JAPANESE, 日本語: 種子の解放運動: 2013年10/2-16

 日本語字幕を見るには、コントロールバー右側のCC(キャプション)をクリックしてく­ださい。(Japanese).

Translations kindly provided by Noriko Oki

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – More translated texts to be added shortly

 1. Letter from Vandana Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/
 2. 2週間の運動ーお申し込み方法  
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: English

___________________________________________________________________________________________________

2. 2週間の運動ーお申し込み方法
http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

ヴァンダナ・シヴァが種子の解放、食物の解放にあなたをご紹介します:10/2~16/2013 ―世界各国にて

ヴァンダナ・シヴァによる種子と食物の解放運動へのご案内ービデオメッデージ: http://youtu.be/hQ_bEOmM-3Y

シヴァ博士からの手紙を読む: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

種子の解放運動の宣言書に署名する:http://seedfreedom.in/declaration/

種子と食物の解放運動2013のポスター、テキスト、ビデオの翻訳のボランティアに申し込む:http://seedfreedom.in/seed-freedom-in-other-languages/

 主な運動実施日程/実施内容 

世界規模の種と食物の解放運動 10/2-16/2013の手配をします。その実施内容を種子の解放地図に加え、ソーシャルメディアで共有します。運動の実施内容につきましては、運動の実施内容2週間の運動2012をご覧ください。

ヴァンダナ・シヴァの手紙、グラフィック又は他の資料をダウンロードする:http://seedfreedom.in/graphics-fortnight-of-action-2013/

 10/2:種無抵抗不服従運動

・あなたのお住まいの国や地域の法律で、生物の多様性や農業従事者の権利、種と食物の自由を脅かすものがあればお知らせください: info[@]seedfreedom.in

・ガンジーの精神に基づき、世界規模で不公平な法律に市民的反抗を計画します。

あなたの国や地域で注意すべき法律

1. 自由貿易協定

2. 種子の特許法令

3. UPOVー植物新品種保護国際同盟:http://www.upov.int

4. 種子の多様性を違法とみなす強制登録

5. 食品安全法令ー健康と安全の名目で偽りの安全性を強いる衛生植物検疫法令

 10/12:モンサントに対するデモ行進

抗議、行進、多国籍による種子の事務所に人員を手配し、モンサントの食品システムへのハイジャック行為に対する何百万人のデモ行進を世界の至るところで行い参加する。:  www.march-against-monsanto.com, March Against Monsanto Facebook 

10/16:世界食料デーを祝い、真の食物ヒーロー達をたたえます。

世界食料デーの祝賀会 

種子と食物を至る所で友人、家族、地域の人々と祝います。あなたのアイデアを聞かせてください!

真の世界の食物賞ー真の食物ヒーローを表彰します  Real Food Heroes

・種子と食物の解放に際立って貢献している、あなたの地 域の、或いは世界のどこかで活躍しているヒーロー達をご推薦ください。

・彼らをたたえる世界食料デー祝賀会を催してください。

・真の食物ヒーロー証明書をダウンロードし、世界食料デーに彼らに授与してください。: http://seedfreedom.in/real-food-hero-certificate/ 

 10/216:遺伝子組み換えでない食物の世界を創りましょう―種子の解放ゾーンと希望の菜園

・自宅、公共施設、村落や自治体を種子解放地区と宣言し、種子の特許権を認めない

・希望の菜園を創るー全ての菜園は種子の聖域とする

種子の法令を地元、地域、国レベルの支援ツールとして利用し、生物の多様性や農業従事者の権利、私たちの種と食物の解放に反する法令に従わない。種子の法令のダウンロードはこちら:英語 http://bit.ly/SEEDLAW

・種子バンクを始めるーあなたがお持ちの遺伝子組み換えでない/特許権のない種子を保守する

・地域で遺伝子組み換えでない/特許権のない種子の交換会、「種子爆弾」イベントを企画する

あなたが食品システムに関与されていなければ、この2週間の運動を利用し、地元の遺伝子組み換えでない、有機食物生産者を探し、地域密着型農業(CSA)を助成することにより、あなたの食物の自由を確立することができます。

子の解放オンラインに参加する:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter:  https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
種子と食物の解放運動
Facebook イベント: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
種子の解放地図: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

MAURITIAN CREOLE, Kreol Morisien: Azir pou Liberte Lagren ek Liberte Manze: 2-16 Oktob 2013

Pou aktiv Sutit klik lor bwat “Captions” adrwat lor kontrol bar video (English – Mauritian Creole).

Video translation kindly provided by Veena Dholah

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1. Letter from Vandana Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: English

___________________________________________________________________________________________________

Zwenn Liberte Lagren anliyn:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

 

 

 

SLOVAK, Slovenský: Dvojtýždňová Akcia 2013 – Otvorený List od Vandany Shivy

Dva týždne aktivít za Potravinovú Slobodu a Slobodu Osiva. 2.- 16 teho Októbra 2013
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

1234739_427460127366436_1901775584_n

Drahí milovníci rôznorodých foriem života a slobody,

Nastal čas sa organizovať a oslobodiť osivo z ktorého pochádza naše jedlo z jedovatých, nenásytných pazúrov globálnych korporácií ako Monsanto. Oslobodiť osivo zo spodručia zákonov diktovaných korporáciami, ktoré zneužívajú našu demokraciu, kradnú naše semená a tým aj naše jedlo, naše zdravie a živobytie, našu kultúru a naše životy. Musíme sa však najskôr sami zobudiť z domnelej bezmocnosti, ktorú v nás tieto spoločnosti cieľavedome pestujú, z manipulácie ktorá nám nahovára, že korporácie sú všemocné a my sme neschopní čokoľvek zmeniť. Práve MY sme nástrojom zmeny. Ak dáme hlavy dohromady a spojíme sily, nič nieje nemožné. Musíme sa len zjednotiť a zamerať všetku našu energiu na cieľ. Musíme sa sami stať tou zmenou, ktorú tak veľmi túžime vidieť.

Pozývam Vás všetkých: rozpútajte svoju tvorivú energiu počas Dvoch Týždňov Aktivít za Potravinovú Slobodu a Slobodu Osiva. Od 2 do 16teho Októbra.

Druhého Októbra oslavujeme Ghandhího výročie narodenia. Ghanghí nám zanechal myšlienkové dedičstvo “Swaraj” (seba-organizovaná sloboda) a “Satyagraha”(sila pravdy). Venujme teda druhý Október oslave sily pravdy ukrytej v zrnku, postavme za Slobodu Osiva a Potravinovú Slobodu. V tento deň identifikujme všetky miestne zákony diktované korporátnou lobby, ktoré podkopávajú tieto slobody. Zákony, ktoré kriminalizují biologickú rozmanitosť, slobodnú produkciu a výmenu osiva, ohrozujú farmárov a ich práva a zároveň vytvárajú nelegálny  priestor pre monopolizáciu semenárskej produkcie prostredníctvom patentov a  privilegovaním uniformity a monokultúr.

Keď sa nám podarí identifikovať legislatívu zotročujúcu osivo, prikročme k občianskej neposlušnosti voči týmto neetickým a bezohľadným zákonom, ktoré ohrozujú všetok život na Zemi, vrátane našeho a našich detí. Gandhí nám pred 100 rokmi propomenul: “Pokiaľ prežíva povera, že nespravodlivé zákony musia byť rešpektované, dovtedy bude existovat otroctvo.” My máme sen. V našom sne každé semienko, každá včela, motýľ, či dážďovka, každý človek, každé dieťa je oslobodené od manipulácie a kontroly, od hladu a choroby. Všetci majú príležitosť sa spoločne vyvíjať v slobode, pohode a zdraví. Nesmieme sa podrobiť povere, že zakony Monsanta je nutné rešpektovat. Naopak, v záujme zákonov Gaie, slobodnej sebaobnovy života, a v záujme spravodlivých zákonov je našou ekologickou a etickou povinnosťou bojkotovať zákony Monsanta. A pokým cielene prejavujeme nespoluprácu s deštruktívnymi zákonmi a semenárskou diktatúrou, nezabudnime zároveň oslavovať Slobodu Osiva a Potravinovú Slobodu. Príjmime Zákon Zrnka a zakladajme Záhrady Nádeje – slobodné zóny kde  geneticky nemodifikované, nepatentované semená nájdu útočisko.

12teho Októbra sa zorganizujme na celosvetový pochod proti Monsantu, podobne ako sme sa aktivizovali 25teho Mája .

16teho Októbra je Svetový Deň Výživy. Monsanto a jemu podobné biotechnologické spoločnosti si arogantne odovzdávali Cenu za Výživu, ktorú zároveň sponzorovali. Na protest, oceňme skutočných hrdinov výživy v centrách našich komunít, ktorí nám denne prinášajú skutočné a zdravé jedlo. 72 percent všetkých potravín na našich stoloch pochádza z malých fariem a záhrad. Toto číslo môže byť sto percent, stačí začať uchovávať svoje vlastné semená, Zrnká Slobody a zakladať Záhrady Nádeje všade, kde je to len možné. Priemyselné poľnohospodárstvo riadené korporáciami zničilo 75 percent celkovej biodiverzity, čo vyústilo v hladomor a choroby. Miliarda ľudí hladuje a dve miliardy trpia chorobami spôsobenými takto produkovaným jedlom. Toto nieje systém udržujúci zdravie a život. Je to len vidinou zisku a chamtivosťou poháňaná mašinéria, ktorá nám nepriniesla nič iné ako skazu. Toto musíme zastaviť. V produkcii našich potravín nieje miesto pre jedy a korporátne otroctvo. Sme tým, čo jeme.

Naše osivo a potraviny, ktoré z neho vyrastajú sú nevyhnutné pre život. Nemôžeme si dovoliť ďalšiu deštrukciu nášho zdravia a našej planéty. Nesmieme dopustit aby boli naše cenné semená takto zotročované a aby pokračovala potravinová diktatúra. Musíme svoje osivo, jedlo a svoju slobodu vziať späť do vlastných rúk.

Posielam vsetkým lásku a silu, nech sa v každom z Vás rozvinie Váš najväčší potenciál, nech rozpútate všetku svoju tvorivú a spolupracujúcu energiu. Nech spoločne vytvoríme potravinový systém, ktorý bude slúžit a ochranovať život na Zemi, našich drobných farmárov, naše zdravie a našu budúcnosť.

Vandana Shiva

Kľúčové dni akcie / nápady na akciu

2 Októbra : Satyagraha Zrnka – Celosvetový akt občianskej neposlušnosti voči nespravodlivým zákonom o osive v duchu Gandhího odkazu

12 Októbra: Globálny pochod proti Monsantu– www.march-against-monsanto.com

16 Októbra: Oslavy Svetového Dňa Výživy a oceňovanie Skutočných Hrdinov Výživy v centre našich komunít a celosvetovo

2-16 Októbra : Akcie za Slobodu Zrnka – Zakladajme semenné banky, slobodné zóny pre geneticky nemodifikované a nepatentované semená, zakladajme Zahrady Slobody, organizujme susedské výmeny osiva atd.

Pre viac informácií a pre ďalšie nápady ako sa zapojiť, kliknite na: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Join Seed Freedom online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Linda Sackman

CZECH, čeština: Dvoutýdenní Akce 2013 – Otevřený List od Vandany Shivy

Dvoutýdenní Akce 2013 – Otevřený List od Vandany Shivy
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/

1234739_427460127366436_1901775584_n

Dva týdny aktivit za Potravinovou Svobodu a Svobodu Osiva. 2.-16. tého Října 2013

Drazí přátelé rozmanitosti životních forem a svobody,

Nastal čas se organizovat a zaměřit veškerou energii na vysvobození osiva a našich potravin z jedovatých, nenasytných pařátů globálních korporací typu Monsanto, vyprostit naše potraviny z okleštění zákony, jenž jsou diktovány těmi samými organizacemi. Tyhle korporace zneužívají naši demokracii, kradou naše semena a naše jídlo, naše zdraví a živobytí, naši kulturu a náš život. Nejdřív se však musíme sami vysvobodit z pocitu bezmoci, jenž v nás tyhle organizace cíleně živí, z manipulace jenž nám namlouvá, že korporace jsou všemocné a my nemáme žádnou sílu věci změnit. Jenže my máme. My sami jsme nástrojem změny. Musíme pouze dát hlavy dohromady a zacílit společnou energii. Musíme se stát tou změnou, jenž chceme vidět.

Zvu Vás tedy všechny, rozpoutejte své tvurčí energie počas Dvou Týdnu Akce za Svobodu Osiva a Potravinovou svobodu, 2-16týho Října.

Druhého Října slavíme výročí Ghandhího narození. Zanechal nám myšlenkové dědictví “Swaraj”- což se dá přeložit jako sebe-organizující svoboda a “Satyagraha”- neboli síla pravdy. Věnujme proto 2 Říjen oslavě síly pravdy ukryté v semínku. Postavme se za Svobodu Osiva a Svobodu Potravin tím, že identifikujeme každý zákon napsán korporacemi s cílem podkopat tyhle svobody.  Tyhle zákony, jenž kriminalizují diverzitu, produkci a svobodnou výměnu semen ohrožují farmáře a jejich práva a zároveň budují nelegální prostor pro monopolizaci produce semen prostřednictvím patentu a privilegovaním uniformity a monokultur.

Následně, když už jsme identifikovali legislativu zotročující osivo, přikročme k občanské neposlušnosti vuči těmhle neetickým a bezohledným zákonům, jenž ohrožují život na Zemi, včetně toho našeho a našich dětí. Jak nám připoměl Gandhí před sto lety:”Dokavaď žije pověra, že nespravedlivé zákony je nutno dodržovat, do tý doby bude existovat otroctví.” My máme sen. V našem snu každé semínko, každá včela, motýl nebo žížala, každý člověk a každé dítě je osvobozené od manipulace a kontroly, hladu a nemoci. Všichni se spolu vyvíjí ve svobode, spokojenosti a zdraví.  Nesmíme dopustit abychom žili pověrou, že zákony diktovány Monsantem musíme poslouchat. V zájmu zákonu Gaie, zákonu svobodné obnovy života a spravodlivých zákonu je naší ekologickou a etickou povinností neuposlechnout zákony Monsanta. Počas resistence a úmyslné nespolupráce s destruktivními zákony semenářské diktatury, zároveň  ale slavme Svobodu Semen a Svobodu Potravin přijetím Zákona Zrnka. Zakládejme Zahrady Naděje – Zóny Svobodných Semen, útočiska geneticky nemodifikovaných, nepatentovaných semen.

12 tého Října budeme opět organizovat globalní pochod proti Monsantu, podobně jak tomu bylo 25ého Května.

16 tého Října slavíme Světový Den Výživy. Monsanto a jemu podobné biotechnologické společnosti si arogantne přivlastnovali Cenu za Výživu, kterouž také sponzorují. Na protest, udělme skutečnou Cenu za Výživu skutečným hrdinům v centru našich komunit, kteří pro nás pěstují skutečné a zdravé jídlo. 72% potravin, které máme denně na stole pochází z malých farem a zahrad. Toto číslo můžeme zvýšit na 100 procent, stačí uchovávat své vlastní semena, Zrnka Svobody, a zakládat Zahrady Naděje všude, kde to jde.

Průmyslové zemědělství hnáno korporacemi zničilo 75 procent druhové diverzity, což vyústilo v hladomor a nemoci. Miliarda lidí hladoví, 2 miliardy trpí nemocemi způsobenými takto produkovaným jídlem. Tohle není potravinový systém udržující život a zdraví.  Je to jenom chamtivostí a touhou po zisku hnána mašinerie, jenž nám přinesla jenom skázu. Tohle musíme zastavit. V našem potravním systému nesmí být místo pro jedy a korporátní otroctví. Jsme tím, co jíme.

Naše semena a naše potraviny jsou naprostá nezbytnost pro život. Nemůžeme si dovolit další destrukci planety ani našeho zdraví. Nesmíme dopustit další zotročování semen a poračování potravinové diktatury. Musíme vzít svoje osivo, jídlo a naši svobodu zpátky do vlastních rukou.

Přeji všem lásku a sílu, ať rozvinete svoje nejlepší schopnosti a rozpoutáte svoji nejvyšší tvurčí a  spolupracující energii. Ať společně vytvoříme potravinový systém, jenž bude ochraňovat život na Zemi, drobné farmáře, naše zdraví a naši budoucnost.

Vandana Shiva

Klíčové dny akce /nápady na akci

2 Října: Satyagraha Zrnka – Celosvětový akt občanské neposlušnosti vůči nespravedlivým zákonům o osivu v duchu Gandhího

12 Října: Globální Pochod proti Monsantu – www.march-against-monsanto.com

16 Října: Oslavy Světového Dne Výživy & ocenění skutečných hrdinu v našich komunitách  i celosvětově

2-16 Října: Akce za Svobodu Osiva – Zakládejme semenné banky, organizujme výměny geneticky nemodifikovaných semen, zakládejme Zahrady Naděje a podobně.

Pro víc informací a nápady jak sa zapojit, klikněte zde : http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/

Join Seed Freedom online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

Translation kindly provided by Linda Sackman

BENGALI, বাংলা – ২-১৬ অক্টোবর ২০১৩: বীজ ও খাদ্য স্বাধীনতার জন্য র্কাযক্রম

বহুভাষকি সাবটাইটলে পাওয়া যায়.
সাবটাইটলে সক্রযি় করার জন্য ভডিওিটি নযি়ন্ত্রণ বাররে ডানদকিে “ক্যাপশন” বক্স এ ক্লকি করুন (Bengali)

Video translation kindly provided by Murtaza Ahmed

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1. Letter from Vandana Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: English

___________________________________________________________________________________________________

Join Seed Freedom online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

TELUGU, తెలుగు – విత్తన ఆహార ధాన్యాల స్వాతంత్ర్యం కొరకు ఉద్యమిద్దాము: అక్టోబర్ 2-16, 2013

TELUGU, తెలుగు – విత్తన ఆహార ధాన్యాల స్వాతంత్ర్యం కొరకు ఉద్యమిద్దాము: అక్టోబర్ 2-16, 2013

తెలుగులో వ్యాఖలు చూడదలచుకుంటే, కుడి చేతి వైపునున్న వీడియో లేడా దృశ్య సూచిక పట్టిక మీదనున్న “captions” మీట నొక్కండి

Video translation kindly provided by Varsha Bhargavi

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – Translated texts to be added shortly

 1. Letter from Vandana Shiva: http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Act for Seed & Food Freedom Graphics: English

___________________________________________________________________________________________________

విత్తనాల సంరక్షణ ఉద్యమానికి అంతర్జాలంలో చేతులు కలపుదాం:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

ICELANDIC – Starfa fyrir Frelsi Fræ og Mat: 2-16 Október 2013

ICELANDIC – Starfa fyrir Frelsi Fræ og Mat: 2-16 Október 2013

Til að virkja texta skaltu smella á ‘captions’ kassi á the réttur af the stjórna vídeó bar.

Translations kindly provided by Hrafn Sveinbjarnarson

___________________________________________________________________________________________________

Seed & Food Freedom Texts – see sections below – More translated texts to be added shortly

 1. Bréf frá Vandana Shiva
 2. Fortnight of Action – How to Participate: http://seedfreedom.in/fortnight-of-action-2013-how-to-participate/
 3. Real Food Heroes: http://seedfreedom.in/real-food-heroes/
 4. Seed Freedom Map instructions: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/
 5. Grafík fyrir Frelsi Fræ og Mat
 6. Ideas of Actions: http://seedfreedom.in/act/ideas-for-action/
 7. Declaration on Seed Freedom: http://seedfreedom.in/declaration/

Please contact us if you can help translate more texts: occupytheseed[@]gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Join Seed Freedom online:

Website: http://www.seedfreedom.in
Twitter: https://twitter.com/occupytheseed
Facebook: https://www.facebook.com/savetheseed
Act for Seed and Food Freedom Facebook event page: http://on.fb.me/1bhqVyT
YouTube: http://www.youtube.com/user/occupytheseed-com
Seed Freedom Map: http://seedfreedom.in/seed-freedom-map/

___________________________________________________________________________________________________

1. Bréf frá Vandana Shiva
http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva

Tveggja vikna átak um fræfrelsi og fæðufrelsi: 2.-16. október 2013.

Kæru unnendur fjölbreytni lífs og unnendur frelsis,

Tími er kominn til að skipuleggja og einbeita kröftum okkar til þess að frelsa fræ okkar og fæðu úr viðjum hnattrænna fyrirtækja eins og Monsanto; frelsa þetta frá lögunum sem fyrirtækin semja, og ræna lýðræði okkar til þess að ræna okkur fræjunum og fæðunni, heilsu okkar og lífsbjörg, menningu okkar og lífi. Við þurfum að brjótast út úr vanmáttarkenndinni sem fyrirtækin vilja að við finnum til og telja okkur trú um að þau séu alvöld og við höfum engan mátt til breytinga. En hann höfum við. Við verðum bara að tengja sameiginlega krafta okkar. Við verðum að gerast sú breyting sem við viljum koma til leiðar.

Ég býð ykkur til þess að leysa úr læðingi sköpunarkraft ykkar í  Tveggja vikna átaki um fræfrelsi og fæðufrelsi – 2.-16. október.

2. október er afmælisdagur Gandhis. Gandhi lét okkur eftir arf „swaraj“ – sjálfsagað frelsi og „satyagraha“ – afl sannleikans. Helgum okkur því að fagna 2. október sem degi alþjóðlegs „fræ swaraj“. Dagur sem við verjum fræfrelsi og fæðufrelsi með því að finna öll svæðisbundin lög samin af fyrirtækjum til þess að grafa undan þessu frelsi með því að glæpavæða fjölbreytileika, varðveislu útsæðis og útsæðisskipti, nýsköpun bænda og réttindi bænda, og með því koma á fót ólögmætri fræeinokun með einkaleyfum og með því að hygla einsleitni og eineldi.

Þegar við höfum fundið lög sem standa til fræokunar, skulum við helga okkur því að óhlýðnast þessum ósiðlegu og grófu lögum sem ógna lífinu á jörðinni, þar á meðal lífi okkar og barna okkar. Gandhi minnti okkur á fyrir 100 árum, að „Svo lengi sem þær hégiljur haldast við að óréttlátum lögum skuli hlýtt, svo lengi mun þrældómur haldast við.“ Við eigum draum, og sá draumur er að sérhvert fræ, sérhver býfluga, sérhvert fiðrildi, sérhver maðkur, sérhver persóna, sérhvert barn verði frjálst undan misnotkun og undirokun, hungri og sjúkdómum, að þau þróist og þróist í sameiningu í frelsi, velferð og heilsu. Við eigum ekki að láta það eftir okkur að gangast undir þær hégiljur að lögum Monsanto skuli hlýtt. Vegna laga Móður jarðar, um endurnýjun lífs í frelsi og vegna laga réttlætis, þá er lífræn og siðræn skylda okkar að óhlýðnast lögum Monsanto. Og þegar við andæfum og vinnum ekki með skaðvænlegum lögum um harðstjórn yfir fræjum, skulum við fagna fræfrelsi og fæðufrelsi með því að taka upp Lögin um fræ og með því að stofna Garða vonar – frægriðastaði og erfðabreytingalaus, einkaleyfislaus Fræfrelsissvæði.

12. október munum við að eigin frumkvæði skipuleggja Gengið gegn Monsanto um allan heim, eins og við gerðum 25. maí.

16. október er Heimsdagur fæðu. Þann dag hafa Monsanto og aðrir líftæknirisar verið nógu heimskir og hrokafullir til þess að veita sjálfum sér Heimsfæðuverðlaunin sem þeir styðja. Veitum þess í stað Raunfæðuverðlaun  raunverulegum fæðuhetjum í samfélögum okkar, sem færa okkur raunverulega og heilnæma fæðu. Samkvæmt Fæðu og landbúnaðarstofnuninni kemur 72% af fæðu sem fólk neytir frá litlum býlum og ökrum. Við getum gert 72% að 100% með því að að varðveita Fræ frelsis og rækta Garða vonar um allt. Iðnvæddur landbúnaður rekinn af fyrirtækjum hefur eyðilagt 75% af tegundafjölbreytni jarðarinnar og með því leitt til hungursneyðar og sjúkdóma. 1 milljarður býr við hungur, 2 milljarðar þjást af sjúkdómum sem rekja má til fæðu. Þetta er ekki fæðukerfi sem færir okkur líf og heilsu. Þetta er vöruframleiðslukerfi sem þrífst á græðgi og fégróðahyggju og hefur sleppt beislinu fram af dauða og eyðileggingu. Við verðum að stöðva þessa eyðileggingu. Það er ekki pláss fyrir eitur og fyrirtækjaþrælkun í fæðukerfinu. Við erum það sem við borðum.

Fræ okkar og fæða eru nauðsyn lífs. Við höfum ekki efni á því að leyfa áframhaldandi eyðileggingu jarðarinnar og heilsu okkar. Við getum ekki leyft fræokun og fæðuharðstjórn að halda áfram. Við verðum að heimta aftur fræ okkar, fæðu okkar, frelsi okkar.

Með kærleika og styrk til hvers og eins ykkar til þess að þroska ykkar æðstu krafta og leysa úr læðingi ykkar æðstu orku sköpunar og samvinnu, þannig að við getum saman þróað fæðukerfi sem verndar lífið á jörðinni, smábændur okkar, heilsu okkar og framtíð.

Vandana Shiva

___________________________________________________________________________________________________

5.  Grafík fyrir Frelsi Fræ og Mat Link

.