе на мултинационалните компании и приклучете им се на милионите ширум светот против киднапирањето на системот за храна од страна на Монсанто: http://www.march-against-monsanto.com/, https://www.facebook.com/MarchAgainstMonstanto

16ти Октомври: Светски Ден на Храната, Прослава и оддавање почит на Хероите на Вистинска Храна

Прослави за Светскиот ден на Храната

Прославете ја Слободата на Семето и Храната насекаде, со пријатели, семејство, и во вашата Заедница.

Ве молиме споделете ги вашите идеи со нас, за Светскиот ден на Храната! 

Наградата за Вистинска Светска Храна – оддавање почит на Хероите на Вистинска Храна

 • Идентификувајте ги поединците во вашата заедница, кои прават исклучително голем придонес во одбрана и промоција на Слободата на Семето и Слободата на Храната
 • Организирајте прослава во нивна чест на Светскиот ден на Храната
 • додадете ги нивните профили на Картата Слобода на Семе
 • Симнете го Сертификатот Херои на Вистинска Светска Храна, за да им го доделите на Светскиот ден на Храна: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

2-16 Октомври: Започнете Без-ГМО Слободни зони за Семе и Градини на Надежта

 • Прогласете Слободна зона на Семе во вашиот дом, институција, село или општина, која не препознава патенти над семињата
 • Создадете Градини на Надежта – направете ја секоја градина Засолниште за семиња
 • Користете го Законот на Семето како адвокатска алатка на локално, регионално и национално ниво, за да се донесат закони кои ќе ја почитуваат биоразновидноста и земјоделските права и ќе ги поништат законите кои ја прекршуваат Слободата на Семето и Слободата на Храната. Симнете го Законот на Семето: Англиски http://bit.ly/SEEDLAW; Италијански http://bit.ly/LEGGESEMI
 • Започнете банка на семиња – зачувајте ги сопствените не-ГМО/патентирани семиња: http://seedfreedom.in/act/seedbank/
 • Организирајте Размена на Семиња и Акции Бомба од Семиња, со не-ГМО, не-патентирани семиња

Доколку не сте дел од Локалниот систем на храна, искористете ја Двонеделната Акција за да создадете сосптвена Слобода на Храна преку барање до вашите локални произведувачи да одгледуваат Без-ГМО органска храна и да промовираат Земјоделство поддржано од заедницата (CSA – Community Supported Agriculture).

____________________________________________________________________________________________________

3. Хероите на Вистинска Храна 
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

Прославување и оддавање Чест на Хероите на Вистинска Храна на Светскиот Ден на Храната – 16 Октомври 2013

Повеќе од 70% од светската храна доаѓа од мали фарми и градини. Со оддавањето чест на Хероите на Вистинска  Храна со Наградата за Вистинска Храна, ние ја препознаваме вистинската основа за безбедност на храната и се посветуваме на јакнење на оваа основа кон градење на систем на храна без корпорациска контрола, ГМО-ми,  токсични хемикалии и патентирани семиња.

Повик на Акција од Вандана Шива, за Слобода на Семето & Храната – видео порака: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y 

Прочитајте го писмото од Др Шива: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva 

  • Идентификувајте ги поединците во вашата заедница, кои прават исклучително голем придонес во одбрана и промоција на Слободата на Семето и Слободата на Храната
  • Организирајте прослава во нивна чест на 16ти Октомври, Светскиот ден на Храната
  • Кажете ни кого сте избрале и зошто. Постојат три можности:

– Префрлете го Сертификатот за Херој на Вистинска храна (види подолу) или слика со опис, на нашата Карта на Слобода на Семето

– Објавете го сертификатот или сликата со придружен текст на нашата Фејсбук Страна

– Испратете ги по електронска пошта вашите сертификати или слики и придружен текст на: info[@]seedfreedom.in

Ние потоа ќе ги објавиме вашите Херои преку социјалните медиуми и ќе ги додадеме во нашата Галерија и Извештај на Херои на Вистинска Храна. Ве молиме истотака, да објавите слики, видеа и извештаи од вашите Херои на Вистинска Храна на нашата Фејсбук Страна за да може да ги споделиме.

Користење на Сертификатот за Херои на Вистинска Храна

Симнете и зачувајте го сертификатот за Херои на Вистинска Храна (или направете свој) за да го доделите на вашиот Херој на Светскиот Ден на Храната: 

Сертификат Херои на Вистинска Храна_ВИСОКА РЕЗ (за печатење) 

Сертификат Херои на Вистинска Храна_НИСКА РЕЗ (е-верзија за Карта на Слобода на семе и социјални медиуми) 

За да го комплетирате и споделите вашиот сертификат електронски:

 • Одете во PDFescape http://www.pdfescape.com/, бесплатен онлајн ПДФ едитор
 • Префрлете го документот ниска рез Херој на Вистинска Храна, на дадената команда
 • Префрлете ја сликата од вашиот Херој (макс големина 500КБ) со притискање на копчето „Insert“ и „Image“  на левото мени. Откако ќе се префрли, кликнете на сертификатот за сликата да се појави и да може да ја прилагодите големината.
 • Кликнете на копчето „Text“ за да додадете текст на истиот начин
 • Зачувајте и префрлете го комплетниот сертификат со притискање на зеленото копче на левото мени.
 • Конвертирајте го документот од PDF во JPEG, користејќи http://pdf2jpg.net/. Префрлете ја сликата како „JPEG picture“ (не ZIP) на вашиот компјутер.
 • Зачувајте го документот со името на вашиот Херој, на пр: Вил Ален – Херој на Вистинска Храна
 • Сертификатот е сега спремен за печатење, споделување и префрлање на Картата Слобода на Семе. Ние ќе ги објавиме сите префрлени сертификати преку социјалните медиуми и во нашата Галерија Херои на Вистинска Храна, истотака можете да ни ги пратите сертификатите по електронска пошта.

____________________________________________________________________________________________________

4. Инструкции за користење на мапа на семе слобода

 http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Приклучете се на Глобалната Алијанса за Слобода на Семето: Додадете ги вашите Акции за Слобода на Семето & Храната, Иницијативите за Суверенитет на Семето и Хероите на Вистинска Храна

Двонеделна Акција Слобода на Семе – 2-16 Октомври 2013: Организирајте и додадете ги на картата подолу, Акциите за Слобода на Семето & Храната и профилите на вашите Херои на Вистинска Храна. За повеќе детали погледнете во Како да учествувате. Ние потоа ќе ги споделиме вашите придонеси преку социјалните медиуми и во Галеријата и Извештајот Херои на Вистинска Храна.

Тековно: Додадете ги вашите Иницијативи и Акции за Суверенитет на Семето, за да се вклучите во растечката Глобална Алијанса за Слобода на Семето.

За да додадете на картата Акција, профил на Херој на Вистинска Храна или Иницијатива за Суверенитет на Семето:

 1. Притиснете на копчето „Add“ во горниот десен агол на картата погоре.
 2. Во копчето „Location“ додадете ја вашата Акција, Херој или име на Иницијативата и други детали
 3. Изберете како Маркер: Акција за Слобода на Семе & Храна, или Херој на Вистинска Храна, или Глобална Алијанса за Собода на Семето (за Иницијативи)
 4. Притиснете го копчето „Details“ на врвот на квадратчето
 5. Додадете детали во врска со вашите Акции, Херој или Иницијатива вклучувајќи и ДАТУМ каде што е потребно и вашите детали за контакт. Ве молиме додадете ја вашата веб страна и други линкови во овој формат: http://www.xxx.xxxxx
 6. Притиснете го копчето „Media“ за да префрлите видео, слики или Сертификат Херој на Вистинска Храна ( само до 1МБ jpeg или png документи)
 7. Притиснете на „Submit“. При првото притискање, ZeeMaps че ви понуди опции за локација. Изберете опција која најдобро се совпаѓа со вашето барање, или притиснете на „Show me more“. Откако че изберете опција од менито за пребарување, ZeeMaps  ќе ги пополни вашите деталите за локацијата.
 8. Проверете ја оваа информација и притиснете уште еднаш на „Submit“. Потоа притиснете „OK“ на прозорчето што ќе се појави
 9. Конечно, притиснете „Close“. Вашиот настан ќе се појави по одобрувањето од страна на администраторот
 10. Забелешка: кога поднесувате истовремено повеќе Акции/Херои/Иницијативи, ве молиме освежете ја страницата по секое внесување на нов настан

Доколку имате проблеми или не сте сигурни што да направите, едноставно пополнете го образецот подолу со деталите за настанот и ние ќе го додадеме настанот наместо вас.

Име на настан:

Датум на настан:

Време на настан:

Адреса:

Контакт телефон/имејл:

Веб страна и дополнителни детали:

Поднеси

GERMAN, Deutsch – Aktionstage für Freiheit von Saatgut und Nahrung: 2-16 Oktober 2013

Verschiedensprachige Untertitel erhältlich. Um diese zu aktivieren, klicke bitte auf  die “captions” box am unteren rechten rand des videos.

All translations kindly provided by Jan Erik Posth
___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below

 1. Rundbrief von Vandana Shiva
 2. Aktionswochen – So Kannst Du Daran Teilnehmen
 3. Wahren Nahrungshelden
 4. Saatgutsfreiheitskarte Gebrauchsanweisungen  
 5. Graphic Design für die Freiheit von Saatgut und Nahrung
 6. Beispielaktionen
 7. Deklaration zu Saatgutfreiheit

____________________________________________________________________________________________________

1. Rundbrief von Vandana Shiva
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

An Euch alle, die ihr die Vielfalt von Leben und die Freiheit liebt!

Es ist an der Zeit, uns zu organisieren und unsere Kräfte zu sammeln, um unser Saatgut und unsere Nahrungsmittel aus dem vergifteten, profitgetriebenen und tödlichen Griff der multinationalen Konzerne, wie Monsanto, zu befreien; von den Gesetzen, die diese Konzerne schreiben, die unsere Demokratien stehlen, um unser Saatgut und unsere Nahrung zu besitzen, unsere Gesundheit und unsere Lebensgrundlagen, unsere Kulturen und unser Leben. Wir müssen das Gefühl der Ohnmacht überwinden, das uns diese Konzerne einzureden versuchen, damit wir glauben, sie hätten alle Macht und wir keine Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Genau das aber können wir. Wir brauchen nur unsere gemeinsamen Energien zu sammeln. Wir müssen die Veränderung sein, die wir sehen wollen.

Ich möchte Euch dazu einladen, Eure kreativen Energien während der Aktionswochen für die Freiheit des Saatgutes und Nahrungs freizusetzen – vom 2. bis 16.Oktober.

Der 2.Oktober ist Gandhi’s Geburtstag. Gandhi hat uns das Vermächtnis des “Swaraj”, der selbstgestalteten Freiheit, und “Satyagraha”, der Kraft der Wahrheit, hinterlassen. Lasst uns den 2.Oktober als Tag einer weltweiten “Saatgut Satyagraha” ausrufen. Einem Tag, an dem wir die Freiheit von Saatgut und die Freiheit von Nahrungsmitteln verteidigen, indem wir auf all die Gesetze aufmerksam machen, die von diesen Konzernen geschrieben worden sind, die unsere Freiheit durch das Kriminisieren der Artenvielfalt, dem Sammeln und Tauschen von Saatgut, Innovationen von Landwirten und deren Rechte unterminieren, während sie gleichzeitig illegitime Monopole von Saatgut durch Patente und durch Begünstigungen für Einförmigkeit und Monokulturen schaffen.

Nachdem wie diese Gesetze für die Versklavung des Saatgutes ausfindig gemacht haben, lasst uns uns dafür einsetzen, diese unmoralischen und brutalen Gesetze zu mißachten, die das Leben auf der Erde, einschließlich unserer Leben und das Leben unserer Kinder, gefährden. Gandhi hat uns vor 100 Jahren daran erinnert, daß “solange der falsche Glaube besteht, daß ungerechte Gesetze befolgt werden müssen, solange wird es Sklaverei geben”. Wir haben einen Traum, und unser Traum ist es, daß jedes Samenkorn, jede Biene, jeder Schmetterling, jeder Regenwurm, jeder Mensch und jedes Kind frei von Manipulation und Herrschaft, frei von Hunger und Krankheit ist; daß sie sich in Freiheit, Wohlergehen und Gesundheit entfalten und miteinander weiterentwickeln können. Wir dürfen es nicht erlauben, uns dem falschen Glauben zu unterwerfen, daß diese Monsanto Gesetze befolgt werden müssen. Den Gesetzen von Gaia (der Erde) zuliebe, der Erneuerung von Leben und den Gesetzen der Gerechtigkeit, ist es unsere ökologische und moralische Pflicht, diese Monsanto-Gesetze zu mißachten. Und während wir uns widersetzen und die destruktiven Gesetze einer Saatgut Diktatur nicht befolgen, lasst uns die Freiheit von Saatgut und die Freiheit von Nahrungsmitteln feiern, indem wir das “Gesetz der Saat” wählen und Gärten der Hoffnung schaffen – Saatgut-Schutzgebiete – und GM-freie, Patent-freie Saatgut-Freiheitszonen.

Am 12.Oktober werden wir auf der ganzen Welt selbstorganisierte Demonstrationen gegen Monsanto (Marches against Monsanto) veranstalten, wie schon am 25.Mai.

Am 16.Oktober ist Welternährungstag. Monsanta und andere Biotechnologieriesen waren dumm und arrogant genug, sich selbst den Welternährungspreis zu verleihen, den sie selbst für diesem Tag finanzieren. Lasst uns den Wahren Ernährungspreis an die Wahren Nahrungsmittelhelden in unseren Gemeinden vergeben, die uns stattdessen echte und gesunde Nahrung bescheren. Laut der Organisation für Ernährung- und Landwirtschaft kommen 72% aller Nahrungsmittel von Kleinbauern und Gärten. Wir können diese 72% zu 100% machen, indem wir das Saatgut der Freiheit sammeln und überall Gärten der Hoffnung anpflanzen. Industrielle Landwirtschaft hat bereits 75% der Artenvielfalt unseres Planeten zerstört, mit Hunger und Krankheit als Folge. 1 Millarde Menschen hungern, 2 Milliarden Menschen leiden an ernährungsbedingten Krankheiten. Dies ist kein Ernährungssystem, das uns Leben und Gesundheit beschert. Dies ist ein System, das von Habgier und Profit getrieben ist, eine Handelsware, die Tod und Zerstörung entfesselt hat. Wir müssen diese Verwüstung beenden. Es gibt keinen Raum für Gifte und Konzern-Sklaverei in unserer Nahrungsmittelkette. Wir sind das, was wir essen.

Unser Saatgut und unsere Nahrung sind unverzichtbar für Leben. Wir können es uns nicht erlauben, mit der Zerstörung unseres Planeten und unserer Gesundheit weiterzumachen. Wir dürfen es nicht erlauben, diese Saatgut-Sklaverei und Nahrungsmittel-Diktatur fortzusetzen. Wir müssen unser Saatgut, unsere Nahrung und unsere Freiheit zurückgewinnen.

Mit Liebe und Kraft für jeden einzelnen von Euch, damit Ihr Eure höchsten Kräfte entwickeln, Eure schöpferischsten und gemeinschaftlichsten Energien freisetzen könnt, damit wir gemeinsam ein Ernährungssystem schaffen, das Leben auf der Erde, unsere Kleinbauern, unsere Gesundheit und unsere Zukunft beschützt.

Vandana Shiva

___________________________________________________________________________________________________

2. Aktionswochen – So Kannst Du Daran Teilnehmen
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Vandana Shiva lädt Euch dazu ein, an Aktionen fuer die Freiheit von Saatgut teilzunehmen – Aktionen für Nahrungsfreiheit: 2.-16-Oktober 2013 – Überall

Vandana Shiva’s Aufruf zu Aktionen fuer die Freiheit von Saatgut und Nahrung – Video Botschaft: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Lest den Brief von Dr.Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Lest die Erklärung zur Freiheit des Saatgutes: http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2012/09/german.html

Unterzeichnet die Erklärung zur Freiheit des Saatgutes: http://seedfreedom.in/declaration/

Freiheit desSaatgutes in anderen Sprachen 2013: https://occupytheseed.wordpress.com

Helft uns, Plakate, Texte und Videos für Aktionen für die Freiheit von Saatgut und Nahrung 2013 zu übersetzen:

Wichtige Tage für Aktionen / Ideen für Aktionen

Organisiert weltweite Aktionen für die Freiheit des Saatgutes und die Freiheit von Nahrung vom 2. bis 16.Oktober.

Fügt diese Aktionen auf der “Saatgut-Freiheit Karte” (Seed Freedom Map) ein , und wir verbreiten dies dann auf unseren sozialen Netzwerken. Für weitere Ideen geht auf die Seite “Ideen für Aktionen“/ Ideas for Actions und “Aktionswochen 2012” (Fortnight of Action 2012).

Hier könnt Ihr Vandana Shiva’s Brief, Grafiken und andere Quellen herunterladen: http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2.Oktober: Saatgut Satuagraha

Findet Gesetze in Euren Ländern und Regionen, die Artenvielfalt, Rechte von Bauern und die Freiheit von Saatgut and Nahrung gefährden und sendet uns diese zu: “ info[@]seedfreedom.in.

Organisiert weltweiten zivilen Ungehorsam gegen ungerechte Gesetze für Saatgut im Geiste Gandhi’s

Achtet besonders auf folgendes in Euren Ländern und Regionen

 • 1. Freihandelsabkommen
 • 2. Patente für Saatgut
 • 3. UPOV – Internationale Gesellschaft für den Schutz von neuen Gewächsarten: http://www.upov.int
 • 4. Zwangsvorschriften für Registrierung, die die Vielfalt von Saatgut illegal machen
 • 5. Lebensmittelgesetze – Hygiene- und Pflanzensicherheitsgesetze -, welche fälschliche Sicherheiten in Form von Gesundheitsvorschriften versprechen.

12.Oktober: Demonstrationen gegen Monsanto

Organisiert Proteste, Demonstrationen and Zusammenkünfte vor Niederlassungen von internationalen Saatgut Firmen und seid Teil von Millionen Menschen auf der Welt, die gegen Monsanto’s Übernahme der Nahrungskette demonstrieren: www.march-against-monsanto.com, March Against Monsanto Facebook

16.Oktober: Welternährungstagsfeiern und Auszeichnung der wahren Nahrungshelden Real Food Heroes

Feiern zum Anlass des Welternährungstages

Feiert die Freiheit von Saatgut und Nahrung überall, mit Freunden, Familie und in Eurer Gemeinde.

Bitte teilt Eure Ideen zum Welternährungstag mit uns!

Der wahre Welternährungspreis – Auszeichnung der wahren Nahrungshelden

 • Findet Persönlichkeiten in Eurer Gemeinde oder auf der Welt, die einen besonderen Beitrag zur Verteidigung und Verbreitung der Freiheit von Saatgut und Nahrung leisten
 • -Organisiert eine Feier am Welternährungstag zu ihren Ehren

 2.-16.Oktober: Gründet GM-freie – Saatgut Freiheits – Zonen und Gärten der Hoffnung

 • Erklärt Eure Heime, Organisationen, Dörfer und Gemeinden zu GM-freien Zonen, die Patentrechte auf Saatgut nicht anerkennen
 • Gründet Gärten der Hoffnung – macht alle Gärten zu Saatgut Schutzgebieten
 • Verwendet das “Gesetz der Saat” lokal, regional und überregional als Werkzeug zum Eintreten für Gesetze, die Artenvielfalt und Rechte von Bauern verteidigen, und solche Gesetze widerrufen, die die Freiheit von Saatgut und Nahrung verletzen. Ladet hier das “Gesetz der Saat” herunter: English http://bit.ly/SEEDLAW; Italiano http://bit.ly/LEGGESEMI
 • Gründet eine Saatgut-Bank – sichert Eure eigene, nicht-GM/patentierte Saat: http://seedfreedom.in/act/seedbank
 • Organisiert Tauschbörsen für Saatgut und macht Saatbomben-Aktionen mit nicht-GM, nicht-patentierter Saat

Falls Du nicht Teil eines örtlichen Lebensmittelsystemes bist, verwende diese Aktionswochen dazu, deine eigene Nahrungsfreiheit zu schaffen. Suche nach örtlichen Produzenten, die nicht-GM, biologisch produzieren und gemeinschaftlich unterstützte Landwirtschaft promovieren (Community Supported Agriculture CSA).

Schliesse dich Seed Freedom online an:

Webseite: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed & Food Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed.com
Seed Freedom Karte: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

___________________________________________________________________________________________________

3. Wahren Nahrungshelden
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

Feiert und ehrt die Wahren Nahrungshelden am Welternährungstag – 16.Oktober 2013

Vandana Shiva’s Aufruf zu Aktionen für die Freiheit von Saatgut & Nahrung – Video: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Lest den Brief von Dr.Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva

 • Findet Persönlichkeiten in Eurer Gemeinde oder auf der Welt, die einen besonderen Beitrag zur Verteidigung und Verbreitung der Freiheit von Saatgut und Nahrungmitteln leisten
 • Organisiert eine Feier am Welternährungstag, 16.Oktober, zu ihren Ehren
 • Berichtet uns wen Ihr zur Ehrung gewählt habt und warum. Entweder:
 • Ladet eine “Wahre Nahrungsmittel Auszeichnung”(siehe unten) oder ein Foto mit kurzer Beschreibung auf unserer “Saatgut-Freiheit Karte” auf-Seed Freedom Map
 •  Postet eine Auszeichnung oder ein Foto mit Untertitel auf unserer Facebook Seite –  Facebook Page.
 • Schickt eine E-Mail mit Euren Auszeichnungen oder Fotos mit Untertiteln an: info[@]seedfreedom.in

Wir teilen dann Eure Helden auf unseren Sozialen Medien und legen sie auf unsere “Wahre Nahrungsmittelhelden Gallerie und Bericht”. Posted bitte auch Fotos, Videos und Berichte von Euren Wahre Nahrungsmittelhelden-Feiern auf unserer “Facebook Seite”, damit wir diese teilen können.

Wie Ihr die Wahre Nahrungsmittelhelden Auszeichnung anwendet

Ladet die Wahre-Nahrungsmittel-Helden Auszeichnung herunter und sichert diese (oder produziert Eure eigenen), um sie Euren Helden am Welternärungstag zu überreichen.

Wahre-Nahrungsmittel-Helden Auszeichnung_hochaufglöst (zum ausdrucken): Real Food Heroes Certificate_HI RES 

Wahre-Nahrungsmittel-Helden Auszeichnung_niedrig aufglöst (e-Version für die Saatgut-Freiheit Karte und Soziale Medien): Real Food Heroes Certificate_LOW RES

So vervollständigt und teilt Ihr Eure Auszeichnung elektronisch:

 • Geht auf PDFescape http://www.pdfescape.com, einem kostenlosen online PDF Editor
 •  Ladet die niedrig aufgelöste Wahre Nahrungsmittelhelden Datei herunter, wenn dazu aufgfordet wird
 •  Ladet ein Foto Eures Helden (höchstens 500KB) auf, indem Ihr “Insert” und “Image” im linken Menü klickt. Wenn es aufgeladen ist, klickt auf “certificate” um  das Foto erscheinen zu lassen, und die Größe wird verändert.
 •  Klickt den “Text” Tabulor und fügt genauso Euren Text ein
 •  Sichert und ladet die vervollständigte Auszeichnung herunter, indem Ihr die grüne Schaltfläche im linken Menü klickt
 •  Konvertiert die PDF Datei zu einer JPEG Datei, indem Ihr http://pdf2jpg.net.  verwendet. Ladet das Bild als “JPEG picture” (nicht ZIP) auf Euren Computer auf.
 • Sichert die Datei mit dem Namen Eures Helden, z.B. Will Allen – Wahrer Nahrungsheld

Die Auszeichnung ist jetzt fertig zum drucken, teilen und zum aufladen auf unsere “Saatgut Freiheits Karte”- Seed Freedom Map. Wir teilen alle aufgeladenen Auszeichnungen auf unseren Sozialen Medien und in unserer Wahre Nahrungsmittelhelden Gallerie; Ihr könnt uns Eure Auszeichnungen auch per Mail schicken

___________________________________________________________________________________________________

4. Saatgutsfreiheitskarte Gebrauchsanweisungen  
http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Schließt Euch der Globalen Allianz für die Freiheit von Saatgut an: Fügt Eure Saatgut- und Nahrungsmittelfreiheits Aktionen, Saatgut-Eigenständigkeits Initiativen und Wahre Nahrungsmittelhelden ein.

Freiheit für Saatgut Wochen – 2.-16.Oktober 2013: Organisiert Aktionen für die Freiheit von Saatgut und Nahrungsmitteln und fügt diese zusammen mit Kurzbiografien von Euren “Wahren Nahrungsmittelhelden” ( Real Food Heroes) auf unserer Karte (unten) ein. Weitere Informationen erhaltet Ihr auf “Wie kann ich mitmachen” (How to Participate). Wir teilen dann Eure Beiträge auf unseren Sozialen Medien und in unserer Wahre Nahrungsmittelhelden Gallerie und Bericht.

Im Gange: Fügt Eure Saatgut Eigenständigkeits Initiativen und Aktionen ein und schließt Euch der wachsenden “Globalen Allianz für die Freiheit von Saatgut” (Global Alliance for Seed Freedom.) an.

So fügt Ihr eine Aktion, eine Wahre Nahrungsmittelhelden Kurzbiografie oder eine Saatgut Eigenständigkeits Initiative auf der Karte ein:

1.            Klickt auf die “Add” Schaltfläche im rechten oberen Bildrand der Karte oben

2.            Fügt den Namen Eurer Aktion, Eures Helden oder Eurer Initiative und zusätzliche Angaben in der “Location” Schaltfläche ein.

3.            Wählt entweder Aktion für die Freiheit von Saatgut und Nahrungsmitteln, Wahre Nahrungsmittelhelden oder Globale Allianz für die Freiheit von Saatgut (für Initiativen) als Kennzeichnung

4.            Schaltet zur “Details” Schaltfläche an der Oberseite des Kastens

5.            Fügt Einzelheiten zu Eurer Aktion, Eures Helden oder Eurer Initiative mit DATUM, wenn angebracht, und Kontaktangaben ein.

6.            Schaltet zur “Media” Schaltfläche, um Videos, Bilder, Fotos oder eine “Wahre Nahrungsmittelhelden Auszeichnung” (Real Food Heroes Certificate) aufzuladen (höchstens 1 MB jpeg oder nur png Dateien)

7.            Klicke “Submit” und dann “OK” im Kasten der erscheint. Klicke dann “Close”. Euer Ereignis erscheint dann nach Zustimmung des Administrators.

Solltet Ihr Probleme damit haben oder unsicher sein, wie man das macht, könnt Ihr einfach das Formblatt (unten) mit Angaben zu Eurem Event ausfüllen und wir fügen es dann für Euch ein.

Event Name:

Event Datum:

Event Zeitpunkt:

Adresse:

Kontaktangaben/E-Mail:

Webseite und weitere Angaben:

___________________________________________________________________________________________________

5. Graphic Design für die Freiheit von Saatgut und Nahrung – Link

___________________________________________________________________________________________________

6. 7. Beispielaktionen / Deklaration zu Saatgutfreiheit

http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2012/09/german.html

.

 

PORTUGUESE (BR), Português (Brasil) – Aja por Sementes e Alimentos Livres: 2-16 Outubro 2013

PORTUGUESE (BR), Português (Brasil) – Aja por Sementes e Alimentos Livres: 2-16 Outubro 2013


Para ativar legenda clique na opção “captions” à diteita da barra de controle do vídeo (Portuguese – Br). Legenda disponível em várias línguas.

Video translation kindly provided by Barbara Heliodora G. Rodrigues

___________________________________________________________________________________________________

Textos para a liberdade de sementes e alimentos – ver secções abaixo

 1. Carta de Vandana Shiva
 2. Quinzena de ação – Como participar
 3. Verdadeiros Heróis da Alimentação
 4. Mapa das Sementes Livres
 5. Gráficos para a Liberdade de Sementes e Alimentos
 6. Exemplos de Acção
 7. Declaração sobre a Liberdade das Sementes
 8. Outros Recursos

____________________________________________________________________________________________________

1. Carta de Vandana Shiva
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Quinzena de Ação pelas Sementes & Alimentos Livres: 2 a 16 de outubro de 2013

Caros amantes da diversidade da vida e amantes da liberdade,

É hora de nos organizarmos e concentrarmos nossas energias para libertar nossas sementes e nossos alimentos das garras tóxicas, gananciosas e letais de corporações globais como a Monsanto; das leis que estas corporações estão escrevendo, roubando nossas democracias com o objetivo de roubar nossas sementes e alimentos, nossa saúde e meios de subsistência, nossas culturas e nossas vidas. Precisamos romper com a sensação de impotência que as corporações gostariam que tivéssemos para nos fazer acreditar que elas são todo-poderosas e nós não temos forças para mudar nada. Mas nós temos. Só precisamos combinar nossas energias coletivas. Precisamos nos tornar a mudança que queremos ver.

Convido vocês a liberarem suas energias criativas durante a Quinzena de Ação pelas Sementes Livres e Alimentos Livres – de 2 a 16 de outubro.

Dia 2 de outubro é aniversário do nascimento de Gandhi. Gandhi nos deixou o legado de “Swaraj” – a liberdade de auto-organização – e “Satyagraha” – a força da verdade. Vamos nos dedicar a celebrar o 2 de outubro como o dia mundial para a “Satyagraha das Sementes”. Um dia em que defendemos as Sementes Livres e os Alimentos Livres, identificando qualquer lei regional escrita por corporações para minar essas liberdades, criminalizar a diversidade, os bancos de sementes e a troca de sementes, as inovações dos agricultores e os direitos dos agricultores; enquanto estabelecem monopólios ilegítimos de sementes através de patentes e privilegiam a uniformidade e as monoculturas.

Depois de identificar as leis que escravizam as sementes, vamos nos comprometer a desobedecer essas leis cruéis e sem ética que ameaçam a vida na terra, inclusive a nossa vida e a de nossos filhos. Gandhi nos lembrou 100 anos atrás que, “Enquanto continuar existindo a superstição de que leis injustas devem ser obedecidas, a escravidão continuará existindo”. Nós temos um sonho, e nosso sonho é que cada semente, cada abelha, cada borboleta, cada minhoca, cada pessoa, cada criança esteja livre da manipulação e do controle, da fome e da doença; de que todos evoluam e coevoluam em liberdade, bem-estar e saúde. Não devemos nos permitir ser subjugados pela superstição de que as Leis da Monsanto devem ser obedecidas. Pelo bem das leis de Gaia, da renovação da vida em liberdade e das leis da justiça, é nosso dever ecológico e ético desobedecer as leis da Monsanto. E enquanto resistimos e não cooperamos com as leis destrutivas da ditatura da semente, vamos celebrar as Sementes Livres e os Alimentos Livres, adotando a Lei da Semente e criando Hortas da Esperança – santuários de sementes – e Zonas de Sementes Livres, sem transgênicos e patentes.

Em 12 de outubro vamos nos auto-organizar numa Marcha contra a Monsanto pelo mundo inteiro, como fizemos em 25 de maio.

Dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. A Monsanto e outras gigantes da biotecnologia foram tolas e arrogantes a ponto de concederem a si mesmas o Prêmio Mundial da Alimentação, que patrocinam nessa data. Em vez disso, vamos dar Verdadeiros Prêmios da Alimentação aos Verdadeiros Heróis da Alimentação em nossas comunidades, que nos trazem alimentos verdadeiros e saudáveis. De acordo com a Organização para a Alimentação e a Agricultura, 72% dos alimentos que as pessoas consomem vêm de pequenas propriedades e hortas. Podemos transformar esses 72% em 100%, guardando Sementes da Liberdade e plantando Hortas da Esperança por toda parte. A agricultura industrial estimulada pelas corporações destruiu 75% da biodiversidade do planeta, resultando em fome e doença. Um bilhão de pessoas passa fome, dois bilhões sofrem de doenças relacionadas à alimentação. Este não é um sistema alimentar que nos traz vida e saúde. É um sistema de produção de alimentos orientado pela ganância e pelo lucro, que desencadeou a morte e a destruição. Temos que impedir esta destruição. Não há lugar para venenos e escravidão corporativa no sistema de alimentação. Nós somos o que nós comemos.

Nossas sementes e alimentos são essenciais para a vida. Não podemos permitir que a destruição do planeta e de nossa saúde continue. Não podemos permitir que a escravidão das sementes e a ditadura da alimentação continuem. Precisamos retomar nossas sementes, nossa alimentação, nossa liberdade.

Com amor e força para que cada um e todos vocês desenvolvam seus potenciais mais elevados e liberem suas energias criativas e colaborativas mais elevadas, para que juntos moldemos um sistema alimentar que proteja a vida na terra, nossos pequenos agricultores, nossa saúde e nosso futuro.

Vandana Shiva

Translation kindly provided by Eloise de Vylder

____________________________________________________________________________________________________

2. Quinzena de ação – Como participar
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Vandana Shiva convida você para agir pela liberdade da Semente e do Alimento, de 2 a16 de Outubro de  2013: http://bit.ly/ACT2-16Oct13

Leia a carta de Vandana Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Leia a Declaração sobre a Liberdade de sementes: http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2012/09/portuguese.html

Assine a Declaração sobre a Liberdade de sementes: http://seedfreedom.in/declaration/

Ajude-nos a traduzir posters, textos e videos para o Ato pela Liberdade da Semente e da Comida: http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Dias chave para ação/ Idéias para ação

Organize ações mundiais pela Liberdade da Semente e Comida de 2-16 de outubro. Adicione-as no Mapa da Liberdade da Semente e nós iremos compartilhá-las através das mídias sociais. Para ver Idéias de ação / Ideas for ActionsQuinzena de Ação 2012 / Fortnight of Action 2012.

Baixe a carta de Vandana Shiva, cartazes e outros recursos: http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2 de Outubro: Desobediência civil pela Semente (Seed Satyagraha)

Identifique as leis em seus países e regiões que ameaçam nossa biodiversidade, os direitos dos agricultores, a liberdade da semente e a liberdade da comida e envie-as para nós: info[@]seedfreedom.in.

Organize uma desobediência civil global contra leis injustas das sementes no espírito de Gandhi.

Leis para procurar em seu país e região

1. Acordos de livre mercado

2. Leis de patentes de sementes

3. União Internacional pela Proteção de Novas Variedades de Plantas (sigla em inglês UPOV): http://www.upov.int

4. Registro compulsório que torne ilegais sementes variadas

5. Leis de segurança da comida – Leis Sanitárias e  fito-Sanitárias – que impõem pseudo segurança em nome da saúde e segurança

12 de outubro: Marcha contra a Monsanto

Organize protestos, passeatas e encontros em escritórios de sementes multinacionais e una-se a milhões de pessoas marchando em todo o mundo contra o sequestro do sistema de alimentação promovido pela Monsanto: www.march-against-monsanto.com, March Against Monsanto Facebook

16 de outubro: Celebrações do Dia Mundial da Comida e Homenagem aos Heróis da Comida de Verdade

Celebrações para o dia Mundial da Comida

Celebre a Liberdade da Semente e da Comida em todos os lugares, com amigos, com família e em sua comunidade. Por favor, dividam suas idéias conosco!

Prêmio Mundial da Comida de Verdade – Homenagem aos Heróis da Comida de verdade (Real Food Heroes)

 • Identifique indivíduos em sua comunidade ou no mundo que dão uma enorme contribuição para defesa e promoção da Liberdade da Semente e da Comida
 • Organize uma celebração do Dia Mundial da Comida em honra a essas pessoas
 • Adicione os perfis dessas pessoas e as celebrações no Mapa da Liberdade da Semente:  http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 • Baixe o certificado do Herói da Comida de Verdade para presenteá-los no Dia Mundial da Comida: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

De 2 a 16 de Outubro: Comece Zonas de Liberdade da Semente e Jardins da Esperança – livre de OGMs (transgênicos)

 • Declare uma Zona da Liberdade da Semente na sua casa, instituição, condomínio, vilarejo ou município, que não reconheça patentes de sementes
 • Crie Jardins de Esperança – faça cada jardim um santuário de sementes crioulas
 • Utilize a Lei da Semente como ferramenta para advogar local, regional ou nacionalmente para aprovação de leis que respeitem a biodiversidade e os direitos dos agricultores e revogar as leis que violam nossa Liberdade da Semente e da Comida. Baixe a Lei da Semente: Inglês http://bit.ly/SEEDLAW; Italiano http://bit.ly/LEGGESEMI
 • Comece um banco de sementes crioulas – salve suas próprias sementes não-transgênicas/patenteadas: http://seedfreedom.in/act/seedbank/
 • Organize ações de troca de sementes crioulas e distribuição, sementes não-transgênicas e não patenteadas.

Se você não faz parte do sistema de comida local, use a Quinzena de Ação para criar sua Liberdade da comida promovendo os produtores locais que plantam sementes crioulas orgânicas, livres de OGMs, e promova o Apoio à Agricultura Familiar.

Una-se à Seed Freedom na rede:

Sítio: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed & Food Facebook event page:  http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Mapa da Semente Livre: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Barbara Heliodora G. Rodrigues

____________________________________________________________________________________________________

3. Real Food Heroes – Verdadeiros Heróis da Alimentação
http://seedfreedom.in/real-food-heroes

Celebre e homenageie os Verdadeiros Heróis da Alimentação no Dia Mundial da Alimentação – 16 de outubro de 2013

Chamado de Vandana Shiva para a Ação Pelas Sementes & Alimentos Livres – mensagem em vídeo: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Leia a carta da Dra. Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • Identifique indivíduos em sua comunidade ou no mundo que fazem uma contribuição notável na defesa e promoção das Sementes Livres e Alimentos Livres
 • Organize uma celebração no Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, em homenagem a esses indivíduos
 • Conte-nos sobre quem você dediciu homenagear e porquê. Você pode:

Fazer um upload do Certificado do Verdadeiro Herói da Alimentação (veja abaixo) ou de uma foto com descrição para o nosso Mapa das Sementes Livres

 • Publique um certificado ou uma foto com legenda na nossa Página no Facebook
 • Envie os certificados ou fotos com legendas para: info[@]seedfreedom.in

Nós compartilharemos seus Heróis através das mídias sociais e os colocaremos em nosso Relatório e na Galeria dos Verdadeiros Heróis da Alimentação. Por favor publique fotos, vídeos e relatos das celebrações dos Verdadeiros Heróis da Alimentação em nossa Página no Facebook para compartilharmos.

Como usar o Certificado Verdadeiros Heróis da Alimentação

Baixe e salve o certificado Verdadeiros Heróis da Alimentação (ou faça o seu próprio) para apresentar ao seu Herói no Dia Mundial da Alimentação:

Certificado Verdadeiros Heróis da Alimentação_Alta_resol (somente para impressão)

Certificado Verdadeiros Heróis da Alimentação_Baixa_resol (versão eletrônica para o Mapa das Sementes Livres e mídias sociais)

Para preencher e compartilhar seu certificado eletronicamente:

 • Vá ao PDFescape http://www.pdfescape.com, um editor de PDF online gratuito
 • Faça o upload do arquivo Verdadeiro Herói da Alimentação
 • Suba a foto do seu Herói (tamanho máximo 500KB) clicando em “Insert” e “Image” no menu à esquerda. Uma vez que a foto foi carregada, clique no certificado para que a foto apareça e seja redimensionada
 • Clique na caixa “Texto” para adicionar texto da mesma forma
 • Salve e baixe seu certificado completo clicando no botão verde no menu à esquerda
 • O certificado agora está pronto para imprimir, compartilhe e coloque em nosso Mapa das Sementes Livres. Nós compartilharemos todos os certificados através das mídias sociais e em nossa Galeria dos Verdadeiros Heróis da Alimentação, você também pode nos enviar certificados por e-mail

Translation kindly provided by Eloise de Vylder

____________________________________________________________________________________________________

4. Mapa das Sementes Livres
http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Ações pelas Sementes & Alimentos Livres e Verdadeiros Heróis da Alimentação

Organize e acrescente Ações para as Sementes & Alimentos Livres e perfis dos Verdadeiros Heróis da Alimentação no mapa abaixo. Para mais detalhes veja Como Participar.

Faça o download e preencha os certificados dos Verdadeiros Heróis da Alimentação para apresentar aos seus Verdadeiros Heróis da Alimentação no Dia Mundial da Alimentação. Faça o upload dos certificados preenchidos (ou fotos) juntamente com mais detalhes sobre seus Heróis no nosso mapa. Nós então compartilharemos suas contribuições por meio das mídias sociais e em nosso Relatório e Galeria dos Verdadeiros Heróis da Alimentação.

Para adicionar uma Ação ou um perfil de Verdadeiro Herói da Alimentação ao mapa:

Clique no botão ‘Add’ no canto superior direito do mapa acima

Na aba “Location”, coloque o nome da Ação ou Herói e outros detalhes

Selecione Ação pelas Sementes & Alimentos Livres ou Verdadeiro Herói da Alimentação como marcador

Passe para a aba “Details” no topo da caixa de diálogo

Preencha os detalhes sobre sua Ação ou Herói, incluindo a DATA quando for pertinente, e suas informações de contato

Passe para a aba “Media” para fazer upload de vídeo, foto ou do Certificado Verdadeiros Heróis da Alimentação

Cique em “Submit” e depois em “OK” na caixa que aparecer. Então clique “Close”. Seu evento aparecerá após a aprovação da administração do site

Se você tiver problemas ou não souber exatamente o que fazer, apenas preencha o formulário abaixo com todos os detalhes do evento e nós acrescentaremos o evento para você.

Translation kindly provided by Eloise de Vylder

____________________________________________________________________________________________________

5. Gráficos para a Liberdade de Sementes e Alimentos – Link

____________________________________________________________________________________________________

6. 7. Exemplos de Acção / Declaração sobre a Liberdade das Sementes

http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2012/09/portuguese.html

____________________________________________________________________________________________________

8. Outros Recursos

Manual Prático para a Colheita e Conservação de Sementes: http://colherparasemear.wordpress.com/manuaislevantamentos/

 

.