JAPANESE, 日本語: 種子の解放運動: 2013年10/2-16

 日本語字幕を見るには、コントロールバー右側のCC(キャプション)をクリックしてく­ださい。(Japanese).

Translations kindly provided by Noriko Oki

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – More translated texts to be added shortly

 1. Letter from Vandana Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/
 2. 2週間の運動ーお申し込み方法  
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: English

___________________________________________________________________________________________________

2. 2週間の運動ーお申し込み方法
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

ヴァンダナ・シヴァが種子の解放、食物の解放にあなたをご紹介します:10/2~16/2013 ―世界各国にて

ヴァンダナ・シヴァによる種子と食物の解放運動へのご案内ービデオメッデージ: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

シヴァ博士からの手紙を読む: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

種子の解放運動の宣言書に署名する:http://seedfreedom.in/declaration/

種子と食物の解放運動2013のポスター、テキスト、ビデオの翻訳のボランティアに申し込む:http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

 主な運動実施日程/実施内容 

世界規模の種と食物の解放運動 10/2-16/2013の手配をします。その実施内容を種子の解放地図に加え、ソーシャルメディアで共有します。運動の実施内容につきましては、運動の実施内容2週間の運動2012をご覧ください。

ヴァンダナ・シヴァの手紙、グラフィック又は他の資料をダウンロードする:http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

 10/2:種無抵抗不服従運動

・あなたのお住まいの国や地域の法律で、生物の多様性や農業従事者の権利、種と食物の自由を脅かすものがあればお知らせください: info[@]seedfreedom.in

・ガンジーの精神に基づき、世界規模で不公平な法律に市民的反抗を計画します。

あなたの国や地域で注意すべき法律

1. 自由貿易協定

2. 種子の特許法令

3. UPOVー植物新品種保護国際同盟:http://www.upov.int

4. 種子の多様性を違法とみなす強制登録

5. 食品安全法令ー健康と安全の名目で偽りの安全性を強いる衛生植物検疫法令

 10/12:モンサントに対するデモ行進

抗議、行進、多国籍による種子の事務所に人員を手配し、モンサントの食品システムへのハイジャック行為に対する何百万人のデモ行進を世界の至るところで行い参加する。:  www.march-against-monsanto.com, March Against Monsanto Facebook 

10/16:世界食料デーを祝い、真の食物ヒーロー達をたたえます。

世界食料デーの祝賀会 

種子と食物を至る所で友人、家族、地域の人々と祝います。あなたのアイデアを聞かせてください!

真の世界の食物賞ー真の食物ヒーローを表彰します  Real Food Heroes

・種子と食物の解放に際立って貢献している、あなたの地 域の、或いは世界のどこかで活躍しているヒーロー達をご推薦ください。

・彼らをたたえる世界食料デー祝賀会を催してください。

・真の食物ヒーロー証明書をダウンロードし、世界食料デーに彼らに授与してください。: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/ 

 10/216:遺伝子組み換えでない食物の世界を創りましょう―種子の解放ゾーンと希望の菜園

・自宅、公共施設、村落や自治体を種子解放地区と宣言し、種子の特許権を認めない

・希望の菜園を創るー全ての菜園は種子の聖域とする

種子の法令を地元、地域、国レベルの支援ツールとして利用し、生物の多様性や農業従事者の権利、私たちの種と食物の解放に反する法令に従わない。種子の法令のダウンロードはこちら:英語 http://bit.ly/SEEDLAW

・種子バンクを始めるーあなたがお持ちの遺伝子組み換えでない/特許権のない種子を保守する

・地域で遺伝子組み換えでない/特許権のない種子の交換会、「種子爆弾」イベントを企画する

あなたが食品システムに関与されていなければ、この2週間の運動を利用し、地元の遺伝子組み換えでない、有機食物生産者を探し、地域密着型農業(CSA)を助成することにより、あなたの食物の自由を確立することができます。

子の解放オンラインに参加する:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter:  https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
種子と食物の解放運動
Facebook イベント: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
種子の解放地図: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

MAURITIAN CREOLE, Kreol Morisien: Azir pou Liberte Lagren ek Liberte Manze: 2-16 Oktob 2013

Pou aktiv Sutit klik lor bwat “Captions” adrwat lor kontrol bar video (English – Mauritian Creole).

Video translation kindly provided by Veena Dholah

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1. Letter from Vandana Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: English

___________________________________________________________________________________________________

Zwenn Liberte Lagren anliyn:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

 

 

 

SLOVAK, Slovenský: Dvojtýždňová Akcia 2013 – Otvorený List od Vandany Shivy

Dva týždne aktivít za Potravinovú Slobodu a Slobodu Osiva. 2.- 16 teho Októbra 2013
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

1234739_427460127366436_1901775584_n

Drahí milovníci rôznorodých foriem života a slobody,

Nastal čas sa organizovať a oslobodiť osivo z ktorého pochádza naše jedlo z jedovatých, nenásytných pazúrov globálnych korporácií ako Monsanto. Oslobodiť osivo zo spodručia zákonov diktovaných korporáciami, ktoré zneužívajú našu demokraciu, kradnú naše semená a tým aj naše jedlo, naše zdravie a živobytie, našu kultúru a naše životy. Musíme sa však najskôr sami zobudiť z domnelej bezmocnosti, ktorú v nás tieto spoločnosti cieľavedome pestujú, z manipulácie ktorá nám nahovára, že korporácie sú všemocné a my sme neschopní čokoľvek zmeniť. Práve MY sme nástrojom zmeny. Ak dáme hlavy dohromady a spojíme sily, nič nieje nemožné. Musíme sa len zjednotiť a zamerať všetku našu energiu na cieľ. Musíme sa sami stať tou zmenou, ktorú tak veľmi túžime vidieť.

Pozývam Vás všetkých: rozpútajte svoju tvorivú energiu počas Dvoch Týždňov Aktivít za Potravinovú Slobodu a Slobodu Osiva. Od 2 do 16teho Októbra.

Druhého Októbra oslavujeme Ghandhího výročie narodenia. Ghanghí nám zanechal myšlienkové dedičstvo “Swaraj” (seba-organizovaná sloboda) a “Satyagraha”(sila pravdy). Venujme teda druhý Október oslave sily pravdy ukrytej v zrnku, postavme za Slobodu Osiva a Potravinovú Slobodu. V tento deň identifikujme všetky miestne zákony diktované korporátnou lobby, ktoré podkopávajú tieto slobody. Zákony, ktoré kriminalizují biologickú rozmanitosť, slobodnú produkciu a výmenu osiva, ohrozujú farmárov a ich práva a zároveň vytvárajú nelegálny  priestor pre monopolizáciu semenárskej produkcie prostredníctvom patentov a  privilegovaním uniformity a monokultúr.

Keď sa nám podarí identifikovať legislatívu zotročujúcu osivo, prikročme k občianskej neposlušnosti voči týmto neetickým a bezohľadným zákonom, ktoré ohrozujú všetok život na Zemi, vrátane našeho a našich detí. Gandhí nám pred 100 rokmi propomenul: “Pokiaľ prežíva povera, že nespravodlivé zákony musia byť rešpektované, dovtedy bude existovat otroctvo.” My máme sen. V našom sne každé semienko, každá včela, motýľ, či dážďovka, každý človek, každé dieťa je oslobodené od manipulácie a kontroly, od hladu a choroby. Všetci majú príležitosť sa spoločne vyvíjať v slobode, pohode a zdraví. Nesmieme sa podrobiť povere, že zakony Monsanta je nutné rešpektovat. Naopak, v záujme zákonov Gaie, slobodnej sebaobnovy života, a v záujme spravodlivých zákonov je našou ekologickou a etickou povinnosťou bojkotovať zákony Monsanta. A pokým cielene prejavujeme nespoluprácu s deštruktívnymi zákonmi a semenárskou diktatúrou, nezabudnime zároveň oslavovať Slobodu Osiva a Potravinovú Slobodu. Príjmime Zákon Zrnka a zakladajme Záhrady Nádeje – slobodné zóny kde  geneticky nemodifikované, nepatentované semená nájdu útočisko.

12teho Októbra sa zorganizujme na celosvetový pochod proti Monsantu, podobne ako sme sa aktivizovali 25teho Mája .

16teho Októbra je Svetový Deň Výživy. Monsanto a jemu podobné biotechnologické spoločnosti si arogantne odovzdávali Cenu za Výživu, ktorú zároveň sponzorovali. Na protest, oceňme skutočných hrdinov výživy v centrách našich komunít, ktorí nám denne prinášajú skutočné a zdravé jedlo. 72 percent všetkých potravín na našich stoloch pochádza z malých fariem a záhrad. Toto číslo môže byť sto percent, stačí začať uchovávať svoje vlastné semená, Zrnká Slobody a zakladať Záhrady Nádeje všade, kde je to len možné. Priemyselné poľnohospodárstvo riadené korporáciami zničilo 75 percent celkovej biodiverzity, čo vyústilo v hladomor a choroby. Miliarda ľudí hladuje a dve miliardy trpia chorobami spôsobenými takto produkovaným jedlom. Toto nieje systém udržujúci zdravie a život. Je to len vidinou zisku a chamtivosťou poháňaná mašinéria, ktorá nám nepriniesla nič iné ako skazu. Toto musíme zastaviť. V produkcii našich potravín nieje miesto pre jedy a korporátne otroctvo. Sme tým, čo jeme.

Naše osivo a potraviny, ktoré z neho vyrastajú sú nevyhnutné pre život. Nemôžeme si dovoliť ďalšiu deštrukciu nášho zdravia a našej planéty. Nesmieme dopustit aby boli naše cenné semená takto zotročované a aby pokračovala potravinová diktatúra. Musíme svoje osivo, jedlo a svoju slobodu vziať späť do vlastných rúk.

Posielam vsetkým lásku a silu, nech sa v každom z Vás rozvinie Váš najväčší potenciál, nech rozpútate všetku svoju tvorivú a spolupracujúcu energiu. Nech spoločne vytvoríme potravinový systém, ktorý bude slúžit a ochranovať život na Zemi, našich drobných farmárov, naše zdravie a našu budúcnosť.

Vandana Shiva

Kľúčové dni akcie / nápady na akciu

2 Októbra : Satyagraha Zrnka – Celosvetový akt občianskej neposlušnosti voči nespravodlivým zákonom o osive v duchu Gandhího odkazu

12 Októbra: Globálny pochod proti Monsantu– www.march-against-monsanto.com

16 Októbra: Oslavy Svetového Dňa Výživy a oceňovanie Skutočných Hrdinov Výživy v centre našich komunít a celosvetovo

2-16 Októbra : Akcie za Slobodu Zrnka – Zakladajme semenné banky, slobodné zóny pre geneticky nemodifikované a nepatentované semená, zakladajme Zahrady Slobody, organizujme susedské výmeny osiva atd.

Pre viac informácií a pre ďalšie nápady ako sa zapojiť, kliknite na: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Join Seed Freedom online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Linda Sackman

CZECH, čeština: Dvoutýdenní Akce 2013 – Otevřený List od Vandany Shivy

Dvoutýdenní Akce 2013 – Otevřený List od Vandany Shivy
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

1234739_427460127366436_1901775584_n

Dva týdny aktivit za Potravinovou Svobodu a Svobodu Osiva. 2.-16. tého Října 2013

Drazí přátelé rozmanitosti životních forem a svobody,

Nastal čas se organizovat a zaměřit veškerou energii na vysvobození osiva a našich potravin z jedovatých, nenasytných pařátů globálních korporací typu Monsanto, vyprostit naše potraviny z okleštění zákony, jenž jsou diktovány těmi samými organizacemi. Tyhle korporace zneužívají naši demokracii, kradou naše semena a naše jídlo, naše zdraví a živobytí, naši kulturu a náš život. Nejdřív se však musíme sami vysvobodit z pocitu bezmoci, jenž v nás tyhle organizace cíleně živí, z manipulace jenž nám namlouvá, že korporace jsou všemocné a my nemáme žádnou sílu věci změnit. Jenže my máme. My sami jsme nástrojem změny. Musíme pouze dát hlavy dohromady a zacílit společnou energii. Musíme se stát tou změnou, jenž chceme vidět.

Zvu Vás tedy všechny, rozpoutejte své tvurčí energie počas Dvou Týdnu Akce za Svobodu Osiva a Potravinovou svobodu, 2-16týho Října.

Druhého Října slavíme výročí Ghandhího narození. Zanechal nám myšlenkové dědictví “Swaraj”- což se dá přeložit jako sebe-organizující svoboda a “Satyagraha”- neboli síla pravdy. Věnujme proto 2 Říjen oslavě síly pravdy ukryté v semínku. Postavme se za Svobodu Osiva a Svobodu Potravin tím, že identifikujeme každý zákon napsán korporacemi s cílem podkopat tyhle svobody.  Tyhle zákony, jenž kriminalizují diverzitu, produkci a svobodnou výměnu semen ohrožují farmáře a jejich práva a zároveň budují nelegální prostor pro monopolizaci produce semen prostřednictvím patentu a privilegovaním uniformity a monokultur.

Následně, když už jsme identifikovali legislativu zotročující osivo, přikročme k občanské neposlušnosti vuči těmhle neetickým a bezohledným zákonům, jenž ohrožují život na Zemi, včetně toho našeho a našich dětí. Jak nám připoměl Gandhí před sto lety:”Dokavaď žije pověra, že nespravedlivé zákony je nutno dodržovat, do tý doby bude existovat otroctví.” My máme sen. V našem snu každé semínko, každá včela, motýl nebo žížala, každý člověk a každé dítě je osvobozené od manipulace a kontroly, hladu a nemoci. Všichni se spolu vyvíjí ve svobode, spokojenosti a zdraví.  Nesmíme dopustit abychom žili pověrou, že zákony diktovány Monsantem musíme poslouchat. V zájmu zákonu Gaie, zákonu svobodné obnovy života a spravodlivých zákonu je naší ekologickou a etickou povinností neuposlechnout zákony Monsanta. Počas resistence a úmyslné nespolupráce s destruktivními zákony semenářské diktatury, zároveň  ale slavme Svobodu Semen a Svobodu Potravin přijetím Zákona Zrnka. Zakládejme Zahrady Naděje – Zóny Svobodných Semen, útočiska geneticky nemodifikovaných, nepatentovaných semen.

12 tého Října budeme opět organizovat globalní pochod proti Monsantu, podobně jak tomu bylo 25ého Května.

16 tého Října slavíme Světový Den Výživy. Monsanto a jemu podobné biotechnologické společnosti si arogantne přivlastnovali Cenu za Výživu, kterouž také sponzorují. Na protest, udělme skutečnou Cenu za Výživu skutečným hrdinům v centru našich komunit, kteří pro nás pěstují skutečné a zdravé jídlo. 72% potravin, které máme denně na stole pochází z malých farem a zahrad. Toto číslo můžeme zvýšit na 100 procent, stačí uchovávat své vlastní semena, Zrnka Svobody, a zakládat Zahrady Naděje všude, kde to jde.

Průmyslové zemědělství hnáno korporacemi zničilo 75 procent druhové diverzity, což vyústilo v hladomor a nemoci. Miliarda lidí hladoví, 2 miliardy trpí nemocemi způsobenými takto produkovaným jídlem. Tohle není potravinový systém udržující život a zdraví.  Je to jenom chamtivostí a touhou po zisku hnána mašinerie, jenž nám přinesla jenom skázu. Tohle musíme zastavit. V našem potravním systému nesmí být místo pro jedy a korporátní otroctví. Jsme tím, co jíme.

Naše semena a naše potraviny jsou naprostá nezbytnost pro život. Nemůžeme si dovolit další destrukci planety ani našeho zdraví. Nesmíme dopustit další zotročování semen a poračování potravinové diktatury. Musíme vzít svoje osivo, jídlo a naši svobodu zpátky do vlastních rukou.

Přeji všem lásku a sílu, ať rozvinete svoje nejlepší schopnosti a rozpoutáte svoji nejvyšší tvurčí a  spolupracující energii. Ať společně vytvoříme potravinový systém, jenž bude ochraňovat život na Zemi, drobné farmáře, naše zdraví a naši budoucnost.

Vandana Shiva

Klíčové dny akce /nápady na akci

2 Října: Satyagraha Zrnka – Celosvětový akt občanské neposlušnosti vůči nespravedlivým zákonům o osivu v duchu Gandhího

12 Října: Globální Pochod proti Monsantu – www.march-against-monsanto.com

16 Října: Oslavy Světového Dne Výživy & ocenění skutečných hrdinu v našich komunitách  i celosvětově

2-16 Října: Akce za Svobodu Osiva – Zakládejme semenné banky, organizujme výměny geneticky nemodifikovaných semen, zakládejme Zahrady Naděje a podobně.

Pro víc informací a nápady jak sa zapojit, klikněte zde : http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Join Seed Freedom online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Linda Sackman

BENGALI, বাংলা – ২-১৬ অক্টোবর ২০১৩: বীজ ও খাদ্য স্বাধীনতার জন্য র্কাযক্রম

বহুভাষকি সাবটাইটলে পাওয়া যায়.
সাবটাইটলে সক্রযি় করার জন্য ভডিওিটি নযি়ন্ত্রণ বাররে ডানদকিে “ক্যাপশন” বক্স এ ক্লকি করুন (Bengali)

Video translation kindly provided by Murtaza Ahmed

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1. Letter from Vandana Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: English

___________________________________________________________________________________________________

Join Seed Freedom online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

TELUGU, తెలుగు – విత్తన ఆహార ధాన్యాల స్వాతంత్ర్యం కొరకు ఉద్యమిద్దాము: అక్టోబర్ 2-16, 2013

TELUGU, తెలుగు – విత్తన ఆహార ధాన్యాల స్వాతంత్ర్యం కొరకు ఉద్యమిద్దాము: అక్టోబర్ 2-16, 2013

తెలుగులో వ్యాఖలు చూడదలచుకుంటే, కుడి చేతి వైపునున్న వీడియో లేడా దృశ్య సూచిక పట్టిక మీదనున్న “captions” మీట నొక్కండి

Video translation kindly provided by Varsha Bhargavi

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1. Letter from Vandana Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: English

___________________________________________________________________________________________________

విత్తనాల సంరక్షణ ఉద్యమానికి అంతర్జాలంలో చేతులు కలపుదాం:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

ICELANDIC – Starfa fyrir Frelsi Fræ og Mat: 2-16 Október 2013

ICELANDIC – Starfa fyrir Frelsi Fræ og Mat: 2-16 Október 2013

Til að virkja texta skaltu smella á ‘captions’ kassi á the réttur af the stjórna vídeó bar.

Translations kindly provided by Hrafn Sveinbjarnarson

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – More translated texts to be added shortly

 1. Bréf frá Vandana Shiva
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Grafík fyrir Frelsi Fræ og Mat
 6. Ideas of Actions: http://seedfreedom.in/act/ideas-for-action/
 7. Declaration on Seed Freedom: http://seedfreedom.in/declaration/

Please contact us if you can help translate more texts: occupytheseed[@]gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Join Seed Freedom online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

___________________________________________________________________________________________________

1. Bréf frá Vandana Shiva
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva

Tveggja vikna átak um fræfrelsi og fæðufrelsi: 2.-16. október 2013.

Kæru unnendur fjölbreytni lífs og unnendur frelsis,

Tími er kominn til að skipuleggja og einbeita kröftum okkar til þess að frelsa fræ okkar og fæðu úr viðjum hnattrænna fyrirtækja eins og Monsanto; frelsa þetta frá lögunum sem fyrirtækin semja, og ræna lýðræði okkar til þess að ræna okkur fræjunum og fæðunni, heilsu okkar og lífsbjörg, menningu okkar og lífi. Við þurfum að brjótast út úr vanmáttarkenndinni sem fyrirtækin vilja að við finnum til og telja okkur trú um að þau séu alvöld og við höfum engan mátt til breytinga. En hann höfum við. Við verðum bara að tengja sameiginlega krafta okkar. Við verðum að gerast sú breyting sem við viljum koma til leiðar.

Ég býð ykkur til þess að leysa úr læðingi sköpunarkraft ykkar í  Tveggja vikna átaki um fræfrelsi og fæðufrelsi – 2.-16. október.

2. október er afmælisdagur Gandhis. Gandhi lét okkur eftir arf „swaraj“ – sjálfsagað frelsi og „satyagraha“ – afl sannleikans. Helgum okkur því að fagna 2. október sem degi alþjóðlegs „fræ swaraj“. Dagur sem við verjum fræfrelsi og fæðufrelsi með því að finna öll svæðisbundin lög samin af fyrirtækjum til þess að grafa undan þessu frelsi með því að glæpavæða fjölbreytileika, varðveislu útsæðis og útsæðisskipti, nýsköpun bænda og réttindi bænda, og með því koma á fót ólögmætri fræeinokun með einkaleyfum og með því að hygla einsleitni og eineldi.

Þegar við höfum fundið lög sem standa til fræokunar, skulum við helga okkur því að óhlýðnast þessum ósiðlegu og grófu lögum sem ógna lífinu á jörðinni, þar á meðal lífi okkar og barna okkar. Gandhi minnti okkur á fyrir 100 árum, að „Svo lengi sem þær hégiljur haldast við að óréttlátum lögum skuli hlýtt, svo lengi mun þrældómur haldast við.“ Við eigum draum, og sá draumur er að sérhvert fræ, sérhver býfluga, sérhvert fiðrildi, sérhver maðkur, sérhver persóna, sérhvert barn verði frjálst undan misnotkun og undirokun, hungri og sjúkdómum, að þau þróist og þróist í sameiningu í frelsi, velferð og heilsu. Við eigum ekki að láta það eftir okkur að gangast undir þær hégiljur að lögum Monsanto skuli hlýtt. Vegna laga Móður jarðar, um endurnýjun lífs í frelsi og vegna laga réttlætis, þá er lífræn og siðræn skylda okkar að óhlýðnast lögum Monsanto. Og þegar við andæfum og vinnum ekki með skaðvænlegum lögum um harðstjórn yfir fræjum, skulum við fagna fræfrelsi og fæðufrelsi með því að taka upp Lögin um fræ og með því að stofna Garða vonar – frægriðastaði og erfðabreytingalaus, einkaleyfislaus Fræfrelsissvæði.

12. október munum við að eigin frumkvæði skipuleggja Gengið gegn Monsanto um allan heim, eins og við gerðum 25. maí.

16. október er Heimsdagur fæðu. Þann dag hafa Monsanto og aðrir líftæknirisar verið nógu heimskir og hrokafullir til þess að veita sjálfum sér Heimsfæðuverðlaunin sem þeir styðja. Veitum þess í stað Raunfæðuverðlaun  raunverulegum fæðuhetjum í samfélögum okkar, sem færa okkur raunverulega og heilnæma fæðu. Samkvæmt Fæðu og landbúnaðarstofnuninni kemur 72% af fæðu sem fólk neytir frá litlum býlum og ökrum. Við getum gert 72% að 100% með því að að varðveita Fræ frelsis og rækta Garða vonar um allt. Iðnvæddur landbúnaður rekinn af fyrirtækjum hefur eyðilagt 75% af tegundafjölbreytni jarðarinnar og með því leitt til hungursneyðar og sjúkdóma. 1 milljarður býr við hungur, 2 milljarðar þjást af sjúkdómum sem rekja má til fæðu. Þetta er ekki fæðukerfi sem færir okkur líf og heilsu. Þetta er vöruframleiðslukerfi sem þrífst á græðgi og fégróðahyggju og hefur sleppt beislinu fram af dauða og eyðileggingu. Við verðum að stöðva þessa eyðileggingu. Það er ekki pláss fyrir eitur og fyrirtækjaþrælkun í fæðukerfinu. Við erum það sem við borðum.

Fræ okkar og fæða eru nauðsyn lífs. Við höfum ekki efni á því að leyfa áframhaldandi eyðileggingu jarðarinnar og heilsu okkar. Við getum ekki leyft fræokun og fæðuharðstjórn að halda áfram. Við verðum að heimta aftur fræ okkar, fæðu okkar, frelsi okkar.

Með kærleika og styrk til hvers og eins ykkar til þess að þroska ykkar æðstu krafta og leysa úr læðingi ykkar æðstu orku sköpunar og samvinnu, þannig að við getum saman þróað fæðukerfi sem verndar lífið á jörðinni, smábændur okkar, heilsu okkar og framtíð.

Vandana Shiva

___________________________________________________________________________________________________

5.  Grafík fyrir Frelsi Fræ og Mat Link

.

CATALAN, català – Actua per la Llibertat de Llavors i d’Aliments: 2-16 octubre 2013

CATALAN, català – Actua per la Llibertat de Llavors i d’Aliments: 2-16 octubre 2013

Per actuivar els subtitols, clica, si et plau, sobre “captions”, a la part dreta de la barra de comtrol del video

All translations kindly provided by Pep Puig I Boix

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – More translated texts to be added shortly

 1. Carta de Vandana Shiva
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/
 6. Declaració sobre la Llibertat de Llavors

___________________________________________________________________________________________________

1. Carta de Vandana Shiva
 http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Actua per la llibertat de llavors i aliments – Del 2 d’octubre al 16 d’octubre 2013

Benvolguts amants de la diversitat de la vida i de la llibertat,

És el moment d’organitzar i concentrar les nostres energies per alliberar les nostres llavors i el nostre menjar de les urpes tòxiques, cobdicioses i letals de les corporacions globals com Monsanto. A partir de les lleis que les corporacions estan escrivint, ens estan robant les nostres democràcies per robar les nostres llavors i els nostres aliments, la nostra salut i els nostres mitjans de vida, la nostra cultura i les nostres vides. Hem de trencar amb el sentiment d’impotència que les corporacions volen que experimentem per fer-nos creure que són totpoderoses i que no tenim poder per canviar la situació. Però ho fem. Només hem de combinar les nostres energies col·lectives. Hem de ser el canvi que volem veure.

Els convido a donar curs a les vostres energies creatives en la Quinzena d’Acció per Llibertat de llavors i aliments – 2 d’octubre a 16 d’octubre.

El 2 d’octubre és l’aniversari del naixement de Gandhi. Gandhi ens va deixar el llegat de “Swaraj” – la llibertat d’auto-organització i “Satyagraha” – la força de la veritat. Anem a dedicar-nos a la celebració del 2 d’octubre com el dia mundial “Satyagraha de les llavors”. Un dia en el que defensem la llibertat de llavors i d’aliments, identificant totes les lleis regionals escrites per les corporacions per soscavar aquestes llibertats tot criminalitzant la diversitat, la conservació de les llavors i l’intercanvi de llavors, les innovacions dels agricultors i els drets dels agricultors, mentre estableixen monopolis de llavors a través de patents il·legítimes i privilegiant la uniformitat i els monocultius.

Després d’haver identificat les lleis de l’esclavitud de llavors, anem a comprometre’ns a no obeir les lleis contràries a l’ètica i imposades per la força bruta que amenacen la vida a la Terra, incloent les nostres vides i les vides dels nostres fills. Gandhi ens va recordar fa 100 anys, que “Mentre duri la creença de que les lleis injustes han de ser obeïdes, anirà  existint l’esclavitud”. Tenim un somni i el nostre somni és que cada llavor, cada abella, cada papallona, cada cuc de terra, cada persona, cada nen sigui lliure de manipulació i control, lliure de fam i malalties; que evolucionin i co-evolucionin en llibertat, benestar i salut. No hem de permetre que se’ns sotmeti a la creença que les lleis de Monsanto han de ser obeïdes. Pel bé de les lleis de Gaia, de la renovació de la vida en llibertat i les lleis de la justícia, és el nostre deure ecològic i ètic desobeir les lleis de Monsanto. I mentre resistim i no cooperarem amb les destructives lleis de la dictadura de les llavors, celebrem Llavors i Llibertat alimentària mitjançant l’adopció de la Llibertat de Llavors i Aliments mitjançant l’adopció de la Llei de la Llavor i la creació de Jardins d’Esperança – santuaris de llavors – i Zones lliures d’OGM, Zones lliures de llavors patentades.

El 12 d’octubre anem a auto-organitzar manifestacions contra Monsanto a tot el món, tal com ho vam fer el 25 de maig.

El 16 d’octubre és el Dia Mundial de l’Alimentació. Monsanto i altres gegants de la biotecnologia han prou arrogants i bojos com per atorgar-se a si mateixos el Premi Mundial de l’Alimentació, a la Diada que ells mateixos patrocinen. Donem Premis Reals d’Aliments als Herois Reals dels Aliments en les nostres comunitats, que ens porten menjar de veritat i saludable. D’acord amb l’Organització per a l’Agricultura i l’Alimentació, el 72% dels aliments que la gent menja prové de petits pagesos i horticultura a petita escala. Podem passar del 72% al 100% salvant Llavors de Llibertat i plantant Horts d’Esperança per tot arreu. L’agricultura industrial impulsada per les corporacions ha destruït el 75% de la biodiversitat del planeta, el que resulta en fam i malalties. 1.000 milions de persones passen gana i 2 mil milions més pateixen malalties relacionades amb els aliments. Això no és un sistema d’alimentació que ens porta vida i salut. Es tracta d’un sistema de producció de mercaderies, basat en la cobdícia i amb fins de lucre, que ha desencadenat mort i destrucció. Hem d’aturar aquesta destrucció. No hi ha lloc per als verins i l’esclavatge corporatiu en el sistema alimentari. Som el que mengem.

Les nostres llavors i els aliments són vitals per a la vida. No podem donar-nos el luxe de permetre que la destrucció del planeta i de la nostra salut continuï. No podem permetre que continuï l’esclavitud de llavors i la dictadura d’aliments. Hem de recuperar les nostres llavors, el nostre aliment, la nostra llibertat.

Amb l’amor i la força de tots i cada un de vosaltres per  evolucionar els  vostres poders més elevats i donar curs a les vostres més altes energies creatives i de col·laboració, perquè tots junts donem forma a un sistema d’alimentació que protegeixi la vida a la terra, als nostres petits agricultors, la nostra salut i el nostre futur.

Vandana Shiva

—-

Dies claus d’acció / Idees per a l’acció

Organitzeu arreu del món Accions per la Llibertat de Llavors i Llibertat d’Aliments entre el 2 i el 16 d’octubre. Afegeix-los al Mapa de Llibertat de Llavors i nosaltres ho compartirem a les xarxes socials: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map

2 octubre: Satyagraha de les llavors

–      Identifiqueu lleis en els vostres països i regions que posin en perill la nostra biodiversitat, els drets dels pagesos, la Llibertat de Llavors i la Llibertat d’Aliments i ens ho envies a nosaltres: info[@]seedfreedon.in

–      Organitzaeu actes de desobediència civil, a tot el món, en l’esperit de Gandhi, contra les lleis injustes de llavors

12 d’octubre: Manifestació Mundial contra Monsanto – www.march-contra-monsanto.com

16 d’octubre: Dia Mundial de Celebració de l’Alimentació i d’Honorar els Herois Reals dels Aliments

Identifiqueu i honoreu, a la vostra comunitat i a tot el món, els Herois Reals de l’Alimetació i  afegiu-los al Mapa de la Llibertat de Llavors: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

02-16 octubre: Accions per a la Llibertat de Llavors

Inicieu Bancs de Llavors i Zones Lliures d’OGM-/Zones de Llavors Lliures, creeu Horts de l’Esperança; organitzeu Intercanvis de Llavors i accions Bombes de Llavors

Per a més detalls sobre com participar visiteu: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Afegiu-vos online a Llibertat de Llavors:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupythesee.com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

___________________________________________________________________________________________________

6. Declaració sobre la Llibertat de Llavors

Llegir: http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2013/09/catalan.html

Posar la signatura: http://seedfreedom.in/declaration/

.

INDONESIAN, Indonesia – Aksi untuk Kemerdekaan Benih & Pangan: 2-16 Oktober 2013

INDONESIAN, Indonesia – Aksi untuk Kemerdekaan Benih & Pangan: 2-16 Oktober 2013

Untuk alih bahasa tekan kotak di sebelah kanan bar kontrol video

All translations kindly provided by Hayu Dyah

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1. Surat dari Vandana Shiva
 2. Dua Minggu Tindakan – Bagaimana Berpartisipasi
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Grafik untuk Kebebasan Benih dan Pangan: English
 6. Contoh Aksi untuk Kemerdekaan Benih
 7. Deklarasi untuk Kemerdekaan Benih

___________________________________________________________________________________________________

1. Surat dari Vandana Shiva
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

AKSI DWI MINGGU UNTUK KEMERDEKAAN BENIH DAN KEMERDEKAAN PANGAN: 2 Oktober – 16 Oktober 2013

Teman-teman pecinta keberagaman hidup dan pecinta kebebasan,

Ini adalah waktunya untuk menyiapkan dan mengonsentrasikan energi kita untuk membebaskan benih dan pangan kita dari kuku-kuku perusahaan global yang beracun, rakus dan mematikan seperti Monsanto; dari hukum yang diatur oleh perusahaan, yang telah mencuri demokrasi kita sehingga mereka bisa mencuri benih dan pangan kita, kesehatan dan penghidupan kita serta kebudayaan dan kehidupan kita. Kita harus bebas dari rasa ketidakberdayaan yang ingin diciptakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membuat kita percaya bahwa mereka sangat kuat dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Namun kita bisa. Kita harus menyatukan energi kolektif kita. Kita harus menjadi perubahan yang kita ingin saksikan.

Saya mengundang Anda semua untuk membebaskan energi kreatifmu selama Aksi Dwiminggu untuk Kemerdekaan Benih dan Kemerdekaan Pangan – 2 – 16 Oktober.

2 Oktober adalah peringatan hari lahir Gandhi. Gandhi meninggalkan kita sebuah warisan, “Swaraj” – yaitu kebebasan untuk mengorganisir diri dan “Satyagraha” – kekuatan kebenaran. Mari kita dedikasikan diri kita untuk memperingati 2 Oktober sebagai hari internasional “Satyagraha Benih”. Hari dimana kita membela Kemerdekaan Benih dan Kemerdekaan Pangan dengan mengidentifikasi setiap hukum regional yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan untuk merusak kemerdekaan dengan mengkriminalkan keberagaman, penyimpanan dan pertukaran benih, inovasi dan hak petani; sementara mereka membangun monopoli benih melalui paten dan mengedepankan keseragaman dan monokultur.

Setelah mengidentifikasi hukum-hukum yang berhubungan dengan perbudakan benih, mari kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tidak mematuhi hukum-hukum yang tidak etis dan brutal ini, yang mengancam kehidupan di muka bumi, termasuk kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita. Gandhi telah mengingatkan kita 100 tahun yang lalu, bahwa “Selama takhayul bahwa hukum yang tidak adil harus dipatuhi masih ada, maka selama itu pula perbudakan akan terus berlangsung”. Kita memiliki sebuah mimpi, dan mimpi kita adalah setiap benih, setiap lebah, setiap kupu-kupu, setiap cacing, setiap orang dan setiap anak bebas dari manipulasi dan kontrol serta kelaparan dan penyakit; bahwa mereka akan selalu berkembang dan berevolusi secara bebas, sejahtera dan sehat. Kita seharusnya tidak membiarkan diri kita untuk mempercayai takhayul bahwa Hukum Monsanto harus dipatuhi. Demi hukum Gaia, demi pembaharuan hidup yang bebas dan hukum yang adil, bahwa tugas kitalah secara ekologis dan etika untuk tidak mematuhi hukum Monsanto. Dan selama kita  menolak dan tidak bekerja sama dengan hukum yang merusak, mari kita rayakan Kemerdekaan benih dan Kemerdekaan Pangan dengan mengadopsi Hukum Benih dan menciptakan Kebun Harapan – dimana di dalamnya terdapat kebun benih – serta bebas dari GMO, bebas dari paten, dan sepenuhnya merupakan Zona Kemerdekaan Benih.

Pada 12 Oktober kita akan mengorganisir diri kita untuk berbaris melawan Monsanto di seluruh dunia, seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya pada tanggal 25 Mei.

16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia. Monsanto dan perusahaan bioteknologi raksasa lainnya telah dengan begitu bodoh dan sombongnya memberi penghargaan kepada diri mereka sendiri, yaitu The World Food Prize, yang notabene juga mereka sponsori. Mari kita berikan Penghargaan Pangan yang sebenarnya kepada pahlawan pangan di komunitas kita, yang telah menyediakan kita makanan yang sebenarnya dan sehat. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), 72% makanan yang kita makan dihasilkan dari lahan pertanian kecil dan kebun Kita bisa membuat 72% menjadi 100% dengan menyimpan benih dan membuat kebun dimanapun. Pertanian industri yang digerakkan oleh perusahaan telah merusak 75% keragaman hayati planet kita dan menyebabkan kelaparan dan penyakit. 1 milyar orang kelaparan, 2 milyar orang menderita penyakit yang berhubungan dengan makanan. Bukanlah sistem pangan yang menentukan kehidupan dan kesehatan kita. Namun keserakahan dan sistem yang mengedepankan keuntunganlah yang menyebabkan kerusakan dan kematian. Kita harus menghentikan kerusakan ini. Tidak ada tempat untuk racun dan perbudakan oleh perusahaan dalam sistem pangan kita. Kita adalah yang kita makan.

Benih kita dan pangan kita adalah hal yang vital bagi kehidupan. Kita tidak bisa membiarkan perusakan planet dan perusakan kesehatan terus berlangsung. Kita tidak bisa membiarkan perbudakan benih dan kediktatoran pangan terus berlangsung. Kita harus mengambil benih kita, pangan kita, kebebasan kita.

Dengan kasih sayang dan kekuatan yang kalian semua berikan mari kita bebaskan energi kreatif kita dan berkolaborasi, sehingga bersama-sama kita akan membentuk sistem pangan yang melindungi kehidupan di bumi, petani-petani kecil kita, kesehatan kita dan masa depan kita.

Vandana Shiva

—-

Tanggal penting aksi/Ide untuk aksi

2 Oktober: Satyagraha benih – Pembangkangan sipil di seluruh dunia menentang hukum benih tak adil dalam semangat Gandhi.

12 Oktober: Perayaan Hari Pangan Sedunia dan Penghargaan kepada pahlawan pangan sebenarnya – Mengidentifikasi dan menghormati Pahlawan Pangan di komunitas kita dan di dunia.

2-16 Oktober: Aksi Kemerdekaan Benih – Memulai bank benih dan zona bebas GMO; membuat Kebun Harapan; mengorganisir pertukaran benih dan aksi bom benih.

Bergabung dengan Seed Freedom di dunia maya:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

____________________________________________________________________________________________________

2. Dua Minggu Tindakan – Bagaimana Berpartisipasi
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Vandana Shiva Mengundangmu Untuk Beraksi Di Aksi Kemerdekaan Benih Dan Aksi Untuk Kemerdekaan Pangan: 2 – 16 Oktober 2013 – Tempat: Dimana Saja

Seruan Vandana Shiva untuk Aksi untuk Kemerdekaan Benih dan Kemerdekaan Pangan – pesan video: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Baca surat dari Dr. Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Tanda tangani Deklarasi Kemerdekaan Pangan: http://seedfreedom.in/declaration/

Mengenai Aksi Kemerdekaan Benih 2013 dalam bahasa lain: https://occupytheseed.wordpress.com

Bantu kami menerjemahkan poster, teks dan video untuk Aksi untuk Kemerdekaan Benih dan Kemerdekaan Pangan 2013: http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Hari-hari penting untuk mengadakan aksi & beberapa ide untuk aksi

Mengorganisir secara serentak Aksi untuk Kemerdekaan Benih dan Kemerdekaan Pangan antara 2-16 Oktober. Tambahkan aksimu pada Seed Freedom Map dan kami akan menyeberkannya melalui media sosial. Untuk ide-ide aksi, silakan lihat Ideas for Actions dan Fortnight of Action 2012.

Unduh surat Vandana Shiva, gambar dan bahan-bahan lain di: :http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2 Oktober: Satyagraha Benih

–   Identifikasi undang-undang di negara atau daerahmu yang mengancam keanekaragaman hayati kita, hak-hak petani, kemerdekaan benih dan kemerdekaan pangan kita dan kirimkan kepada kami ke surel: info[@]seedfreedom.in

–   Ikut serta dengan gerakan di seluruh dunia dengan mengorganisir aksi pembangkangan rakyat melawan hukum benih yang tidak adil dengan membawa semangat Gandhi. Undang-undang yang harus diidentifikasi di negara atau daerahmu:

 1. Perjanjian perdagangan bebas.
 2. Undang-undang pematenan benih.
 3. UPOV – International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Perlindungan Terhadap Varietas Baru): http://www.upov.int
 4. Pendaftaran wajib yang menyebabkan keberagaman benih sebagai sesuatu yang ilegal.
 5. Undang-undang keamanan pangan, termasuk diantaranya undang-undang tentang sanitasi dan sanitasi tanaman, yang mempengaruhi kesehatan dan keamanan pangan.

12 Oktober: Parade Melawan Monsanto

Membuat protes, parade dan pertemuan di kantor-kantor perusahaan benih multinasional dan bergabung dengan jutaan parade di seluruh dunia melawan Monsanto yang telah merusak sistem pangan: www.march-against-monsanto.com dan March Against Monsanto Facebook.

16 Oktober: Perayaan Hari Pangan Sedunia & Menghargai Pahlawan Pangan sebenarnya

1.   Perayaan Hari Pangan Sedunia

Merayakan Kemerdekaan Benih dan Pangan dimanapun, dengan teman, keluarga dan komunitas di sekitarmu. Bagikan idemu untuk Hari Pangan Sedunia dengan kami!

2.   Penghargaan Pangan Sedunia – menghargai Pahlawan Pangan Sebenarnya

–   Carilah orang-orang di sekitarmu atau di tingkat dunia yang telah membuat kontribusi yang menakjubkan dalam mempromosikan kemerdekaan benih dan pangan.

–   Rayakan Hari Pangan Dunia untuk menghormati mereka.

–   Tambahkan profil mereka ke dalam peta Seed Freedom: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

–   Unduh sertifikat Pahlawan Pangan Dunia dan serahkan ke mereka pada Hari Pangan Dunia: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

2-16 Oktober: Mulai membuat zona Bebas GMO dan Kebun Harapan

 1. Deklarasikan zona Kemerdekaan Benih di rumahmu, kantormu, desa atau daerahmu, yang tidak mengenali apa itu pematenan benih.
 2. Buatlah Kebun Harapan dan buatlah setiap kebun menjadi tempat perlindungan benih.
 3. Gunakan Undang-undang Benih sebagai alat advokasi di tingkat lokal, regional atau nasional untuk mendukung disahkannya undang-undang yang menghargai keanekaragaman hayati dan hak-hak petani dan menarik kembali undang-undang yang melanggar kemerdekaan benih dan pangan. Unduh Undang-undang Benih: Bahasa Inggris http://bit.ly/SEEDLAW; Dalam bahasa Italia http://bit.ly/LEGGESEMI
 4. Mulailah bank benih. Simpanlah benihmu yang tidak mengandung GMO atau yang tidak dipatenkan: http://seedfreedom.in/act/seedbank/
 5. Organisir kegiatan tukar-menukar benih dan aksi Bom Benih dengan menggunakan benih-benih yang bukan GMO ataupun yang sudah dipatenkan.

Jika Anda bukan bagian dari sistem pangan lokal, gunakan Aksi Dwiminggu ini untuk membuat acara sendiri dengan mencari dan menghubungi produsen pangan lokal yang menanam pangan organik non-GMO dan mempromosikan Community Supported Agriculture (Pertanian yang didukung komunitas).

____________________________________________________________________________________________________

5. Grafik untuk Kebebasan Benih dan Pangan – Link

____________________________________________________________________________________________________

6. 7. Contoh Aksi untuk Kemerdekaan Benih / Deklarasi untuk Kemerdekaan Benih

http://seedfreedomfortnight.blogspot.it/2012/09/indonesian.html

AFRIKAANS – Tree op vir Saad en Kos Vryheid: 2-16 Oktober 2013

AFRIKAANS – Tree op vir Saad en Kos Vryheid: 2-16 Oktober 2013

Om onderskrifte te aktiveer kliek op “captions” boks aan die regterkant van die video beheer bar 

Translations kindly provided by Micki Pelser

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – More translated texts to be added shortly

 1. Letter from Vandana Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/
 2. Veertien Dae van Aksie – Hoe om deel te Neem
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Grafiese ontwerp vir die Vryheid van Saad en Food

Please contact us if you can help translate more texts: occupytheseed[@]gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

2. Veertien Dae van Aksie – Hoe om deel te Neem
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Vandana shiva nooi U uit om op te tree vir Saad Vryheid – Om op te tree vir Kos vryheid :

2-16 oktober 2013 – wêreldwyd

Vandana Shiva se oproep om op te tree vir Saad & Kos Vryheid – video boodskap:
http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Lees brief van Dr Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

Teken die verklaring op Seed Freedom se bladsy: http://seedfreedom.in/declaration/

Seed Freedom in verskillende tale 2013 :  https://occupytheseed.wordpress.com

Help ons plakkate, tekste en video’s vir “Tree op vir Saad & Kos vryheid 2013” te vertaal : http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

Belangrike Datums / Idees vir Aksie

Organiseer wêreldwyd aksies vir Saad en Kos Vryheid tussen 02-16 Oktober. Laai dit op die “Seed Freedom Map” en ons sal dit deur sosiale media deel. Vir idees, sien Idees vir aksies en Veertien Dae vir Aksie 2012.

Laai Vandana Shiva se brief, beelde en ander hulpbronne van die internet af:

http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

2de Oktober: “Seed Satyagraha”

 • Identifiseer wette in jou lande en streek wat ons biodiversiteit, boere se regte, Saad Vryheid en Kos Vryheid dreig, en stuur dit vir ons: info@ seedfreedom.in
 • Organiseer ‘n wêreldwye burgerlike ongehoorsaamheid teen onregverdige saad wette in die gees van Gandhi

Wees op the uitkyk vir wette in jou land en streek

 1. Vrye handelsooreenkomste
 2. Patente op saad wette
 3. UPOV – International Union for the Protection of New Varieties of Plants: http://www.upov.int
 4. Verpligte registrasie wat diverse saad onwettige maak
 5. Voedselveiligheid wette – Gesondheids en Plantgesondheidskode wette – wat pseudo veiligheid in die naam van gesondheid en veiligheid lê

12de Oktober: Optog Teen Monsanto

Organiseer betogings, optogte, en byeenkomste by die kantore van die saad multinasionale en sluit aan by miljoene marsjeer regoor die wêreld teen Monsanto se kaping van die voedsel stelsel:  www.march-against-monsanto.comMarch Against Monsanto Facebook

16de Oktober: Wêreld Voedsel Dag Viering en Herdenking van “Real Food Heroes”

Vieringe vir Wêreld Voedsel Dag

Vier Saad en Kos Vryheid oral, met vriende, familie en in jou gemeenskap. Deel asseblief jou idees vir Wêreld Voedsel Dag saam met ons.

“The Real World Food Prize” – Herdenking van “Real Food Heroes

 • Identifiseer individue in jou gemeenskap, of in die wêreld, wat uitstaande bydrae in die verdediging en bevordering van Saad Vryheid en Kos Vryheid gemaak het.
 • Reël ‘n viering op Wêreld Voedsel Dag, 16 Oktober tot hul eer.
 • Voeg hulle profiele op die “Seed Freedom Map”.
 • Kry ‘n “Real World Food Heroes” sertifikaat om vir hulle aan te bied op Wêreld Voedsel Dag: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/

2 – 16 Oktober: Begin GMO-vry – Saad Vryheid Sones en Tuine van Hoop

 • Verklaar ‘n Saad Vryheid Sone in jou huis, instelling, dorp of munisipaliteit, wat nie patente op saad erken nie.
 • Skep Tuine van Hoop – maak elke tuin ‘n saad heiligdom.
 • Gebruik die “Law of The Seed” as ‘n instrument vir voorspraak op plaaslike, streek-en nasionale vlakke om wette te slaag vat biodiversiteit en boere regte opstig, en wette wat in stryd is met ons Saad Vryheid en Kos Vryheid ongedaan te maak.
 • Organiseer Saad ruilings van GMO-vry en ongepatenteerde saad

As jy nie deel van ‘n plaaslike voedsel – stelsel is nie, gebruik hierdie Veertien Dae van Aksie om plaaslike produsente, markte en boere wat GMO-vry organiese kos groei uit te soek. Bevorder en ondersteun die Community Supported Agriculture (CSA).

Sluit by Seed Freedom aanlyn aan:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

___________________________________________________________________________________________________

3. Real Food Heroes
http://seedfreedom.in/real-food-heroes/

Vier en Vereer “Real Food Heroes” op Wêreld Voedsel Dag – 16 Oktober 2013

Vandana Shiva se oproep om op te tree vir “Seed & Food Freedom” – video boodskap: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

Lees brief van Dr Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

 • Identifiseer individue in jou gemeenskap, of in die wêreld, wat uitstaande bydrae gemaak het in die verdediging en bevordering van Saad Vryheid en Kos Vryheid.
 • Reël ‘n viering  op Wêreld Voedsel Dag, 16 Oktober tot hul eer.
 • Vertel ons wie jy gekies het om te vereer en hoekom. Gebruik een van die volgende metodes:

– Laai ‘n “Real Food Hero” Sertifikaat (sien onder) of ‘n foto met die beskrywing op ons Seed Freedom Map

– Pos ‘n sertifikaat of ‘n foto met ‘n opskrif op ons Facebook Page

– E-pos jou sertifikaat of foto’s met ‘n opskrif na: indo[@]seedfreedom.in

Ons sal jou helde deur sosiale media deel en dit by ons “Real Food Heroes Gallery and Report” voeg. Pos asseblief ook die foto’s, video’s en verslae van jou “Real Food Heroes” vieringe op ons Facebook Page sodat ons dit kan deel.

Hoe om die “Real Food Heroes” sertifikaat te gebruik

Laai ‘n “Real Food Heroes” sertifikaat af  en stoor dit op jou rekenaar (of maak jou eie) om aan jou held op die Wêreld Voedsel Dag te bied:

Real Food Heroes Sertifikaat_HI RES ( vir oorspronklike gebruik)

Real Food Heroes Sertifikaat_LOW RES (e-weergawe vir “Seed Freedom Map” en sosiale media)

Om jou sertifikaat elektronies te voltooi en te deel:

 • Gaan na PDFescape http://www.pdfescape.com, vir ‘n gratis aanlyn PDF redakteur
 • Laai die lae-resolusie “Real Food Hero” lêer af wanneer gevra.
 • Laai foto van jou Held (maksimum grootte 500KB) deur op “Insert” en “Image” op die linker “menu” te kliek. Sodra gelaai, kliek op sertifikaat vir die foto om te verskyn en te verklein.
 • Kliek op die ‘Text’ blad om teks by te voeg op dieselfde wyse.
 • Stoor en laai jou voltooide sertifikaat af deur op die groen knoppie in die linker “menu” te kliek.
 • Die sertifikaat is nou gereed om gedruk, gedeel en gelaai te word op ons  “Seed Freedom Map“. Ons sal al die sertifikate wat deur sosiale media opgelaai is,  deel en dit sal ook in ons “Real Food Heroes Gallery” verskyn. Jy kan ook vir ons jou sertifikate per e-pos stuur.

___________________________________________________________________________________________________

5. Grafiese ontwerp vir die Vryheid van Saad en Food – Link

.